ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΑΣ  ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

.­­­­

Bn77.jpg

Bn30.jpg

Ae03

  Bn77 Reeds in the blue moor

  Καλάμια στον γαλάζιο βάλτο

Bn30  A jewel in a maharajas crown

 Ένα κόσμημα από την κορώνα του μαχαραγιά

      Ae03  Hovering of heart

      Φτερουγίσματα της καρδιάς

C2g1077.jpg

An29.jpg

Bg513.jpg

C2g1077 The rocky cost under the dark sky

Η βραχώδης παραλία κάτω απ’ τον σκούρο ουρανό

An29  The dense forest we have to cross

Το πυκνό δάσος που πρέπει να διασχίσομε

Bg513  The river of emotions

Ο ποταμός των συναισθημάτων 

An46.jpg

επιBg443.jpg

C2g495.jpg

An46  Ruins of a Parthenon in Atlantis

  Ερείπια του Παρθενώνα της Ατλαντίδος

Bg443  Our hidden desires

 Οι κρυμμένες επιθυμίες μας

C2g495 The whirlpool that attracts us

               Η δίνη που μας έλκει


        Όπως υποσχέθηκα, παραθέτω την συστηματική περιγραφή τεχνικών, μεθόδων και ασκήσεων για την  αναβάθμιση μας και την άνετη, ασφαλή και ταχεία μετάβαση μας στην πέμπτη­­ διάσταση (5Η), τις οποίες ακολούθησα και ακλουθώ με επιμέλεια και ενθουσιασμό, και περίμενα πρώτα, προτού αναρτήσω την συμπληρωμένη εικόνα όλων αυτών των τεχνικών κλπ να επιβεβαιώσω τα θετικά τους αποτελέσματα στον εαυτό μου. Αυτά αφορούν μεταξύ άλλων, στην υγεία μου, την ευεξία μου, την ρύθμιση του βάρους μου, την ψυχική μου διάθεση, την νοημοσύνη μου, την συνειδητότητα μου, την χαρά και την αισιοδοξία μου, την ζωντάνια μου, την μείωση της πραγματικής βιολογικής μου ηλικίας, την φώτιση και την επίγνωση που πήρα, την επικοινωνία μου με ανώτερες οντότητες, την πτώση του πέπλου και το άνοιγμα του τρίτου ματιού, την ενίσχυση της τηλεπάθειας μου, κλπ, καθώς και την ενίσχυση διαφόρων ιδιοτήτων μου, όπως π.χ. το να αυξηθούν οι  δονήσεις μου και να γίνει το σώμα μου πιο λεπτοφυές (με ότι αυτά συνεπάγονται), το να ενεργοποιηθούν και τα 7 νέα μου τσάκρα, το να συνδεθούν περισσότεροι έλικες στο DNA μου, το να ξεκινήσει η κρυσταλλοποίηση των κυττάρων μου, κλπ. Όλες αυτές τις τεχνικές κλπ, μου τις έδωσαν τα ανώτερα όντα με τα οποία έρχομαι σε επαφή, όπως με τον ΑΕ μου, τους Επουράνιους Συμβούλους μου, τους Οδηγούς μου, τους εξωγήινους (‘Στρατηγό’, Γκαμπριέλ, κλπ), τους Αναληφθέντες Διδασκάλους (Άγιο Γερμανό, κλπ), τους οποίους ρωτούσα επανειλημμένως για διευκρινήσεις και βελτιώσεις των μεθόδων, και τους οποίους ρωτώ ακόμη επί τακτικής βάσεως, για να μου επισημαίνουν το νέο επίπεδο εξέλιξης μου σε όλους αυτούς τους τομείς κάθε φορά, πράγμα που επιβεβαιώνει και την αποτελεσματικότητα των ασκήσεων. Τέλος συμπλήρωσα τις λεπτομέρειες όλων αυτών των τεχνικών, βάσει της εμπειρίας που απέκτησα όλους αυτούς τους μήνες που τις εφαρμόζω, και βάσει της διευρυμένης διαίσθησης μου, λεπτομέρειες που επιβεβαίωσα στη συνέχεια με τον ΑΕ μου.

       Ξεκινώ με την τελευταία από τις 16 ασκήσεις (που έχω περιγράψει σε προηγούμενη σελίδα μου) όπως αυτή έχει εδώ συμπληρωθεί, που αναφέρεται στην επίκληση των 12 κοσμικών ακτίνων (ΚΑ). Για το ποιες είναι οι ευεργετικές ενέργειες που μας φέρνει η κάθε ακτίνα και από ποιόν Αναληφθέντα Διδάσκαλό (ΑΔ) εκπορεύεται εκάστη, αυτά αναφέρονται λεπτομερώς, (μαζί με άλλα στοιχεία όπως το χρώμα τους και οι ιδιότητες του ΑΔ κλπ), σε ανάρτηση σε προηγούμενη σελίδα μου, την οποία καλόν είναι να διαβάσετε, αν και δεν απαιτείται για την άσκηση αυτή να τα θυμάστε ή να τα αναφέρετε. Τις 12 αυτές (ΚΑ)  καλούμε μία-μία μέσα μας με τον αριθμό τους (την πρώτη, την δεύτερη, κ.ο.κ.) μαζί με τα ‘συνοδευτικά’ τους. Ως συνοδευτικά νοούνται το καθάρισμα της αύρας μας, η ενσωμάτωση μέσα μας των ευεργετικών τους ενεργειών που τις συνοδεύουν ώστε να γίνουν κτήμα μας, και η είσοδος μέσα μας των ΑΔ που τις εκπορεύουν μαζί με τις ευλογίες τους. Έτσι λοιπόν αφού πάρουμε μια αναπαυτική θέση ξαπλωμένοι, ή καλλίτερα καθιστοί, λέμε μέσα μας: ‘Καλώ την πρώτη (ΚΑ)  με τα συνοδευτικά της μέσα μου, καλώ την δεύτερη (ΚΑ)  με τα συνοδευτικά της μέσα μου’, κ.ο.κ μέχρι την δωδεκάτη. Ειδικώς για τρεις (ΚΑ)  εγώ εξειδικεύω (και συνιστώ να κάνετε το ίδιο και εσείς, γι’ αυτές ή και για όποιες άλλες ακτίνες νομίζετε) ως εξής: ‘Καλώ την πέμπτη (ΚΑ), την πράσινη, με τα συνοδευτικά της, τον άρχοντα Ιλαρίωνα, μέσα μου. Καλώ την έβδομη (ΚΑ), την λιλά, με τα συνοδευτικά της, και τον Άγιο Γερμανό, μέσα μου. Καλώ την δωδέκατη (ΚΑ)   ,την χρυσή, με τα συνοδευτικά της, την Παλλάδα Αθηνά, μέσα μου. Σημειωτέον ότι ο Ιλαρίων είναι μεγάλος θεραπευτής και όχι μόνον.

       Εφόσον κάνω την άσκηση αυτή αναλυτικά την πρώτη φορά, και εφόσον σκοπεύω να χρησιμοποιήσω τις (ΚΑ)  και τους ΑΔ να με βοηθήσουν για τον ίδιο σκοπό, μπορώ τις επόμενες φορές, εφόσον βιάζομαι, να καλώ όλες μαζί τις ακτίνες και τους ΑΔ ως εξής: ‘Καλώ τις 12 (ΚΑ) ‘να καθαρίσουν την αύρα μου, να ενσωματώσουν μέσα μου τις ευεργετικές τους ενέργειες, και να έρθουν μέσα μου οι αντίστοιχοι ΑΔ που τις εκπορεύουν με τις ευλογίες τους’. Παρ’ όλον που και οι δύο μέθοδοι είναι εξίσου ισχυρές, εμένα μου δίδει χαρά να κάνω κάθε φορά την αναλυτική, αισθανόμενος μέσα μου και τους τρείς ΑΔ που επέλεξα. Στην συνέχεια πηγαίνω σε αυτό που ονομάζω ‘το κέντρο μου’, που αποτελείται από μια φωτεινή κυκλική αίθουσα με χαμηλό τρούλο, όπου εγώ κάθομαι στο κέντρο σε μια περιστρεφόμενη πολυθρόνα, ενώ στην περιφέρεια οι 12 ακτίνες (συμμετρικά) με λούζουν με τις ευεργετικές τους ενέργειες και δίπλα τους οι ΑΔ μου στέλνουν τις ευλογίες τους. Τότε καλώ και τον ΑΕ μου να έρθει και να μπει μέσα μου για να με βοηθήσει και αυτός σε όσα θα ζητήσω στην συνέχεια, ο οποίος κατεβαίνει από την κορυφή του τρούλου σαν ένα κίτρινο σύννεφο που γεμίζει σιγά-σιγά όλο μου το σώμα και την αύρα μου. Στην συνέχεια καλώ και 12 ακόμη παράγοντες να έρθουν για να με βοηθήσουν και αυτοί, (κυρίως από την πνευματική ιεραρχία) που είναι: 1) Οι αρχάγγελοι με πρώτον τον προστάτη μου Αρχάγγελο Μιχαήλ. 2) Οι Άγγελοι με πρώτον τον φύλακα Άγγελο μου. 3) Οι Επουράνιοι σύμβουλοι μου, οι δύο Οδηγοί μου και όσες άλλες ψυχές ενδιαφέρονται και ασχολούνται μαζί μου. 4) Οι υπόλοιποι ΑΔ, περάν των 12 των ακτίνων, με πρώτον (για εμένα που είναι και ο προστάτης μου) τον Άγιο Εφραίμ. 5) Τους Ολύμπιους με πρώτον τον θεραπευτή Ασκληπιό, που χρησιμοποιεί και τις  νέες τεχνολογίες, καθώς και το θεραπευτικό κηρύκειο (το σκήπτρο με τα δύο φίδια). 6) Τους εξωγήινους της Γαλαξιακής Ομοσπονδίας, (κυρίως τους Ανδρομέδιους, Σείριους και Πλειάδιους) με πρώτους αυτόν που βρίσκεται συνέχεια δίπλα μου και τον ονομάζω ’Στρατηγό’, τον Επισκέπτη (ΕΠ) καθώς και τον φίλο μου Γκαμπριέλ, (δείτε προηγούμενες αναρτήσεις μου). 

       7) ‘Όλους του κατοίκους της Κοίλης Γης (τους Αγκάρθιους πεμτοδιάστατους και εξαδιάστατους), με πρώτον αυτόν που κάλεσα να φιλοξενήσω στο σπίτι μου.  8) Την δική μου γιγαντιαία (όπως λένε ότι έχουμε όλοι μας), θέληση και πρόθεση για τους στόχους που πιο κάτω θα επιδιώξω. 9) Τις συμπαντικές ενέργειες που αυτήν την εποχή κατακλύζουν την Γη για να βοηθήσουν στις αλλαγές. 10) Τις θεραπευτικές κλπ ενέργειες που μας στέλνει η μητέρα Γη όταν γειωνόμαστε και ενωνόμαστε μαζί της. 11) Την θεραπευτική ενέργεια των διαφόρων ‘στοιχειακών’ (πνεύματα που υπάρχουν στην Γη και εξυπηρετούν κυρίως το ζωικό και φυτικό βασίλειο). 12) Τέλος την ενέργεια της Αγάπης και της αποδοχής που είναι και η πιο ισχυρή δύναμη στο σύμπαν. Τους 12 αυτούς παράγοντες βοηθείας αφού τους καλέσουμε έναν-έναν την πρώτη φορά, πάλι όπως και προηγουμένως, εφόσον βιαζόμαστε, μπορούμε να τους καλέσουνε όλους μαζί εφόσον δεν αλλάζει το αντικείμενο και ο στόχος όπου θέλουμε να έχουμε την βοήθεια τους λέγοντας τα εξής: ‘Επικαλούμαι την βοήθεια των 12 παραγόντων που ανάφερα παλαιότερα να με βοηθήσουν και αυτοί σε ότι θα ζητήσω πιο κάτω’. Παρόλο που και εδώ οι δυο μέθοδοι έχουν το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα, εγώ πάντως χαίρομαι να τους καλώ κάθε φορά έναν-έναν για να αισθάνομαι μέσα μου την ενέργεια του καθενός. Με την βοήθεια των 25 αυτών παραγόντων που επικαλέστηκα προηγουμένως προχωρώ την άσκηση μου, ζητώντας τους να αναμορφώσουν ένα-ένα όλα τα στοιχεία του σώματος μου, του πνεύματος μου, και της ψυχής μου, καθώς και τις διάφορες ιδιότητες και δυνάμεις μου που συνδέονται με την μετάβαση μου στην 5η διάσταση (5Η).

      Όσον άφορα στο σώμα μου, ξεκινώ από τα τσάκρα μου, τόσον τα παλαιά 7, όσο και τα  καινούρια άλλα 7 που εμφανίζονται στο σώμα μου, ζητώντας από τις δυνάμεις που έχω καλέσει να τα ανοίξουν, να τα καθαρίσουν και να τα ενεργοποιήσουν, τόσον αυτά όσον και τα όργανα, τα συστήματα και τις λειτουργίες που συνδέονται με το κάθε τσάκρα παλαιό και νέο. Ακόμη ζητώ να ενεργοποιήσουν την χρυσή ακτίνα που συνδέεται με το τσάκρα της στέψεως (δείτε για τα τσάκρα την σελίδα μου II.2.D6 ‘Κρυστάλλινοι θεραπευτικοί ήχοι’), η οποία μας επιτρέπει να επικοινωνούμε (υποσυνείδητα στην αρχή και συνειδητά όσο εξαλειφόμαστε με την άσκηση), με άλλες οντότητες, καθώς να ενεργοποιήσουν και την ασημένια ακτίνα, που συνδέεται με το τσάκρα του ηλιακού πλέγματος, και μας επιτρέπει να παίρνομε  (ομοίως συνειδητά ή υποσυνείδητα), πολύτιμες πληροφορίες. Επίσης φανταζόμεθα ότι συνδεόμεθα με ένα-ένα ξεχωριστά με τα διάφορά τσάκρα με την σειρά: βασικό, του σεξ, του ηλιακού πλέγματος, της καρδιάς, του λαιμού, του τρίτου ματιού και της στέψεως (για τα 7 πάλαια), καθώς και του διαφράγματος, του θύμου αδένα, του πηγαδιού των ονείρων, της επίφυσης, της υπόφυσης, της θηλυκής ενέργειας και της αρσενικής ενέργειας (για τα 7 καινούρια). Καλό είναι όταν φανταζόμαστε ότι συνδεόμεθα με το κάθε τσάκρα, (πράγμα που απαιτείται για να μπορούμε στην συνέχεια να τα διαχειριζόμαστε και να τα χρησιμοποιούμε βοηθώντας τα αντίστοιχα όργανα κλπ), να φανταζόμαστε και σε ποιο  σημείο του σώματος βρίσκεται το κάθε ένα (πράγμα που μπορείτε να το δείτε στην εικόνα της σελίδας μου II.2.D0). Τέλος για όσους θέλουν πιο συστηματικά να ενεργοποιήσουν ένα συγκεκριμένο τσάκρα (ή και όλα), μπορούν να ακούν για κάποιο διάστημα τους αντιστοίχου θεραπευτικούς ήχους της σελίδας μου II.2.D6 (για την οποία παίρνω δεκάδες ευχαριστήρια μηνύματα από Ελλάδα και εξωτερικό από όσους την χρησιμοποίησαν και είδαν οφέλη). Προσθέτω ακόμη ότι καλό είναι να κάνουμε στην συνέχεια την άσκηση που καλούμε μέσα μας την θηλυκή ενέργεια που χύνεται από το αντίστοιχο τσάκρα, που την περιγράφω στην επόμενη σελίδα μου II.2.D23.

       Στην συνέχεια ζητώ από τις θεραπευτικές δυνάμεις να γεμίσουν και να καθαρίσουν την αύρα μου, και να θεραπευόσουν κάθε ασθένεια, δυσαρμονία ή δυσλειτουργία που υπάρχει στο ενεργειακό μου επίπεδα, την οποίαν σταματούν προτού προχωρήσει και στο υλικό σώμα, ενώ εμποδίζουν και την δημιουργία παρομοίων καταστάσεων και στο μέλλον. Σημειώνω εδώ κάτι πολύ σημαντικό που ισχύει για άλλες τις ασκήσεις ώστε να είναι πραγματικά αποτελεσματικές: ‘Όταν ζητάμε κάτι από τις δυνάμεις, πρέπει να φανταζόμαστε στην συνέχεια ότι αυτό και πραγματοποιείται όπως το ζητήσαμε, περάν κάθε αμφιβολίας’. Στην συνέχεια ζητάμε από τις θεραπευτικές δυνάμεις να γεμίσουν το υλικό μας σώμα και να θεραπευόσουν κάθε εγκατεστημένη εκεί ασθένεια, είτε ελαφριά, είτε βαρύτερη, είτε γνωρίζουμε ότι την έχουμε, είτε είναι άγνωστη ακόμη σε μας. Όσον αφορά στις βαρύτερες ασθένειες, φανιζόμαστε ότι με αυτές, κάθε φορά που κάνουμε την άσκηση, βρίσκομε την κατάσταση τους όλο και πιο βελτιωμένη, και με την άσκηση την βελτιώνουμε ακόμη ώστε κάποια στιγμή (εκτιμώ το αργότερο στο τέλος του 2016) το σώμα μας να απαλλαγεί από κάθε ασθένεια (σωματική, πνευματική ή ψυχική) και τα όργανα μας να λειτουργούν τέλεια. Σημειωτέον ότι όταν κάνουμε αυτήν την άσκηση, δεν αναφερόμαστε σε ένα-ένα τα σημεία όπου έχουμε πρόβλημα αλλά την κάνουμε συνολικά για όλα μαζί, δεδομένου ότι για την θεραπεία ενός εκάστου οργάνου, συστήματος ή λειτουργίας έχουμε άλλες ασκήσεις όπου χρησιμοποιούμε το πρανα, τον ΑΕ μας, ροζ ενέργεια της υγείας κλπ, που θα περιγράψουμε πιο κάτω.

       Για όσους έχουν πρόβλημα με το βάρος τους και την διατροφή τους, ζητάμε από τις ενέργειες να επέμβουν στα εξής 5 σημεία. 1) Να αυξήσουν τις καύσεις ενεργοποιώντας εντονότερα τον θυρεοειδή, για ταχύτερη απομάκρυνση των περιττών λιπών. 2) Να ξεβουλώσουν, θεραπευόσουν και ενεργοποιήσουν το λεμφικό σύστημα για την ταχεία απομάκρυνση των σκουπιδιών του οργανισμού, αλλά και για να μην έχουμε κατακράτηση υγρών. 3) Την επέμβαση στο στομάχι και την όρεξη ώστε να μην αισθανόμαστε βουλιμία, να χορταίνουμε με λίγο φαγητό, να προτιμούμε υγιεινές τροφές (πολλά φρούτα και λαχανικά και μάλιστα βιολογικά), και αποφυγή ζάχαρης, αλατιού, άσπρου αλευριού, τηγανιτών και πολλών λιπαρών. Εδώ αξίζει να αναφέρω ότι οι Επουράνιοι σύμβουλοί μου μου είπαν ότι πρέπει να κόψω τελείως το κάθε είδους κρέας, εκτός από ψάρια και θαλασσινά, διότι τα σημερινά κρέατα είναι γεμάτα ορμόνες, αντιβιοτικά και τοξίνες, οι οποίες μπαίνοντας στο σώμα μου αποσυντονίζουν το ενεργειακό μου πεδίο, με αποτέλεσμά να επιδεινώνουν υπάρχουσες ασθένειες και δυσλειτουργίες, και να διευκολύνουν την εμφάνιση νέων, Έτσι έκοψα τελείως το κρέας από το καλοκαίρι (πράγμα που το έχουν κόψει προ καιρού και όλοι οι θεραπευτές μου και άλλα συνειδητοποιημένα άτομα), με αποτέλεσμα ο ΑΕ μου να μου λέει όταν τον ρωτώ για προβλήματα της υγείας μου: ‘Πάμε πάρα κάτω και μη με ρωτάς διότι από τότε που έκοψες το κρέας, όλα το προβλήματα σου εξομαλύνονται και δεν πρέπει να σε απασχολούν πλέον’.

       4) Ζητώ να περιορίζουν κάπως την απορρόφηση υδατανθράκων από τις λάχνες του λεπτού εντέρου και να περιορίζουν στο 10%-20% την απορρόφηση των διατιθεμένων λιπών από τις λάχνες του παχέως εντέρου (σε όποιον βαθμό τουλάχιστον η άσκηση αυτή μπορεί να τις επηρεάσει). 5) Ζητώ να επηρεάσουν την έφεση μου για καθημερινό περπάτημα, κολύμπι το καλοκαίρι, και κίνηση γενικότερα, γι αυτό και όταν βρίσκομαι στην Αθήνα-Πολιτεία χρησιμοποιώ τον κυλιόμενο ιμάντα που έχω στο σπίτι μου. Τέλος χρησιμοποίησα για κάποιο μικρό διάστημα και φακελάκια αφυδατωμένων τροφών της δίαιτας Cambridge weight plan, με βιταμίνες και ιχνοστοιχεία διαφόρων γεύσεων και λίγων θερμίδων που διαλύω στο νερό και πίνονται ευχαρίστα, ενώ, συνδυαζόμενα με φρούτα και σαλάτες, με κάνουν να αισθάνομαι χορτάτος. Την διατροφή αύτη μου συνέστησε φίλος (που την έκανε με εντυπωσιακά αποτελέσματα) και την ενέκρινε ο ΑΕ μου χωρίς όμως να την θεωρεί απαραίτητη για μένα γι αυτό και κάποιοι στιγμή την σταμάτησα. Πάντως ξεκινώ το γεύμα μου με διάφορες σαλάτες με χορταίνουν, προτού προχωρήσω σε ψαρικά, λαδερά, ασπράδια αυγών, τυριά κλπ, τα δε φρούτα τα τρώω μόνα τους το πρωί ή μεταξύ των γευμάτων.  Συχνά πριν κοιμηθώ πίνω το ρόφημα με ρόδι, λεμόνι, μέλι, κανέλα, κουρκουμά, τζίντζερ, και σόδα που περιέραψα προηγουμένως και που ο ΑΕ μου ενέκρινε ως πολύ καλό, (δείτε συνταγή στην σελίδα μου II.2.D21, ‘Συνεδρία με Άντα της 29/8.14, παρ. β)’.

       Στην συνέχεια ζητώ από τις δυνάμεις να γεμίσουν το σώμα μου με ενέργεια, ώστε όλα μου τα όργανα και συστήματα να λειτουργούν με άνεση, αλλά και να έχουν αντοχή για σωματική και πνευματική εργασία, ώστε π.χ. να περπατώ για μεγάλο διάστημα χωρίς να κουράζομαι, ή να εργάζομαι στο κομπιούτερ με τις ώρες χωρίς να κουράζομαι. Ακόμη να γεμίζουν το σώμα μου με σφρίγος ανάλογο της πραγματικής βιολογικής μου ηλικίας (σε αντίθεση με ότι λέει η ταυτότητα μου), η οποία, όπως θα δούμε πιο κάτω, όλο και μικραίνει αντί να μεγαλύνει. Τέλος ζητάμε από τις δυνάμεις να αναμορφώσουν όλα μας τα κύτταρα (και κατά συνεπεία και τους ιστούς τα όργανα τα συστήματα και τις λειτουργάτε του σώματος μας) ώστε 1) Να ελαφραίνουν τα κύτταρα μας και η ύλη του σώματος μας να γίνεται πιο ανάλαφρη, πιο αιθέρια, πιο λεπτοφυής, ώστε κάθε φορά που κάνουμε την άσκηση να την βρίσκουμε πιο αιθέρια, και με την άσκηση να την ελαφραίνουμε ακόμη περισσότερο, ώστε η ύλη του σώματος μας να αισθανόμαστε ότι πλησιάζει όλο και περισσότερο στην λεπτοφυή ύλη που έχουν οι πλήρως 5Η άνθρωποι, ενώ αισθανόμαστε τόσο ελαφροί σαν να είμαστε έτοιμοι να πετάξουμε, (με ότι μεταφυσικές ιδιότητες συνεπάγεται η λεπτοφυής μας ύλη). Εγώ έχω την μεγάλη χαρά να μου επιβεβαιώνει ο ΑΕ μου ότι η ύλη μου, κάθε μήνα που τον ρωτώ, είναι όλο και ελαφρότερη. 2) Ζητώ να αναζωογονούν όλα τα κύτταρα μου (και τους ιστούς, όργανα, συστήματα και λειτουργίες), ώστε να νιώθω στο σώμα μου ζωντάνια, ενέργεια, σφρίγος και ευεξία (σωματική, πνευματική και ψυχική), κάθε φορά που κάνω την άσκηση.

       3) Και σημαντικότερο, ζητούμε να ξανανιώνουν τα κύτταρα μας και γενικά όλο μας το σώμα, ώστε κάθε χρόνος (ή και μήνας) που περνά, η πραγματική βιολογική μας ηλικία (στον τρόπο που λειτούργει και εμφανίζεται το σώμα μας, κλπ), να γίνεται όλο και μικρότερη από αυτήν που μας δείχνει η ταυτότητα μας, ενώ και θα αισθανόμαστε αλλά και θα φαινόμαστε όλο και μικρότεροι. Έτσι κάθε φορά που κάνουμε την άσκηση θα φανταζόμαστε κάθε κύτταρο, ιστός, όργανο, σύστημα και λειτουργία να γίνεται όλο και νεώτερο. Πέραν της ως άνω άσκησης σημειωτέον ότι ο βασικότερος παράγοντας του ξανανιώματος είναι το να πιστέψουμε ακράδαντα στην αθανασία του σώματος, ότι θα ζήσουμε δηλαδή όσα χρόνια θέλουμε, όπως ζουν 1000-3000 χρόνια οι 5Η εξωγήινοι. Άλλος παράγοντας είναι επίσης το να επιταχύνουμε (με την άσκηση) την ορμόνη του ξανανιώματος που αρχίζει να εκκρίνει η επίφυση, κυρίως εφόσον πιστέψαμε στην αθανασία (η οποία επίφυση κατά την διάρκεια της εφηβείας εκκρίνει την αυξητική ορμόνη). Τέλος πρέπει να ξέρουμε ότι όσο είμαστε χαρούμενοι, η γήρανση επιβραδύνεται ή και σταματάει, εξ’ ου και η μεγάλοι σημασία του να ελέγχουμε τα συναισθήματα μας.

       Σχετικά; Με την πορεία της δικής μου ηλικίας, για την οποία μίλησα και παλαιότερα, θα μιλήσω στον επόμενο χρόνο 2015 και ίσως βάλω στην σελίδα μου τις δύο ταυτότητες, (την παλαιά και την καινούρια που θα βγάλω τότε), για να συγκρίνει κάποιος τις δύο φωτογραφίες παλαιά και καινούρια, ώστε να αποδείξω στους δύσπιστους ότι αυτά που λέω δεν είναι απόρροια μιας αρρωστημένης φαντασίας αλλά πραγματικότητα, ώστε να ενθαρρύνω και άλλους να το προσπαθήσουν, παρ όλο που η εμφάνιση καθυστερεί για λίγους μήνες σε σχέση με την πραγματική βιολογική ηλικία. Μέσα στο 3015  ο στόχος μου είναι να γίνω 50 ετών ενώ ενώ μέχρι το τέλος του 2016 έχω στόχο να είμαι, να αισθάνομαι και να φαίνομαι 40 ετών, για να πω ότι η πορεία μου προς την 5Η προχωρεί κανονικά, ενώ την πραγματική βιολογική μου ηλικία επιβεβαιώνει κάθε φορά ο ΑΕ μου, και την τσεκάρω και με άλλες επουράνιες οντότητες (τον Στρατηγό, τους Οδηγούς μου, κλπ).

       Και τώρα αφού κάλυψα την αναμόρφωση του σώματος (εις το οποίο θα επανέλθω με ασκήσεις για τις θεραπείες των συγκεκριμένων οργάνων και λειτουργιών), συνεχίζω με την αναμόρφωση του πνεύματος, και ειδικότερα των σκέψεων και των λειτουργιών του εγκεφάλου. Κατ’ αρχή ζητώ από τις δυνάμεις να ενισχύσουν την τηλεπάθεια μου, ώστε στο 2017 που ο ΑΕ μου με βλέπει ανάμεσα σε εξωγήινους, (όπως βλέπει και αρκετούς ακόμη προχωρημένους ανθρώπους επίσης), να μπορώ να συνομιλώ μαζί τους, αλλά και με τους Αγκάρθιους. Ακόμη ζητώ να ανεβάσουν την ενεργοποίηση του εγκεφάλου μου τόσο του αριστερού ημισφαιρίου (όπου εδράζεται η κρίση και η λογική), όσο και του δεξιού (όπου εδράζεται η φαντασία και η διαίσθηση και ορισμένες μεταφυσικές ιδιότητες), το οποίο συνήθως υστερεί έναντι του πιο ενεργοποιημένου αριστερού. Φαντάζομαι και για τα δύο ημισφαίρια να έχουν το ίδιο (χαμηλό διψήφιο π.χ. 10-15%) ποσοστό ενεργοποίησης, το οποίο κάθε φορά που κάνω την άσκηση το βλέπω να ανεβαίνει κατά τι (π.χ. δέκατο του εκατοστού). Πάντως ο Έρικ λέει ότι κάποιος με πανεπιστημιακή μόρφωση βρίσκεται μόνον στο 5%, εγώ και ο Έρικ στο 6% και ένας νομπελίστας στο 7%. Τον ρώτησα τι γίνεται όταν το μυαλό μας ενεργοποιηθεί στο 100%, και μου είπε ότι αυτό δεν θα γίνει ποτέ για τους ανθρώπους, διότι τότε θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε με το μυαλά μας τα πάντα, ακόμη και ουράνια σώματα. Εγώ πάντως σε τελευταία μου Ε προς τοη ΑΕ μου βρισκόμουν στο 12.5%. Παρ όλα αυτά εγώ στην άσκηση μου εξακολουθώ να βάζω για στόχο να ξεκινώ από το 15%. Με το ανέβαζμα του εγκεφάλου φαντάζομαι να ενισχύεται και η μνήμη μου, που με όλα τα νέα στοιχεία που μας κατακλύζουν, η μνήμη μας για τα παλαιά (ονόματα κλπ) τα αφήνει πίσω ως άχρηστα πλέον και σιγά-σιγά ξεθωριάζει. Ακόμη φαντάζομαι να ανεβαίνει κατά τι το IQ μου (η εξυπνάδα) και η νοημοσύνη μου (την οποία βοηθά σημαντικά και η παρουσία του ΑΕ μας μέσα μας, καθώς και η φώτιση και η επίγνωση που ζητούμε να παίρνουμε.

       Σημειωτέον ότι παρατήρησα τελευταία να σκέπτομαι το ίδιο πράγμα που σκέπτεται κάποιος άλλος άνθρωπος απέναντι μου (τηλεπάθεια), η να προβλέπω, βλέποντας π.χ. ένα έργο, το τι θα συμβεί την επόμενη στιγμή (διαίσθηση). Επίσης ζητώ να συνδέομαι με τα ακασικά αρχεία, όπου καταχωρούνται όλες οι γνώσεις και τα γεγονότα του γαλαξία, όχι μόνον υποσυνείδητα αλλά και συνειδητά, κάνοντας ερωτήσεις και παίρνοντας πληροφορίες απ ευθείας στο μυαλά μου, τις οποίες και εμπιστεύομαι ως ακριβείς. Τέλος ζητώ να πέσει το πέπλο που καλύπτει την τωρινή μου ενσάρκωση, ώστε να βλέπω καθαρά όλα τα γεγονότα της ζωής μου και να τα ερμηνεύω σωστά, καθώς και να βλέπω την πραγματική αιτία που τα προκάλεσε, με την βοήθεια της φώτισης και της επίγνωσης που επίσης ζητώ από τις δυνάμεις να μου παρέχουν. Στην συνέχεια ζητώ να ανοίξει το ‘τρίτο μου μάτι’ (που βρίσκεται ανάμεσα στα άλλα δύο), ώστε πέραν της νοητικής επαφής που έχω με τον αόρατο κόσμοι γύρω μου, να έχω και οπτική επαφή (να τους βλέπω όπως κάνει η Άντα, ο Έρικ, κλπ), περιορισμένη στην αρχή, και ευρύτερη σιγά-σιγά. Αυτοί που ζητώ εγώ στην άσκηση ότι θέλω να βλέπω είναι: 1) Ο ΑΕ μου με τις εικόνες που μου στέλνει ως Α στις Ε που του κάνω, ή το ανέβασμα τις ενέργειας που αισθάνομαι για το ναι, καθώς και την πτώση της για το όχι, ενώ όταν η ενέργεια παραμένει σταθερή αυτό σημαίνει ότι δεν δίνει απάντηση. 2) Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ που με υποστηρίζει, ο φύλακας Άγγελος μου, οι Επουράνιοι σύμβουλοι μου, οι δύο Οδηγοί μου (που βρίσκονται πάντα δίπλα σε κάθε άνθρωπο και τον καθοδηγούν), και όσες άλλες ψυχές ενδιαφέρονται για μένα (όπως π.χ. αυτή της μητέρας μου που συχνά βρίσκεται κοντά μου). 3) Οι 4 ΑΔ με τους οποίους έχω ιδιαίτερη σχέση (Άγιος Εφραίμ, Άγιος Γερμανός, Ιλαρίων, και Παλλάδα Αθηνά). 4) Οι 3 εξωγήινοι που προανέφερα παλαιότερα, ήτοι: Ο επισκέπτης (ΕΠ) που μου έδωσε πληροφορίες για το μπαμ και την ανάκαμψη της Ελλάδας, ο ‘Στρατηγός’, και ο φίλος μου ο Γκαμπριέλ (δείτε προηγούμενες σελίδες μου). 5) Ο Ασκληπιός από τους Ολύμπιους, και ο Αγκάρθιο που κάλεσα να φιλοξενήσω στο σπίτι μου όταν τα αδέλφια μας της Κοίλης Γης εμφανιστούν.

       Στη συνέχεια ζητώ να ενισχυθεί η επικοινωνία μου με τα διάφορα φωτεινά όντα (με πρώτον τον ΑΕ μου), που μου δίνουν πληροφορίες και συμβουλές (τις οποίες ζητώ και να τηρώ), που να τις παίρνω όχι μόνον υποσυνείδητα αλλά και συνειδητά, κάνοντας τους ερωτήσεις και πιστεύοντας ως απάντηση την πρώτη σκέψη που θα έλθει στο μυαλό μου μετά την ερώτηση, όσο παράξενη και αν αυτή μου φαίνεται, ενώ απορρίπτω τις επόμενες σκέψεις, διότι εκεί υπεισέρχεται η λογική και τις παραποιεί. Προσθέτω ότι άσκηση για καλύτερη επικοινωνία με τον ΑΕ μου έχω δώσει στην επόμενη σελίδα μου  II.2.D23. Ακόμη με την φώτιση και την επίγνωση που ζητώ να μου δώσουν, ζητώ να μπορώ να βλέπω την ευρύτερη εικόνα γύρω μου, και να μπορώ να παίρνω με την ενίσχυση και της διαίσθησης μου γρήγορες αποφάσεις (πράγμα που όπως με διαβεβαιώνει ο ΑΕ μου το έχω επιτύχει), και οι αποφάσεις αυτές να είναι οι σωστές όσον αφορά στο απώτερο καλό μου, αρκεί να μην επικεντρώνομαι σε στόχους, και να αφήνω την διαίσθηση μου να επιλέγει μόνη της. Τέλος συνδέω την διαίσθηση με την καρδιά μου και αφήνομαι να κυλώ ελευθέρα στο ποτάμι της ζωής, φανταζόμενος ότι αυτές οι δύο με οδηγούν με άνεση, ταχύτητα, ασφάλεια και σιγουριά στην λίμνη της 5Η, αποφεύγοντας τα εμπόδια που δημιουργεί η ψυχρή λογική και ο προγραμματισμός της. Σημειωτέον ότι από πολλές πηγές παίρνω την πληροφορία ότι η καρδιά έχει τις δικές της ‘κεραίες’, και μπορεί να έχει πολύ περισσότερες πληροφορίες από ότι το μυαλό μας, γι’ αυτό καλόν είναι να την εμπιστευόμαστε περισσότερο, μαζί με την διαίσθηση, προκειμένου να πάρουμε σωστές αποφάσεις.

       Συνεχίζουμε την άσκηση ζητώντας από τις δυνάμεις που επικαλεστήκαμε να ανεβάσουν την ψυχή μας στο έπακρο ως εξής: Ζητάμε να ανεβαίνει η συνειδητότητα μας όλο και ψιλότερα με την βοήθεια και του σωστού τρόπου που διαχειριζόμαστε την καθημερινότητα και τις σκέψεις μας, ώστε κάθε φορά που κάνουμε την άσκηση να την βρίσκουμε ανεβασμένη, και με την άσκηση να κάνουμε την συνειδητότητα μας να πλησιάζει όλο και περισσότερο στην συνειδητότητα των συνειδητοποιημένων πλήρως πεμτοδιάστατων όντων. Ομοίως ζητούμε να ανεβαίνει ψιλά και η ανάληψη μας, ώστε κάθε φορά που κάνουμε την άσκηση η ανάληψη μας να πλησιάζει όλο και περισσότερο στην ανάληψη των πλήρως πεμτοδιάστατων όντων, πράγμα που μας επιτρέπει να φέρνουμε στην πραγματικότητα μας άλλες πραγματικότητες και να τις αξιοποιούμε. Κατόπιν εδραιώνουμε μέσα μας το ότι είμαστε μια αθάνατη ψυχή που τίποτε δεν μπορεί να την απειλήσει ούτε καν να την αγγίξει, ενώ εμείς ως άτομα είμαστε απλώς σαν ηθοποιοί επάνω στην Γη, που βαδίζουμε σταθερά με άνεση, ταχύτητα, σιγουριά, και ασφάλεια προς την 5Η, βιώνοντας εμπειρίες που μεταβιβάζουμε στην ψυχή μας, και απολαμβάνοντας τις απολαύσεως που μας προσφέρει το υλικό επίπεδο, οι οποίες όσο προχωρούμε θα αυξάνονται, για να αυξηθούν σε εκθετική κλίματα μπαίνοντας στην 5Η, όπου και θα κορυφωθούν.

       Ακόμη πείθουμε τον εαυτό μας ότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι όλα αυτά που περιμένουμε να γίνουν μπαίνοντας στην Νέα Γη και στην 5Η, οπωσδήποτε θα πραγματοποιηθούν, χωρίς όμως να αγωνιούμε και να ανυπομονούμε για το πότε. Ομοίως πιστεύουμε ακράδαντα ότι όλα αυτά τα ‘δώρα’ που περιμένουμε να πάρουμε κατά την πορεία μας προς την 5Η, καθώς και μέσα σε αυτήν, τελικά θα τα πάρουμε χωρίς πάλι να αγωνιούμε και να ανυπομονούμε για το πότε. Επίσης πιστεύουμε μέσα μας ότι δεν είμαστε θύμα κανενός, και ότι και αν μας έχουν κάνει οι άλλοι, τελικά αυτό έγινε για το ‘απώτερο καλό μας’, δηλαδή για να μας οδηγήσει στον δρόμο που έπρεπε να πάρουμε, και για να αποκομίσουμε τις εμπειρίες και τα μαθήματα που χρειαζόμαστε. Σε αυτό είχα και προσωπική εμπειρία από την εταιρία όπου ήμουν διευθύνων σύμβουλος, όταν συνάδελφοι που ζήλευαν την θέση μου και μου δημιουργούσαν προβλήματα, με έκαναν να στρέψω την προσοχή μου και αλλού, πέραν της εταιρίας και του κέρδους, πράγμα που με ‘έριξε στην αγκαλιά’ των εξωγήινων, οπότε άλλαξε άρδην η ζωή μου και τα ενδιαφέροντα μου, με αποτέλεσμα να τους χρωστώ τελικά ευγνωμοσύνη για τα προβλήματα που μου δημιούργησαν. Κάτι ανάλογο συνέβη και σε αρκετές άλλες περιπτώσεις στην ζωή μου, με θέματα που θεώρησα ότι με βλάπτουν, ενώ τελικά απεδείχθησαν ότι ήσαν προς όφελος μου, γι’ αυτό να μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα και να αισθανόμαστε εχθρικά προς τους άλλους.

       Στην συνέχεια ζητούμε να πείσουμε τον εαυτό μας ότι έχουμε κατανόηση και συχώρεση προς πρόσωπα και καταστάσεις, με το σκεπτικό ότι όποια καταστροφή και αν γίνεται, αυτή γίνεται βάσει του Θεϊκού Σχεδίου, και ότι οι άνθρωποι που χάνονται το είχαν ήδη επιλέξει να φύγουν με αυτόν τον τρόπο, εάν δε η καταστροφή επηρεάζει και εμάς, θεωρούμε πάλι ότι και αυτό γίνεται βάσει του Θεϊκού Σχεδίου και για το απώτερο καλό μας. Ακόμη όλοι αυτοί που μας καταδυναστεύουν (ολιγαρχίες, πολιτικοί, τραπεζίτες κλπ), που γενικά θεωρούμε ότι είναι οι κακοί και οι σκοτεινοί, στην πραγματικότητα είναι και αυτοί αιώνιες ψυχές που ήρθαν τώρα στην Γη να παίξουν τον ρόλο του κακού, για να ευοδωθεί τελικά το Θεϊκό Σχέδιο της επικράτησης του φωτός επί του σκότους, και μάλιστα μπορώ να πω ότι τον παίζουν πολύ καλά, γι αυτό και έχω πάψη να τους μισώ και να ασχολούμαι ιδιαίτερα μαζί τους. Ακόμη ζητούμε να μπορούμε να συγχωρούμε τους εχθρούς μας και αυτούς που μας έβλαψαν, ή θα προσπαθήσουν να μας βλάψουν στο μέλλον, διότι πάλι ότι κάνουν θα αποβεί τελικά προς όφελός μας, όπως εξηγήσαμε προηγουμένως. Τέλος ζητούμε να μπορούμε να φιλτράρουμε τα συναισθήματα μας επικεντρωνόμενοι μόνον στα θετικά και αποκλείοντας κάθε αρνητικό, πάλι με το σκεπτικό ότι κάθε καταστροφή γίνεται βάσει του Θεϊκού Σχεδίου και αν αυτή ή κάτι άλλο μας επηρεάζει, αυτό γίνεται για το απώτερο καλό μας.

       Στην συνέχεια ζητούμε να νιώθουμε πλήρη και ανιδιοτελή αγάπη προς τον εαυτό μας, παραβλέποντας όλα του τα τυχόν ελαττώματα ή κουσούρια, διότι απλούστατα πρόκειται για τον ίδιο τον εαυτό μας, (πράγμα που ενισχύεται να το νιώθουμε  και με την άσκηση στον καθρέφτη που θα ξαναδούμε πιο κάτω), ενώ ζητάμε να νιώθαμε ενότητα με το περιβάλλον (είμαστε όλοι ένα), και αγάπη προς τους γύρω μας, η οποία όταν κάποτε θα φτάσουμε στην  κορυφή της τελειότητας μας γινόμενοι (όπως λέει και ο Nidle) ‘Φυσικοί Άγγελοι’, τότε θα νιώθουμε πλήρη και ανιδιοτελή αγάπη προς όλους και προς όλα. Ακόμη επειδή η αγάπη είναι η πιο ισχυρή δύναμη στο σύμπαν, ζητούμε να έλθει και να γεμίσει την καρδιά μας σαν ένας καταρράκτης από άσπρο υγρό όπως το γάλα, καθώς και όλο μας το σώμα μέσω του αφαλού μας με το υγρό της αγάπης, γεμίζοντας έτσι κάθε κύτταρο, ιστό, όργανο, σύστημα και λειτουργία μας με αγάπη και αποδοχή, ώστε να τα αγαπάμε και να τα αποδεχόμαστε με όποιο πρόβλημα, δυσλειτουργία, ή κουσούρι και αν έχουν, κάνοντας τα έτσι δικά μας, για να μπορούμε πλέον στη συνέχεια, όντας δικά μας, να τα διαχειριζόμαστε και να τα βελτιώνουμε. Σημειωτέον ότι αγαπώντας τον εαυτό μας, αγαπάμε και τον ΑΕ μας του οποίου αποτελούμε μέρος. Εδώ ολοκληρώνεται η αναβάθμιση και της ψυχής μας, και προχωρούμε στην άσκηση με την αναβάθμιση των ιδιοτήτων μας που συνδέονται με την 5η διάσταση (5Η).

       Στη συνέχεια ζητώ από τις δυνάμεις να ανεβάσουν τις δονήσεις μου και κυρίως να αυξήσουν την διάρκεια που αυτές βρίσκοντας στην 5Η. Στην δική μου περίπτωση μου είπαν ότι οι δονήσεις μου μπαινοβγαίνουν μεταξύ 4ης  και 5ης, ενώ βρίσκονται στην 5η περίπου το 55% του χρόνου. Ζητώ λοιπόν αυτό το ποσοστό να ανεβαίνει σύντομα στο 60%, το 70% και στο 80%.­ Κατόπιν ζητώ να επιταχυνθεί η ενεργοποίηση και σύνδεση σε ζεύγη και των υπολοίπων ελίκων του  DNA μου. Στην δική μου περίπτωση στην αύρα μου έχουν ενεργοποιηθεί οι 7 έλικες, γι’ αυτό ζητώ να προχωρήσω στους 8, 9, και 10, ενώ στο υλικό μου σώμα κοντεύει να συμπληρώσει την ενεργοποίηση του ο τρίτος (οπότε όταν γίνει αυτό θα αποκτήσω τις ιδιότητες που έχουν τα κρυστάλλινα παιδιά που γεννιούνται με τρείς έλικες), ενώ ζητώ να ενεργοποιηθεί ταχύρυθμα και ένας τέταρτος έλικας (που έχει ήδη ξεκινήσει), ώστε συνδεόμενος με τον τρίτο να αποτελέσουν ένα δεύτερο πλήρως ενεργοποιημένο ζεύγος στο υλικό μου σώμα, πράγμα που θα μου δώσει ορισμένες υπερφυσικές ιδιότητες. Μετά ζητώ να ελαφρύνει η ύλη των κυττάρων μου, ώστε όλο μου το σώμα να γίνει πιο αιθέριο και πιο λεπτοφυές, να αναζωογονηθούν τα κύτταρα μου και τελικά να ξανανιώνουν τα κύτταρα και το σώμα μου (δείτε πιο πάνω όσα λέω στην αναμόρφωση του σώματος μου), και τέλος να επιταχύνεται η κρυσταλλοποίηση τους.

       Τελειώνοντας όλη αυτή την διαδικασία αισθάνομαι να γεμίζω με μια ανείπωτη χαρά, με μια απόλυτη ευτυχία, με μια μεγάλη ευεξία σωματική, πνευματική και ψυχική, με μια αφθονία χρήματος και υλικών αγαθών, με μια ευφορία (αισθάνομαι την ‘χαρά της ζωής’) και με ένα κέφι και ευθυμία (διάθεση για χιούμορ, γέλιο κλπ), πείθοντας τον εαυτό μου ότι όλα αυτά πραγματικά τα αισθάνομαι. Οπότε όλα αυτά τα συναισθήματα γεμίζουν την ψυχή μου με ευδαιμονία (να γίνονται τα πάντα όπως τα θέλω και να μην μου λείπει τίποτα), και με μια μακαριότητα (να μην με ταράζει και να μην με ενοχλεί τίποτε), οπότε βρίσκομαι σε ένα νιρβάνα (απόλυτη ηρεμία), στο οποίο ευρίσκομαι κάθε φορά που είμαι στο κέντρο μου, και είμαι όντως στο κέντρο μου όταν κάνω ή σκέπτομαι ευχάριστα πράγματα. Ακόμη χρησιμοποιώ την λέξη νιρβάνα κάθε φορά που θέλω να πάω στο κέντρο μου και να νιώσω ευδαιμονία και μακαριότητα. Εδώ επαναλαμβάνω 10 φόρες (ή όσες φορές θέλω) το να λέω μέσα μου νιρβάνα;, ευδαιμονία, μακαριότητα, και να τα αισθάνομαι. Επειδή όμως δεν μπορώ να βρίσκομαι συνέχεια στο κέντρο μου μια και έχω και άλλες υποχρεώσεις, αποθηκεύω την ευδαιμονία και την μακαριότητα στο υποσυνείδητα μου, ώστε κάθε στιγμή της ζωής μου να συνοδεύεται από αισιοδοξία, από την αίσθηση της ασφάλειας, από χαρά (εσωτερική και εξωτερική), από ευτυχία, από ευεξία (σωματική, πνευματική και ψυχική), από αφθονία χρήματος και υλικών αγαθών, από ευφορία και από κέφι και ευθυμία. Προσθέτω ακόμη ότι καλόν είναι σε αυτό το σημείο να παρεμβάλουμε και την άσκηση της ευτυχίας (να ζούμε δηλαδή το τώρα μέσα σε μια λίμνη ευτυχίας) που περιγράφω στην επόμενη σελίδα μου II.2.D24.

       Τελειώνοντας εδώ την άσκηση αυτή (την 16η της σειράς των ασκήσεων), καλό είναι να ζητούμε από το σύμπαν τα ‘δώρα’ που θέλουμε να μας δώσει, που τα δικαιούμαστε σαν αιώνιες ψυχές και σαν άτομα που προχωρούμε με επιμέλεια και συνέπεια προς την 5Η. Προσθέτουμε εδώ, στην επίκληση μας για τα δώρα, και την υπόλοιπη Επουράνια ιεραρχία ήτοι: Τον Θεό πρώτο δημιουργό με τους ‘Άρχοντες’ που τον περιστοιχίζουν, τα Χερουβίμ, τα Σεραφείμ, τα Ελοχήμ και τους Time Lords, (δείτε την σελίδα μου II.2.D0), καθώς και την θρησκευτική ιεραρχία ήτοι: τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, καθώς και τους Αγίους και των άλλων φωτεινών θρησκειών. Εγώ ζητώ τα κάτωθι 16 δώρα και ότι άλλα αυτά συνεπάγονται, ενώ πιστεύω ακράδαντα ότι κάποτε θα τα αποκτήσω (πράγμα που είναι πιο ισχυρό και από την επανάληψη αυτού του αιτήματος), καθώς και ο καθένας μπορεί να επιλέξει τα δώρα που αυτός θέλει να ζητήσει από το σύμπαν, ενώ ισχύει και ο συμπαντικός νόμος: «ζήτα και θα σου δοθεί». Τα δικά μου δώρα τα κατατάσσω σε τρείς ομάδες. Της πρώτης πεντάδας ζητώ να τα έχω εδώ και τώρα ή το αργότερο μέχρι το τέλος του 2017, και είναι: 1) Ασφάλεια (να είμαι και να αισθάνομαι ασφαλής). 2) Να νιώθω χαρά (εσωτερική και εξωτερική). 3) Να νιώθω και να είμαι ευτυχισμένος. 4) να νιώθω ευεξία (σωματική, πνευματική και ψυχική). 5) Να βρίσκομαι σε μακαριότητα (να μην με ταράζει ή ενοχλεί τίποτε).

       Η δεύτερη πεντάδα ζητώ να ξεκινάει από σήμερα και να εξελίσσεται κυρίως μέσα στα έτη 2018 και 2019 ώστε στο τέλος του 2019 να έχει ολοκληρωθεί το κάθε τμήμα της τουλάχιστον στο 90% και είναι: 6) Απόλυτος και πλήρης υγεία, (σωματική,  πνευματική και ψυχική) και τέλεια λειτουργία όλων των  οργάνων και συστημάτων μου. 7) Πλήρης επάρκεια ενέργειας ώστε να λειτουργούν με άνεση όλα μου τα όργανα και συστήματα (μυϊκό κλπ), καθώς και αντοχή (ώστε να μπορώ να εργάζομαι με τις ώρες σωματικά ή πνευματικά χωρίς να κουράζομαι ιδιαίτερα. 8) Κομψότητα ήτοι να έχω ένα αρμονικό γυμνασμένο και σφριγηλό σώμα, με το σωστό βάρος και ένα πολύ ωραίο πρόσωπο. 9) Νεότητα, ήτοι για τα δικά μου δεδομένα ζητώ στο τέλος του 2015 να είμαι βιολογικά, να αισθάνομαι σωματικά και να φαίνομαι ετών 50, εις το τέλος του 2016 ομοίως ετών 40, και στην συνέχεια στα επόμενα χρόνια να κατεβώ στα 30 ή στα 25, που θα είναι και η βιολογική μου ηλικία για αυτήν μου την ενσάρκωση, (που έχουν και οι περισσότεροι ΕΤς). ενώ ψυχολογικά αισθάνομαι ήδη 30 ετών. 10) Πλούτο, να έχω δηλαδή όσα λεπτά χρειάζομαι για ‘έκφραση’ των επιθυμιών μου (π.χ. αν θέλω να ιδρύσω μια εταιρία για τις νέες τεχνολογίες), και να έχω και αφθονία ανέσεων, π.χ. να έχω το δικό μου ιπτάμενο όχημα, το σκάφος μου, και ένα πλήρως λειτουργικό σπίτι Π.χ. όπως αυτό που κατοικώ ήδη, με την προσθήκη ορόφων κλπ με το μυαλό μου (δείτε προηγουμένη άσκηση μου), και τον εξοπλισμό του με εξομοιωτή, ολογραφικό θέατρο και άλλες συσκευές και μέσα τεχνητής νοημοσύνης των νέων τεχνολογιών.

       Τέλος η τρίτη εξάδα δώρων, ζητώ να αρχίζει από σήμερα και να εξελίσσεται κυρίως στα έτη 2020 και 2021, ώστε στο τέλος του 2021 να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον το 90% των όσων ζητώ για κάθε τμήμα, που αναφέρονται στην 5Η και είναι: 11) Ζητώ να είμαι πλέον ένα πλήρως συνειδητοποιημένο άτομο στις υψηλές οκτάβες της 5Η. 12) Ζητώ να είμαι πλέον ένα πλήρως αναληφθέν άτομο στις υψηλές οκτάβες της 5Η. 13) Ζητώ πλέον οι δονήσεις μου να είναι συνεχώς στις υψηλές οκτάβες της 5Η. 14) Ζητώ όλοι οι έλικες μου να είναι ενεργοποιημένοι και ενωμένοι σε ζεύγη στη αύρα μου και σχεδόν όλοι (ή τουλάχιστον οι περισσότεροι) και στο υλικό μου σώμα. 15) Ζητώ η ύλη του σώματος μου να είναι λεπτοφυής όπως είναι η ύλη των όντων στις υψηλές οκτάβες της 5Η. 16) Ζητώ να ολοκληρωθεί (τουλάχιστον στο μεγαλύτερο ποσοστό) η κρυσταλλοποίηση των κυττάρων μου. Η τελευταία εξάδα (που αναφέρεται στην 5Η), συνοδεύεται αυτόματα και με πολλά άλλα συνοδευτικά δώρα, γι αυτό δεν χρειάζεται να τα ζητήσουμε χωριστά. Εδώ τελειώνει η άσκηση των 12 ακτινών κλπ, η 16η, όπως συμπληρώθηκε, και δεν χρειάζεται να περιμένετε και τις άλλες 15, αλλά μπορείτε άμεσα να ξεκινήσετε να την κάνετε, ει δυνατόν και επί καθημερινής βάσεως, για να βιώσετε σιγά-σιγά τα ευεργετικά της αποτελέσματα όπως τα βιώνω ήδη εγώ.

      Ακόμη επειδή αρκετοί με έχουν ρωτήσει αν υπάρχει κάποιος τρόπος να εδραιώσουν μέσα τους πεποιθήσεις και πιστεύω α) για την σίγουρη και γρήγορη πορεία τους προς την 5Η, β) για την δύναμη που μπορεί να έχει η πρόθεση τους και η θέληση τους στην επίτευξη των στόχων τους, γ) για την αύξηση της χαράς και της εύθυμης διάθεσης που πρέπει να τους διακατέχει, και που βοηθά σε όλα τα επίπεδα,  και δ) για την πεποίθηση τους ότι αντί να μεγαλώνουν μικραίνουν, για να ξαναφθάσουν στο άνθος της ηλικίας τους, παραθέτω αντίστοιχα 4 ποιήματα (ανάμεσα σε μερικά άλλα που εγώ τα τραγουδώ), για να ενισχύσουν την πίστη μου στους ως άνω τομείς, που είναι αντιστοίχως τα έξης:

       α) Με ορθάνοιχτες τις πύλες μπαίνω στην Νέα Γη.

           Ήδη το 15 βαθειά θα είμαι εκεί, (Σημ: για μερικούς αντί το 15, λένε το 16)

            όπου και θα βιώνω μια Θεϊκή ζωή,

            με φώτιση ευτυχία και χαρά τρελή,

            με σφρίγος, αφθονία και συνεχή γιορτή.

       β) Είμαι γίγαντας της Γης.

            Καταφέρνω κάθε τις.

            Προχωράω ευτυχής

            προς την πέμπτη ασφαλής.

            Κάνω άθλους κάθε λογής

            κι’ είμαι πάντα επιτυχής.

       γ) Είμαι εγώ ο βασιλιάς  

            του γλεντιού, της ξεγνοιασιάς,

            της γιορτής, της αρχοντιάς,

            του κεφιού κι ανεμελιάς.

       δ) Είμαι ετών πενήντα επτά, (ή 47, ή 37, ή 27 αναλόγως ηλικίας και στόχων)

            όλο νιάτα κι ομορφιά.

            Έχω τα σωστά κιλά,

            όλο σφρίγος σιγουριά.

            Ζω πολύ υγιεινά

            με αγάπη και χαρά

            Κι ζωή γλυκά κυλά

            προς την πέμπτη σταθερά.

Σημ: Όσοι έχουν κάποια σχέση με σύντροφο, μπορούν να προσθέσουν:

             Και ώ! τι ηδονή γλυκιά η καλή μου (ή ο καλός μου) μου κερνά.

(Όπου ο όρος ‘ηδονή’ περιλαμβάνει και κάθε άλλου είδους χαρά και ευχαρίστηση που παρέχει ο ένας στον άλλο).

       ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Όσοι θεωρούν τα ποιήματα αυτά παιδαριώδη, ας τα αγνοήσουν (εγώ πάντως τα χρησιμοποιώ διότι, όπως είπα, αισθάνομαι νέος σαν παιδί), και ας βρουν άλλους, πιο σοβαρούς, τρόπους για να εδραιώσουν τα πιστεύω τους, ή ας μην κάνουν τίποτα, αν νομίζουν ότι από αυτά που γράφω τίποτε δεν χρειάζεται, και ας αναλάβουν τις ευθύνες τους στην ζωή, με ότι οι αποφάσεις τους αυτές συνεπάγονται. Προσθέτω ακόμη ότι καλό είναι στο τέλος της άσκησης, (αλλά και κάθε άσκησης), να ευχαριστούμε όλους μαζί τους παράγοντες που μας βοήθησαν και θα μας βοηθήσουν.

       ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

       Πριν συνεχίσω με τις επόμενες ασκήσεις, παρεμβάλω την μέθοδο που μας επιτρέπει να προσθέτουμε νέες σελίδες στο βιβλίο της ζωής μας, πράγμα που, μεταξύ άλλων, μας επιτρέπει να ενισχύσουμε και την ταχεία απόκτηση των δώρων που προηγουμένως ζητούσαμε. Όπως έχουμε ξαναπεί, πριν ενσαρκωθούμε γράφουμε με την συμβολή και των Επουράνιων Συμβούλων μας το αιθερικό αυτό βιβλίο που περιλαμβάνει το τι ρόλο (καλό ή κακό) θέλουμε να παίξουμε σε αυτή μας την ενσάρκωση, ώστε να πάρουμε τις εμπειρίες (ευχάριστες ή δυσάρεστες) που μας χρειάζονται. Όμως κατά την διάρκεια της ζωής μας μπορούμε (με την ελεύθερη βούληση μας) να συμπληρώσουμε ή και να τροποποιήσουμε αυτές τις εμπειρίες, προσθέτοντας νέες σελίδες στο βιβλίο της ζωής μας. Στο βιβλίο μπορούμε να προσθέτουμε κάθε μας επιθυμία, είτε αφορά σε δώρα που προαναφέραμε, είτε στην υγεία μας, είτε στα οικονομικά μας, είτε στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, κλπ. Πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας τα εξής. 1) Γράφουμε μόνον μια επιθυμία μας σε κάθε σελίδα, ενώ είναι προτιμότερο την επομένη επιθυμία μας να την γράφαμε μέσα σε μια άλλη ημέρα, για να προλάβει να δουλέψει καλύτερα η ενέργεια που δημιουργούμε. 2) Δεν επαναλαμβάνομε την ίδια επιθυμία, διότι αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη για το αποτέλεσμα, πράγμα που ακυρώνει αυτό που ζητάμε. Γι αυτό θα πρέπει να κρατάμε αρχείο για το τι έχουμε ζητήσει. 3) δεν μπορούμε να παρεμβαίνομε στη ελεύθερη βούληση των άλλων ανθρώπων, που σημαίνει π.χ. ότι δεν μπορούμε να ζητήσουμε ό τάδε να μας αγαπήσει, ενώ μπορούμε να ζητήσουμε γενικά να αποκτήσουμε έναν σύντροφο που να μας αγαπήσει, όπως δεν μπορούμε να επέμβουμε (με την άσκηση αυτή) στις αποφάσεις ή στην ζωή π.χ. του παιδιού μας.

       Γίνεται ως εξής: Ξαπλώνουμε αναπαυτικά και καλούμε κατά τα γνωστά τον ΑΕ μας να έλθει, και του ζητάμε να μας πάει να προσθέσουμε μια νέα σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Φανταζόμαστε ότι μας παίρνει από το χέρι και πετάμε μαζί στο σύμπαν, πλησιάζοντας σε έναν μεγάλο φωτεινό ναό που θυμίζει π.χ. τον Παρθενώνα. Φτάνομαι και μπαίνομε μέσα σε μια μεγάλη αίθουσα με ράφια στους τοίχους γεμάτα μεγάλα βιβλία. Καθόμαστε σε ένα τραπέζι και ζητούμε από τον Άγγελο, φύλακα της αίθουσας, να μας φέρει το βιβλίο της ζωής μας, και μας το φέρνει. Το ανοίγουμε στο τέλος του και βλέπουμε να εμφανίζεται εκεί μια νέα λευκή φωτεινή σελίδα. Τότε ο ΑΕ μας, που είναι δίπλα μας, μας δίνει μια φωτεινή πένα (εγώ την φαντάζομαι σαν το φτερό που χρησιμοποιούσαν παλαιά για να γράφουμε). Την παίρνομε και γράφομε: «Από αυτήν την στιγμή και εφεξής θέλω να βιώνω τις εμπειρίες μου σε αυτήν μου την ενσάρκωση γεμάτος π.χ. με ασφάλεια, ή π.χ. με πλούτο και αφθονία υλικών αγαθών, ή π.χ. έχοντας τέλεια όραση, ή π.χ. με σφριγηλό σώμα, ή π.χ. κάνοντας ενδιαφέροντα ταξίδια, κ.ο.κ.». Τελειώνοντας το γράψιμο καλούμε τον Άγγελο και τον ευχαριστούμε και του δίνουμε το βιβλίο να το βάλει στην θέση του. Στην συνέχεια ο ΑΕ μας μας παίρνει από το χέρι και επιστρέφουμε με τον ίδιο τρόπο στο κρεβάτι μας. Η άσκηση αυτή ανοίγει τον δρόμο για να διευκολύνουμε και ότι άλλες ασκήσεις και προσπάθειες κάνουμε για να επιτύχουμε τους στόχους μας, ενώ επαναλαμβάνω και εδώ τον συμπαντικό νόμο: «Ζήτησε και θα σου δοθεί».

       ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΖ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

       Η άσκηση αποσκοπεί στο να θεραπεύουμε ένα-ένα τα διάφορα όργανα, τα συστήματα και τις λειτουργίες του σώματος μας, είτε γνωρίζουμε ότι έχουν κάποιο πρόβλημα που το θεραπεύουμε, είτε προληπτικά για να προλάβουμε την δημιουργία τους, ή απλώς για να βελτιώσουμε την λειτουργία τους, δεδομένου ότι και στον πιο υγιή άνθρωπο τα όργανα του δεν λειτουργούν στο 100% της δυνατότητας αποδόσεως τους. Η άσκηση γίνεται ως εξής: Ξαπλώνουμε, ή καλύτερα καθόμαστε αναπαυτικά με κλειστά μάτια και ζητούμε από τον ΑΕ μας να μας φέρει την ενέργεια της υγείας. Αυτή έρχεται σαν ένα ροζ σύννεφο και μας τυλίγει, οπότε της λέμε: «Ενέργεια της υγείας θέλω να είμαστε εραστές και να είσαι το πρώτο πράγμα στην ζωή μου». Δεν πειράζει αν έχουμε πει το ίδιο πράγμα για το χρήμα (δείτε προηγούμενη άσκηση μου), ή και για κάτι άλλο που έχουμε ζητήσει ή θα ζητήσουμε. Ακόμη της λέμε «θέλω αυτή την φορά να εκδηλωθείς επίσης και μέσα στο σώμα μου τώρα». Στην συνέχεια φανταζόμαστε να εισπνέουμε το ροζ αυτό σύννεφο και να γεμίζει σιγά-σιγα το κεφάλι μας, τα χέρια μας, το σώμα μας και τελικά και την αύρα μας. Τότε φανταζόμαστε να μας γεμίζει μια ευφορία και μια ευεξία και λέμε (μέσα μας πάντα): «Σώμα μου έτσι θέλω να αισθάνεσαι πάντα». Τέλος ρωτάμε το σώμα μας τι πρέπει να κάνουμε για να το πετυχαίνουμε αυτό, και η απάντηση που παίρνουμε μέσα μας είναι συνήθως: 1) Να αισθανόμαστε πάντοτε χαρούμενοι και ευδιάθετοι. 2) Να κάνουμε υγιεινή διατροφή. Και 3) Να έχουμε καθημερινή κίνηση (περπάτημα, κολύμπι, σπορ κλπ).

      Στην συνέχεια πηγαίνουμε σε ένα-ένα τα διάφορα όργανα μας, συστήματα και λειτουργίες, επικεντρωνόμενοι περισσότερο σε αυτά που έχουν κάποιο πρόβλημα, ή που θέλουμε να τα βελτιώσουμε, ζητώντας από την ενέργεια να το κάνει, και φανταζόμενοι ότι αυτό όντως γίνεται. Για να διευκολύνω τον αναγνώστη παραθέτω μια λίστα οργάνων και λειτουργιών που μπορούμε να την χρησιμοποιούμε, προσθέτοντας και ότι άλλο νομίζουμε ότι έχουμε ανάγκη, ή οποία και θα μας είναι χρήσιμη και όταν εφαρμόζαμε θεραπείες με τον ΑΕ μας, ή τις κοσμικές ενέργειες που κατακλύζουν την Γη, ή τις θεραπευτικές ενέργειες που μας στέλνει η Μητέρα Γη όταν γειωνόμαστε, ή εισπνέοντας από τον αφαλό μας τον θεραπευτικό αιθέρα-πρανα και τον στέλνουμε στα διάφορα όργανα, κλπ, που περιγράψαμε παλαιοτέρα και θα ξαναπεριγράψουμε αναλυτικότερα  πιο κάτω. Πάντως βοηθάει στο αποτέλεσμα: α) να συνοδεύουμε την ενέργεια της υγείας με την αγάπη και την αποδοχή των προβλημάτων τους (λευκό σαν το γάλα σύννεφο), ώστε, όπως είπαμε, αγαπώντας και αποδεχόμενοι το κάθε μας όργανο κλπ να το κάνουμε δικό μας ώστε να μπορούμε πιο εύκολα να το διορθώσουμε. β) Ομοίως να την συνοδεύαμε με την δική μας ‘γιγάντια’ πρόθεση και θέληση (μπεζ σύννεφο), για την ασφαλέστερη επίτευξη των στόχων μας. γ) Τέλος να την συνοδεύουμε με τον αιθέρα-πρανα που εισπνέουμε από τον αφαλό μας (άσπρο σύννεφο), ώστε, φανταζόμενοι ότι περιλούζομε το κάθε μας όργανό με το τετραπλό αυτό σύννεφο, επιτυγχάνουμε να κάνουμε την θεραπεία πιο αποτελεσματική. δ) Παρ όλο που μπορούμε να κάνουμε την άσκηση με ένα-ένα στην σειρά τα όργανα μας κλπ, καλό είναι για σοβαρές περιπτώσεις να κάνουμε την άσκηση για ένα μόνον όργανο στην ημέρα, διαθέτοντας έτσι μία ημέρα για κάθε όργανο ή πρόβλημα, (πράμα που εφαρμόζω εγώ για κάθε περίπτωση, σοβαρή ή μη, και ο ΑΕ μου επιβεβαιώνει ότι αυτό είναι τέλειο). Σημειωτέον ότι η θεραπευτική ενέργεια διατηρείται επί μακρόν και μετά το πέρας της άσκησης, και δεν είναι απαραίτητη  η συχνή επανάληψη της για το ίδιο όργανο.

       Η λίστα που προανέφερα μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ πολλών άλλων, και τις κάτωθι θεραπείες: ‘Όραση (μυωπία, πρεσβύωπα, καταράχτη, ωχρά κηλίδα, κλπ). Ακοή. Μύτη (συνάχι, ιγμορίτιδα, αναπνευστικές οδοί κλπ). Λαιμός (λοίμωξη, φλέματα, βήχας, κλπ). Στόμα (δόντια, ούλα, φάτνες, κύστεις, μικρόβια, φλεγμονές, επιτυχείς και ανώδυνες οδοντιατρικές επεμβάσεις, κλπ). Νεανική μελωδική φωνή κλπ). Θυρεοειδής (επαρκείς ή και ενισχυμένες καύσεις κλπ). Πρόσωπο (επιδερμίδα, ρυτίδες, ξανάνιωμα κλπ). Κεφάλι (ενίσχυση τριχωτού, ξανάνιωμα κλπ). ‘Πηγάδι των ονείρων’  ώστε να βλέπω και να θυμούμαι τα όνειρα που μου δίδουν χρήσιμες πληροφορίες, καθώς και τα ευχάριστα και ‘τρυφερά’ όνειρα, που να ξυπνώ ευδιάθετος και να μου ‘φτιάχνουν την ημέρα μου’, ει δυνατόν επί καθημερινής βάσεως. Επίφυση (ενίσχυση της ροής της ορμόνης του ξανανιώματος, ξανάνιωμα σώματος κλπ). Για τα 3 σημεία που αφορούν κυρίως στο κεφάλι ήτοι: α) ενεργοποίηση εγκεφάλου-μυαλού β) άνοιγμα του τρίτου ματιού και γ) ελάφρυνσης της ύλης, αναζωογόνηση και ξανάνιωμα κυττάρων του σώματος, δείτε στην προηγούμενη άσκηση των 12 ακτίνων λεπτομέρειες εφαρμογής. Λεμφικό (θεραπεία, ξεβούλωμα, φλεγμονές, ενίσχυση λειτουργίας, απομάκρυνση κατακράτησης υγρών κλπ). Αμυντικό (ενίσχυση του, θεραπεία λοιμώξεων και φλεγμονών σε όλα τα συστήματα, αντιμετώπιση εισερχομένων μολύνσεων κλπ). Μυϊκό (καλή τροφοδοσία με αίμα, σφρίγος μυών και αντοχή σε μακρά σωματική εργασία. Ενέργεια στο σώμα για άνετη λειτουργία οργάνων και αντοχή και σε μακρά πνευματική εργασία. Μυοσκελετικό ήτοι σωστή θέση λεκάνης και σκελετού, καθώς και μυών (ενίσχυση κοιλιακών και χαλάρωση των μυών της πλάτης), ώστε να μην πιέζονται τα νεύρα στους σπονδύλους και δημιουργούν ισχιαλγία, φλεγμονές, πόνους, μουδιάσματα κλπ καθώς και θεραπεία παλαιών φλεγμονών. Επίσης καλή λειτουργία όλων των αρθρώσεων.

       Αναπνευστικό: Γεμίζουμε τους πνεύμονες μας (με την τετραπλή ενέργεια), τους ξεμπλοκάρουμε και τους θεραπεύουμε, και κάνουμε την αναπνοή μας πιο βαθιά (διαφραγματική) και πιο συχνή, ώστε να παρέχει όλο το απαιτούμενο οξυγόνο για τα κύτταρα, ακόμη και κατά την διάρκεια του ύπνου, ώστε να μην έχουμε άπνοια και ροχαλητό. Κυκλοφοριακό: Γεμίζουμε τις αρτηρίες και τις διαστέλλουμε ώστε το αίμα να φτάνει άφθονο παντού, ενώ θεραπεύουμε τυχόν φλεγμονές και ‘ροκανίζουμε’ σιγά-σιγά κάθε αθυροματική πλάκα που τις στενεύει, ώστε κάθε φορά που κάνουμε την άσκηση να βρίσκουμε τις αρτηρίες πιο ελεύθερες και με την επανάληψη της άσκησης οι αρτηρίες να γίνουν τελείως ανοιχτές. Επίσης καθαρίζουμε ομοίως τις στεφανιαίες αρτηρίες (που στέλνουν το αίμα στην καρδιά), ώστε μαζί με την περιφερειακή αιμάτωση της, η κάρδια να αιματώνεται στο 100%. Καρδιά: Την γεμίζουμε και την θεραπεύουμε, ώστε να μπορεί άνετα να στέλνει το αίμα με τα θρεπτικά του συστατικά και το οξυγόνο σε κάθε κύτταρο, και να απομακρύνει τα προϊόντα της καύσεως χωρίς να κουράζεται, ενώ βοηθιέται και από τακτική ελαφριά άσκηση (περπάτημα κλπ). Σημειωτέον ότι όσο πλησιάζουμε στο ιδανικό μας βάρος χάνοντας κιλά, τόσο η καρδιά διευκολύνεται. Τέλος βοηθιέται και από την καλή μας διάθεση. Στομάχι: Το γεμίζουμε και το θεραπεύουμε ώστε να χωνεύει εύκολα (τα σκέτα φρούτα σε λιγότερο από μια ώρα και τις άλλες τροφές σε λιγότερο από τρείς ώρες), ενώ ζητάμε να μην έχουμε καούρες, ξινίλες, ή οισοφαγική παλινδρόμηση, αλλά και η όρεξη μας να περιορίζεται, ώστε να μην έχουμε βουλιμία και να χορταίνουμε με λίγη και ελαφριά τροφή και μάλιστα υγιεινή. Και εδώ στην καλή του λειτουργία βοηθάει και η καλή μας διάθεση (πράγμα που ισχύει επίσης και σχεδόν για όλα το όργανα και συστήματα μας).

       Λεπτό έντερο: Το γεμίζουμε, το θεραπεύουμε από τυχόν κολίτιδα και μικρόβια που συνήθως φιλοξενεί, και ρυθμίζουμε τις λάχνες του ώστε να απορροφούν μεν όλα τα θρεπτικά στοιχεία, αλλά όσον αφορά στις θερμίδες (πρωτεΐνες και κυρίως υδατάνθρακες) να μην απορροφά όλη την διατιθέμενη ποσότητα (για όσους θέλουν να αδυνατίσουν). Παχύ έντερο: Ομοίως το γεμίζουμε, το θεραπεύουμε, καθαρίζουμε τα τοιχώματα του, το ξεβουλώνουμε (κυρίως το κατιόν), διώχνουμε τυχόν παράσιτα και ρυθμίζουμε τις λάχνες του ώστε να απορροφούν μόνον το 10% με 20% των διατιθεμένων λιπών. Χολή: Την θεραπεύουμε ώστε να χύνει χωρίς εμπόδια το απαραίτητο σε ποσότητα και ποιότητα υγρό για την καλή χώνευση. Συκώτι: Το γεμίσουμε, το θεραπεύουμε και το καθαρίζουμε, τόσο από συναισθηματικές φορτίσεις όσο και από υλικές ακαθαρσίες (λιποδιήθηση κλπ), ώστε να εκτελεί με άνεση τον καθαρισμό του σώματος από τοξίνες κλπ, τις οποίες και να αποβάλει αμέσως. Πάγκρεας: Το γεμίζουμε και το θεραπεύουμε, τόσο σε ενεργειακό επίπεδο όσο και σε φυσικό, ώστε η ινσουλίνη που εκκρίνει να έχει την σωστή ποσότητα, ποιότητα και συχνότητα, για να διατηρεί το ζάχαρο στο αίμα (σε κάθε αιματολογική εξέταση) κάτω του 110, και την γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη στα φυσιολογικά όρια. Αν οι αιματολογικές εξετάσεις δείχνουν μεγαλύτερα νούμερα, σημαίνει ότι έχετε ζάχαρο , όποτε πρέπει, ή να παίρνετε φάρμακα, ή να χάσετε βάρος. Αίμα: Ζητάμε από τις δυνάμεις να καθαρίσουν το αίμα μας, πράγμα που διευκολύνεται και με την υγιεινή διατροφή (π.χ. χόρτα. Παντζάρια, κλπ), ενώ ζητάμε να θεραπεύσουν και να ενισχύσουν την λειτουργία της σπλήνας, ώστε να του δίνει το τελευταίο καθάρισμα χωρίς να κουράζεται, για να βγαίνει το αίμα πεντακάθαρο.

       Νεφροί επινεφρίδια και ουρητήρες: Ζητούμε να ανοίξουν, ξεβουλώσουν και θεραπευόσουν από κάθε λοίμωξη κλπ τους νεφρούς και τους ουρητήρες (σωλήνες που μεταφέρουν τα ούρα στην ουροδόχο) και να ενισχύσουν την λειτουργία τους, ώστε να διοχετεύονται με άνεση (και χωρίς να χρειάζεται να υπερλειτουργούν οι νεφροί) τα ούρα στην ουροδόχο. Επίσης να θεραπευόσουν τα επινεφρίδια ώστε να μην έχουμε παρενέργειες (π.χ. κούραση). Ουροδόχος, βαλβίδα, ουρήθρα: Γεμίζουν και θεραπεύουν την ουροδόχο, ώστε να μην έχουμε κατακράτηση ούρων, και την βαλβίδα ώστε να μην έχουμε ακράτεια και να χρειάζεται να τρέχουμε στην τουαλέτα. Προστάτης: Γεμίζουν και θεραπεύουν τον προστάτη από ότι πρόβλημα μπορεί να έχει (μικρό ή μεγάλο) και μειώνουν τον όγκο του για να μην εμποδίζει την ούρηση. Προβλήματα με ανδρικά γεννητικά όργανα, πέος όρχεις: Τα γεμίζουμε, τα θεραπεύουμε και τα ενισχύουμε ως προς την στύση, την διάρκεια και την ένταση του οργασμού, την δυνατότητα συχνής επανάληψης της ερωτικής πράξεως, την γονιμότητα του σπέρματος και την αύξηση της ερωτικής διάθεσης κλπ. Προβλήματα με γυναικεία γεννητικά όργανα, ωοθήκες, σαλπιγγικές, μήτρα, αΐδιων: Είναι ανάλογα σε γενικές γραμμές με τα ανδρικά, όπου πρέπει να προσθέσουμε και τα ιδιαίτερα που γνωρίζουν οι γυναίκες. Σημείωση: Αν αντί για ένα συγκεκριμένο όργανο όπου χρησιμοποιούμε το τετραπλό σύννεφο με την ροζ ενέργεια που προαναφέραμε, θέλουμε να περάσουμε ένα-ένα όλα τα όργανα μας, (πράγμα που κάνω εγώ επί σχεδόν καθημερινής βάσεως και μου παίρνει 30 με 40 λεπτά), τότε αντί το τετραπλό σύννεφο χρησιμοποιούμε ένα δεκαπλό σύννεφο, με τους θεραπευτικούς παράγοντες που περιγράφω πιο κάτω, στους οποίους  δεν περιλαμβάνεται η ροζ ενέργεια.

       Εδώ σταματώ την λίστα, για να μην μετατρέψω το άρθρο μου σε ιατρική εγκυκλοπαίδεια, περιγράφοντας τα συνηθέστερα προβλήματα που μπορεί να έχουμε, που αν ακόμη δεν ξέρουμε να έχουν κάποιο πρόβλημα καλόν είναι να τα ενισχύουμε κατά καιρούς για λόγους βελτίωσης και για λόγους προληπτικούς. Για όποιον έχει κάποιο άλλης φύσεως πρόβλημα, ψυχολογικό, νευρολογικό, δερματικό, ρευματικό, καρδιολογικό, κινητικό, ή και κάποιο άλλο και μάλιστα σοβαρό πρόβλημα κλπ, παράλληλα με κάθε άλλη ιατρική αντιμετώπιση, μπορεί να το βοηθήσει ασχολούμενος με το συγκεκριμένο, με την βοήθεια και των άλλων θεραπευτικών μεθόδων και μέσων που θα περιγράψουμε στη συνέχεια. Ακόμη μπορούμε να εφαρμόσουμε την τετραπλή ενέργεια υγείας, αγάπης, πρόθεσης, και πρανα στα θέματα που αναφέραμε στην προηγούμενη άσκηση των 12 ακτίνων όσον αφορά στην αναβάθμιση του σώματος, του πνεύματος, καις της ψυχής. Τέλος υπενθυμίζω, όπως είπα και παλαιότερα, ότι κάποιος καταράχτης που είχα στο 25%, και περίμενα να φτάσει στο 40% για να κάνω επέμβαση, με μόνο τις ασκήσεις κατέβηκε στο 10% (προς μεγάλη έκπληξη του οφθαλμιάτρου μου), και ήδη τείνει να εξαφανιστεί τελείως, συνεπώς πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη στις πνευματικές ασκήσεις για την υγεία κλπ και την αναβάθμιση σας.

       ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Προσθέτω ακόμη το εξής: Παρακολουθώντας ένα πρωινό μια εκπομπή του γιατρού Φακίρη στο κανάλι ‘αρτ’ όπου περιγράφει διάφορα φυσικά θεραπευτικά βοηθήματα διαφόρων εταιριών, μου ήρθε ή έμπνευση και ρώτησα τον ΑΕ μου, αν κάποιο φάρμακο (ακόμη και αν δεν μου είναι τελείως απαραίτητο ώστε να πρέπει να το παίρνω), αν λέω μπορώ να επικαλούμαι την ενέργεια του φαρμάκου (διότι όλα στο σύμπαν ακόμη και η ύλη είναι δονήσεις), να έρχεται και να καλύπτει το όργανο κλπ που το έχει ανάγκη, και αν αυτό θα έχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα στην θεραπεία. Τότε προς μεγάλη μου έκπληξη ή Α του ΑΕ μου ήταν ότι αυτό όντως ισχύει. Γι αυτό για φάρμακα (φυσικά ή χημικά) που δεν παίρνεται και πιστευτέ (με βεβαιότητα) ότι θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν (και όχι να σας βλάψουν) εφαρμόστε το, όπως άχησα να κάνω και εγώ, και δεν θα χάσετε.

       ΛΟΙΠΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΠ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

        Έχω αναφέρει παλαιότερα 4 ακόμη ασκήσεις για θεραπεία κλπ μέσα στις 16 που προτείνω (δείτε παλιότερη σελίδα μου), τις οποίες εδώ θα τις συμπήξουμε σε μία για εξοικονόμηση χρόνου, χωρίς όμως αυτό να μειώνει την αποτελεσματικότητα τους. Υπενθυμίζω την άσκηση όπου καλούμε την θεραπευτική ενέργεια της Γης (γαλάζιο σύννεφο) κατά την γείωση που κινούμε σχεδόν καθημερινά, πατώντας με ξυπόλυτα πόδια σε χώμα ή σε γρασίδι, καθήμενοι αναπαυτικά σε μία καρέκλα για 20 τουλάχιστον λεπτά, και λέγοντας «Μητέρα Γη σου γειώνω με αγάπη τις κοσμικές ενέργειες που έχω πάρει από το σύμπαν και σου ζητώ να μου στείλεις με αγάπη τις δικές σου θεραπευτικές ενέργειες», τις οποίες νιώθω να ανεβαίνουν γεμίζοντας τα πόδια μου και σιγά-σιγά όλο μου το σώμα. Την άσκηση αυτή την κάνουμε μόνη της (προσθέτοντας πάντα την πρόθεση μας και την αγάπη που είδαμε προηγουμένως), ή αν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, την ενσωματώνουμε στην συνολική άσκηση που θα δούμε πιο κάτω χωρίς την ανάγκη της γείωσης. Επίσης υπενθυμίζω την άσκηση, όπου καλούμε τον ΑΕ μας (κίτρινο σύννεφο) να έρθει και να γεμίζει με κάθε εισπνοή μας το κεφάλι μας και σιγά-σιγά όλο μας το σώμα  και την αύρα μας, και στην συνέχεια εφαρμόζουμε την θεραπευτική του ενέργεια σε ένα-ένα όλα τα όργανα κλπ της λίστας που προανέφερα, ώστε μαζί πάντα με την πρόθεση μας και την αγάπη να τα θεραπεύσει. Ομοίως την άσκηση αυτή είτε την κάνουμε μόνη της, είτε την ενσωματώνουμε στην συνολική θεραπευτική άσκηση που θα περιγράψουμε.

       Ακόμη υπενθυμίζω την άσκηση όπου ρουφάμε με την εισπνοή μας την ενέργεια του αιθέρα-πράνα από το σύμπαν που την φανταζόμεθα σαν ένα άσπρο σίφουνα να μπαίνει από τον αφαλό μας και με την εκπνοή φανταζόμαστε να το στέλνουμε στο όργανο κλπ που έχει το πρόβλημα (συνοδεύοντας το πάντα με την αγάπη μας προς το όργανο και την πρόθεση μας για θεραπεία), πράγμα που το επαναλαμβάνουμε 10, ή 20, ή 30, ή και περισσότερες φορές, ανάλογα με την σοβαρότητα του προβλήματος, (φανταζόμενοι ότι το πρόβλημα θεραπεύεται και ότι η κατάσταση τουλάχιστον βελτιώνεται), ή μπορούμε και να το επαναλάβουμε για επείγουσες καταστάσεις μέσα στην ημέρα. Η θεραπευτική δύναμη αυτής της άσκησης είναι ιδιαιτέρως μεγάλη, όταν μάλιστα γίνεται συνειδητά και κατ επανάληψη (δείτε παραδείγματα που προανέφερα σε σελίδες μου με τον φίλο μου τον Άλκιμο, αλλά και με εμένα τον ίδιο, όπου την χρησιμοποιώ και σαν ασπιρίνη). Πάντως, περάν των ειδικών περιπτώσεων-προβλημάτων), θα ενσωματώσουμε την άσκηση αυτή (και για λόγους προληπτικούς) στην συνολική που θα δούμε, η οποία καλύπτει όλα τα σημεία της λίστας πού δώσαμε. Η τελευταία άσκηση που ενσωματώνουμε, αντί να την κάνουμε μόνη της, είναι αυτή όπου χρησιμοποιούμε την θεραπευτική δύναμη των ενεργειών από το σύμπαν (βεραμάν ήτοι πράσινο-μπλε σύννεφο), που αυτήν την περίοδο κατακλύζουν την Γη, και πρέπει να είμαστε ανοιχτοί για να τις δεχόμαστε ευχαρίστως, παρ όλα τα μικροπροβλήματα που τυχόν δημιουργούν στο σώμα μας, (τα οποία έχω περιγράψει αναλυτικά σε παλαιότερες σελίδες μου), καθότι το σώμα μας σιγά-σιγά μεταβάλλεται.

          Η συνολική άσκηση θεραπείας γίνεται ως εξής: Ξαπλώνουμε, ή καλύτερα καθόμαστε αναπαυτικά, φανταζόμενοι ότι τα πέλματα μας γειώνονται (ήτοι επικοινωνούν με την Γη, έστω και αν αυτό δεν συμβαίνει  στην κυριολεξία καθότι είμαστε π.χ. στο δωμάτιο μας), κλείνουμε τα μάτια μας και καλούμε τους κάτωθι 10 θεραπευτικούς παράγοντες να έλθουν προς βοήθεια μας, (με τα χρώματα τους). Αφού τους καλέσουμε, ζητάμε από την ‘δεκάδα’ να θεραπεύσουν ή να ενισχύσουν την λειτουργία σε ένα-ένα με την σειρά τα σημεία που περιγράψαμε στην λίστα, ή και σε κάθε άλλο πρόβλημα, όργανο, σύστημα, ή λειτουργία που ο καθένας θα θεωρούσε σκόπιμο να προσθέσει. Η διαδικασία μπορεί να παίρνει λίγο χρόνο αναλόγως του μήκους της λίστας (που μπορεί να περιλαμβάνει για λόγους προληπτικούς και σημεία όπου δεν γνωρίζουμε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα), όμως έχει το πλεονέκτημα ότι γίνεται μια φορά για όλους τους θεραπευτικούς παράγοντες μαζί. Εγώ, όταν μπορώ, την κάνω και επί καθημερινής βάσεως, ενώ δεν παραλείπω να κάνω για ένα όργανο κλπ κάθε μέρα την άσκηση με την ροζ ενέργεια της υγείας, καθώς και την άσκηση των 12 αχτίνων. Οι 10 θεραπευτικοί παράγοντες που καλώ είναι οι εξής: 1) ο ΑΕ μου (κίτρινο). 2) Ο θεραπευτής Ιλαρίον (πράσινο). 3) Ο θεραπευτής Ασκληπιός νε το θεραπευτικό κηρύκειο-σκήπτρο (καφέ). 4) Η (γιγαντία) θέληση-προθεση μου για θεραπεία (μπεζ). 5) Η αγάπη και αποδοχή μου (άσπρο σαν το γάλα). 6) Ο αιθέρας-πράνα (άσπρος σίφουνας;). 7) Η ενέργεια της Γης (γαλάζιο). 8) Οι κοσμικές ενέργειες. (βεραμάν) 9) Οι 8 θεραπευτές μου που καλώ κατά καιρούς και μου προσφέρουν τις θεραπευτικές, ή απλώς αναζωογονητικές τους ενέργειες, (που έχω αναφέρει σε προηγούμενες σελίδες μου), ενώ και ο καθένας μπορεί να καλέσει τους δικούς του αν έχει, (χρώμα ασημένιο). 10) Οι θεραπευτικές ενέργειες των ‘στοιχειακών’ (δείτε την άσκηση των 12 ακτίνων, χρώμα χακί)).

       ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Σε Ε αναγνωστών για το πως φανταζόμαστε τις 10 θεραπευτικές ενέργειες να μπαίνουν στο σώμα μας απαντώ ως εξής: Φανταζόμαστε την ενέργεια της Γης να μπαίνει από τα πέλματα, την ενέργεια της αγάπης να μπαίνει στην καρδιά μας και μέσω αυτής σε όλο μας το σώμα, την θέληση-πρόθεση μας να βρίσκεται ήδη μέσα μας, τις ενέργειες των θεραπευτών μας να μπαίνουν από την αύρα μας και το δέρμα μας, τον αιθέρα-πράνα να μπαίνει από τον αφαλό μας και τις υπόλοιπες 5 να μπαίνουν με την εισπνοή μας όλες μαζί. Όλες αυτές φανταζόμαστε να γεμίζουν όλο μας το σώμα και στην συνέχεια και την αύρα μας. Αφού το σώμα μας και η αύρα μας γεμίσουν με τις ενέργειες τότε πηγαίνουμε σε ένα-ένα τα όργανα μας κλπ και ζητάμε να θεραπεύουν κάθε τους πρόβλημα, ενώ φανταζόμαστε ότι αυτά θεραπεύονται και λάμπουν από υγεία και ενέργεια. Αφού ολοκληρώσουμε την άσκηση λέμε στο σώμα μας «έτσι υγειές θέλω να αισθάνεσαι πάντα».

       ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 16 ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ.

      (Αντιγραφή από την σελίδα II.2.D20 με ορισμένες προσθήκες, και ζητώ συγνώμη για ορισμένες αναπόφευκτες επαναλήψεις των όσων ήδη ανέφερα).

      Εδώ και αρκετό καιρό έχω ενσωματώσει στις καθημερινές μου δραστηριότητες, το να κάνω ορισμένες δηλώσεις και ασκήσεις που μου υπέδειξε ο ΑΕ να επιλέξω, από τις πολλές που προτείνονται από διάφορα κανάλια. Αυτές  σκοπό έχουν να μας βοηθήσουν στην πορεία μας προς την 5Η, να αυξήσουν τις δονήσεις μας και την συνειδητότητα μας, να μας βοηθήσουν να πάρουμε πίσω την δύναμη μας, και να βελτιώσουν την υγεία και την ευεξία μας, ώστε να αισθανόμαστε άνετα και ευχαριστημένοι. Μάλιστα σε κάθε συνεδρία μου επιβεβαιώνει και την πρόοδο που εμφανίζω στους διαφόρους τομείς που αναφέρονται οι ασκήσεις (πολλές των οποίων τις έχω περιγράψει σε προηγούμενες αναρτήσεις μου), η οποία πορεία είναι πολύ ικανοποιητική. Γι’ αυτό συνιστώ σε όλους να τις κάνετε, ει δυνατόν, επί καθημερινής βάσεως, ενώ η σειρά που θα ακολουθείτε δεν έχει σημασία. 1) Ξεκινώ από την πολύ σημαντική άσκηση του να κοιτάμε τον εαυτό μας στα μάτια σε (ολόσωμο κατά προτίμηση) καθρέφτη και να του λέμε ‘σε αγαπώ’, παίρνοντας στη συνέχεια μια βαθειά αναπνοή και παρατηρώντας πως αισθάνεται το σώμα μας από αυτήν την δήλωση. Αυτό το επαναλαμβάνουμε άλλες δύο φορές. Επειδή συνηθίζω όλα να προσπαθώ να τα βελτιώνω, εγώ στην άσκηση αυτή προσθέτω μια τέταρτη φορά λέγοντας ‘πολύ σε αγαπώ’ και μια πέμπτη λέγοντας ‘και θα σε φροντίζω’. Σημειωτέον (όπως υποστηρίζει ο Έρικ), ‘ότι αν κάποιος δεν έχει μάθει να αγαπάει τον εαυτό του, τότε δεν μπορεί ούτε να πάρει ούτε να δώσει πραγματική αγάπη’.

       2) Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς το σώμα μας λέγοντας του ‘σώμα μου σου είμαι ευγνώμων που μου παρέχεις την δυνατότητα να απολαμβάνω τις απολαύσεις του υλικού κόσμου με τις πέντε αισθήσεις μου’ (απολαύσεις που δεν υπάρχουν στις ανώτερες άυλες διαστάσεις από 6Η και ανώτερες). Ενισχύομε αυτή μας την δήλωση οραματιζόμενοι τις ευωδιές κλπ που μυρίζουμε, τις μουσικές κλπ που ακούμε, τις νοστιμιές που γευόμαστε, τα ωραία ή ενδιαφέροντα αντικείμενα ή θεάματα που βλέπουμε, και τέλος την ευχαρίστηση που νιώθει το σώμα μας π.χ. όταν κολυμπάμε, όταν γελάμε, όταν κάνουμε έρωτα, κλπ. Αντίθετα δεν επικεντρωνόμαστε και αγνοούμε τελείως τις ατέλειες του σώματος μας (π.χ. ως προς το ύψος, βάρος, εμφάνιση, πάθηση, κλπ), τις οποίες αποδεχόμαστε. Η άσκηση αυτή του να είμαστε ικανοποιημένοι από το σώμα μας βοηθάει σε πολλούς τομείς, μεταξύ των οποίων και στην βελτίωση της υγείας μας, την ενεργοποίηση των τσάκρα μας (που διευκολύνει και την τηλεπαθητική επικοινωνία), κλπ, ενώ δεν μπορούμε να πάμε στην 5Η (άρα θα πεθάνουμε), αν δεν δείχνουμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι με το σώμα μας και τις εμπειρίες που μας προσφέρει στον υλικό κόσμο.

       3) Δηλώνομε με αποφασιστικότητα ότι ‘πιστεύω ακράδαντα στην αθανασία του σώματος μου’, που σημαίνει ότι με το παρόν μας σώμα θα ζήσουμε όσα χρόνια επιθυμούμε προτού φύγουμε για την 9Η διάσταση που ζουν οι ψυχές, (υπενθυμίζω ότι οι ΕΤς ζουν κατά βούληση από 1000 έως 3000 χρόνια), Την ώρα που κάνουμε αυτή την δήλωση θα πρέπει να φροντίζουμε να το πιστεύουμε πραγματικά, διότι όποιος πιστέψει ακράδαντα στην αθανασία, παύει πλέον να γερνάει, και η επίφυση του αρχίζει να παράγει την ορμόνη που μας ξανανιώνει. Όμως δεν πρέπει να ανησυχούμε για το μέλλον μας, αλλά να επικεντρωνόμαστε στο παρόν, διότι μια τέτοια ανησυχία μπορεί να ακυρώνει την ακράδαντη πίστη μας στην αθανασία. Ανεξάρτητα από αυτό τα κύτταρα μας γερνούν πιο αργά όταν κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν και που διατηρούν την καλή μας διάθεση. Χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, όμως όσοι με ξέρουν με θεωρούν 10 και πλέον χρόνια νεώτερο από την πραγματική μου ηλικία, και αυτό μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Οι επόμενες τρεις δηλώσεις 4 5 και 6 χρειάζονται για να πάψουμε να αισθανόμαστε θύματα, να πάρουμε πίσω την δύναμη μας και να βγούμε από το σύστημα, πράγματα απαραίτητα τόσο για την εν συνεχεία δραστηριοποίηση μας στις νέες καταστάσεις, όσο και για την άνετη είσοδο μας στην 5Η. 4) Δηλώνω με αποφασιστικότητα ότι ‘τώρα πλέον είμαι έτοιμος να αλλάξω τελείως τον τρόπο ζωής μου και να επικεντρωθώ μόνον σε θέματα και δραστηριότητες που με ευχαριστούν’. Στην συνέχεια πρέπει να αναλύσουμε το τι μας δυσαρεστεί και να προσπαθήσουμε να το αποφύγουμε, ή να το αλλάξουμε με κάτι ευχάριστο, έστω και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε επάγγελμα, ή σύντροφο, κλπ. Με τις νέες ενέργειες που έρχονται και τις ανατροπές που θα συμβούν, ακόμη και τέτοιες σοβαρές αλλαγές δεν πρέπει να μας τρομάζουν, καθ’ ότι τελικά θα αποδειχθούν σωστές. Στην δική μου περίπτωση έχω επιλέξει, μεταξύ άλλων, τα ευχάριστα ταξίδια σε παραθαλάσσιες περιοχές

      5) Δηλώνω με αποφασιστικότητα ότι ‘τώρα πλέον είμαι έτοιμος να απαλλαγώ από όλα όσα δεν χρειάζομαι, ώστε να επικεντρωθώ στον ρόλο και στις εμπειρίες που ήρθα να βιώσω σε αυτήν μου την ενσάρκωση’. Στην συνέχεια πρέπει να επισημάνω όλους και όλα που είναι γαντζωμένα επάνω μου σαν βαρίδια και καθυστερούν την ταχεία μου μετάβαση στην 5Η. Σε αυτά περιλαμβάνονται πρωτίστως και τα ενήλικα μέλη της οικογενείας μας, για τα οποία θα πρέπει να αισθανόμαστε λιγότερο έως καθόλου υπεύθυνοι για αυτά, καθ ότι έχουν έλθει έχοντας επιλέξει να πάρουν τις δικές τους εμπειρίες (καλές ή κακές) από αυτή τους την ενσάρκωση, και η τυχόν υπέρ-προστατευτικότητα μας θα τους στερήσει τα μαθήματα που ήρθαν να πάρουν, και αυτό θα είναι τελικά εις βάρος τους. Από την άλλη πλευρά και εμείς καθυστερούμε να πάρουμε αυτά που προαναφέραμε, γι’ αυτό και ο Έρικ λέει ότι πιο εύκολα προχωρούν προς την 5Η όσοι ζουν μόνοι τους χωρίς οικογένεια.

       6) Δηλώνω με αποφασιστικότητα ότι ‘εγώ είμαι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για την ζωή μου και για το ότι συμβαίνει σε αυτήν’. Στην συνέχεια εξετάζουμε τα γεγονότα που καθόρισαν, ή στιγμάτισαν την ζωή μας, και μάλιστα τα δυσάρεστα, βρίσκοντας τις δικές μας ενέργειες, αποφάσεις και αντιδράσεις μας που οδήγησαν σε αυτά, και αν κάπου θεωρούμε ότι κάτι έγινε τελείως ανεξάρτητα από την θέληση μας, ας σκεφτούμε ότι και αυτό ακόμα το καλέσαμε υποσυνείδητα, διότι έπρεπε να πάρουμε το μάθημα που αυτό θα μας δώσει. Γενικά δε όταν μας συμβαίνει κάτι δυσάρεστο αντί να μεμψιμοιρούμε θα πρέπει να διερωτόμαστε ‘άραγε πιο μάθημα και ποιες εμπειρίες θέλει αυτό το γεγονός να μας δώσει’; Από την άλλη θα πρέπει να πάψουμε να κατηγορούμε ή να μισούμε τους άλλους για ότι μας συμβαίνει, διότι έτσι τους δίνουμε την δύναμη μας και παίζουμε τον ρόλο του θύματος, ενώ κανείς ποτέ δεν μπορεί να μας κάνει κάτι που εμείς οι ίδιοι υποσυνείδητα δεν το προκαλέσαμε και δεν το επιλέξαμε να γίνει. Ακόμη πρέπει να αποδεχθούμε την πλήρη ευθύνη για την ζωή μας διότι μόνον τότε είμαστε σε θέση να την αλλάξουμε. Επίσης δεν πρέπει να μας στεναχωρεί το γεγονός ότι άνθρωποι που ευεργετήσαμε στην συνέχεια μας έβλαψαν, λέγοντας ότι: ’ότι κάναμε το κάναμε μόνον για τον εαυτό μας και για κανέναν άλλο.’

       7) Δηλώνω με αποφασιστικότητα ότι ‘τώρα πλέον έχω αποστασιοποιηθεί από ότι συμβαίνει γύρω μου και τίποτε πραγματικά δεν με αγγίζει’. Αυτό είναι κάτι στο οποίο επιμένει ο ΑΕ μου ότι θα πρέπει να είμαι πλήρως αποστασιοποιημένος από οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μου, σαν να βλέπω ένα χαμηλού ενδιαφέροντος έργο, και να μην ταράσσομαι ή να συγκινούμαι και από τα πλέον τραγικά γεγονότα, θεωρώντας ότι όλα γίνονται κατόπιν επουράνιας εντολής και ότι εξυπηρετούν κάποιο ανώτερο σκοπό, είτε συλλογικό, είτε ατομικό του παθόντος. Και αν κάποιο γεγονός με επηρεάζει και προσωπικά, να θεωρώ ότι γίνεται για το απώτερο καλό μου, για να με οδηγήσει δηλαδή στον δρόμο που έπρεπε να πάρω και να μου δώσει τις εμπειρίες και τα μαθήματα που χρειαζόμουν, όπως είπα και στην άσκηση των 12 ακτίνων.

        8) Καλώ τον ΑΕ μου, που είναι η δεξαμενή της ψυχής μου μικρό μέρος της οποίας βρίσκεται μέσα μου, να έλθει και να μπει μέσα μου ώστε να έχω στο σώμα μου πολύ μεγαλύτερο μέρος της ψυχής μου, Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, πρώτον να ανεβούν σημαντικά οι δονήσεις μας, ώστε να μην μας αγγίζουν πνευματικές επιθέσεις (ματιάσματα κλπ τα οποία έχουν χαμηλή δόνηση), γι αυτό και μπορούμε να το κάνουμε όταν αισθανόμαστε ματιασμένοι. Δεύτερον ανεβάζει την νοημοσύνη μας, πράγμα που διατηρείται και όταν φύγει ο ΑΕ μας. Τρίτον βοηθά στην θεραπεία όπως είδαμε προηγουμένως. Για να έλθει και να παραμείνει μέσα μας για μεγάλο διάστημα πρέπει να αισθανόμαστε ευχαριστημένοι, γι αυτό πριν τον καλέσουμε αναπολούμε ευτυχισμένες στιγμές από την ζωή μας, και αφού έλθει συνεχίζουμε να κάνουμε ευχάριστες σκέψεις και να κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν, διότι αν ξεκινήσουμε κάτι δυσάρεστο ο ΑΕ μας φεύγει. Η άσκηση γίνεται, όπως είπαμε και παλαιότερα, ως εξής: Χαλαρώνουμε και με κλειστά μάτια λέμε, ‘ΑΕ μου έλα για να μπεις μέσα μου’. Τότε οραματιζόμαστε μια χρωματιστή ομίχλη-σύννεφο (π.χ. κίτρινη), να σχηματίζεται μπροστά μας και βάζουμε μέσα το ένα μας χέρι προσέχοντας πώς αυτό αισθάνεται. Μετά βάζουμε και το άλλο και τα δύο μας χέρια μας τραβούν και μπαίνουμε ολόκληροι στην ομίχλη. Τότε αρχίζουμε να ρουφάμε με την εισπνοή από την μύτη την κίτρινη ομίχλη (δηλαδή τον ΑΕ μας), η οποία γεμίζει το κεφάλι μας και σιγά-σιγά όλο μας το σώμα, για να ξεχειλίσει στην συνέχεια και να γεμίσει και όλη μας την αύρα.

       Αν κάποια όργανα ή συστήματα του οργανισμού μας νομίζουμε ότι έχουν κάποιο πρόβλημα, τότε φανταζόμαστε την ομίχλη να τα περιλούζει ένα-ένα και να τα κάνει να λάμπουν, ενεργοποιώντας τα έτσι και θεραπεύοντας τα ‘όπως είδαμε προηγουμένως. Επειδή πολύ συχνά σκεπτόμαστε ή κάνουμε δυσάρεστα πράγματα που αναγκάζουν τον ΑΕ μας να φύγει, καλό είναι να τον καλούμε συχνά, (διότι αυτό ανεβάζει σταθερά τις δονήσεις μας στον δρόμο μας προς την 5Η), ακόμη και παραλείποντας να βάζουμε πρώτα τα δύο μας χέρια εάν βιαζόμαστε, και επιταχύνοντας το γέμισμα του σώματος μας με τις εισπνοές, όπως ήδη κάνω εγώ. Προσθέτω ότι αν πρόκειται για λόγους θεραπείας του σώματος κλπ, αντί να καλώ μονών τον ΑΕ μου, τον καλώ μαζί με τους υπόλοιπους 9 θεραπευτικούς παράγοντες που περιέγραψα προηγουμένως.

       Οι επόμενες δύο ασκήσεις αναφέρονται στην εξοικείωση μας και προετοιμασία μας για την 5Η. 9) Φανταζόμαστε ότι έχουμε ήδη στην διάθεση μας τις ιδιότητες και τις δυνάμεις της 5Η. Έτσι όταν έχουμε διάθεση φανταζόμαστε ότι αιωρούμεθα, ότι πετάμε και επισκεπτόμαστε διάφορα μέρη, ότι οδηγούμε το ιπτάμενο όχημα μας, ότι διακτινιζόμαστε κλπ. Ακόμη ότι έχουμε το δικό μας κέντρο επικοινωνίας όπου καλούμε τα ολογράμματα των φίλων μας και συνομιλούμε, ότι έχουμε τον δικό μας εξομοιωτή που παράγει για μας αντικείμενα, ρούχα, φαγώσιμα κλπ, και ότι έχουμε το δικό μας ολογραφικό θέατρο, που αφ ενός μας ανοίγει παράθυρα και βλέπουμε γεγονότα του παρελθόντος, και αφ ετέρου κάνομε με αυτό διάφορες κατασκευές π.χ. μεγαλώνουμε ή αλλάζουμε το σπίτι μας κλπ. Τέλος ότι με την σκέψη μας και μόνον υλοποιούμε ότι θέλουμε. Η άσκηση αυτή προέκυψε διότι σε προηγούμενη συνεδρία μου ο ΑΕ μου με ρώτησε αν σκοπεύω να κατασκευάσω κάτι. Εγώ αρνήθηκα αλλά αυτός επέμενε και τότε θυμήθηκα ότι συχνά με την φαντασία μου βλέπω στην 5Η να μεγαλώνω το σπίτι μου προσθέτοντας ορόφους και υπόγεια για να φιλοξενήσουν τους πολυάριθμους πίνακες μου. Σε Ε αν αυτό θα γίνει η Α είναι ναι, και σε Ε αν θα το κάνω με την σκέψη μου ή με ολογραφικό θέατρο, η Α είναι ‘ασχέτως μέσου πάντως θα το κάνεις, μόνο που το πρώτο διάστημα μόνον εσύ θα μπορείς να μπαίνεις στους νέους ορόφους, μέχρι και οι άλλοι που δεν θα τους βλέπουν να αποκτήσουν το απαιτούμενο επίπεδο δονήσεων’. Στην Ε αν θα μπορέσω να κατασκευάσω και την σπηλιά που οραματίζομαι μέσα στο βουνό πίσω από το σπίτι μου (με σταλακτίτες, λιμνούλα, κλπ), η Α είναι ότι θα μπορέσω μόνον αν αυτή δεν ενοχλεί τους γείτονες, και αν δεν βλάπτει την ζώσα ύλη’. Όμως και αυτήν θα μπορώ να την επισκέπτομαι μόνον εγώ για τους ίδιους λόγους, διότι θα έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια της δικής μου ενέργειας. Τέλος με ενεθάρρυνε να συνεχίσω αυτούς τους οραματισμούς ως πολύ χρήσιμους για την ταχεία πορεία μου στην 5Η, ώστε να είμαι έτοιμος να χρησιμοποιήσω τις δυνάμεις αυτές όταν αυτές έρθουν, γι’ αυτό και σας προτείνω την άσκηση.

       10) Συνεχίζουμε την προετοιμασία μας για την 5Η με το να αισθανόμαστε άνετα και ασφαλείς (όπως αισθάνεται και ο Έρικ), ανεξάρτητα από το αν έχουμε ή όχι χρήματα, και ανεξάρτητα από τα δυσάρεστα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας, είτε αφορούν σε εμάς, είτε στο περιβάλλον μας και την χώρα γενικότερα, τα οποία πρέπει να αποδεχόμαστε αγόγγυστα σαν γεγονότα που έπρεπε για κάποιο υπέρτατο σκοπό να γίνουν. Επειδή όμως πάντοτε θα έχουμε επιθυμίες και ανάγκες, δεν πρέπει να παραλείπουμε να ζητούμε από το σύμπαν την ικανοποίηση τους, διότι ‘το σύμπαν ακούει και πολύ συχνά επεμβαίνει’. Παίρνω πρόσφατο παράδειγμα από τον Έρικ που ζήτησε από το σύμπαν να κάνει για λίγο έδρα του το Λονδίνο, και δύο μέρες μετά πήρε πρόσκληση από το Λονδίνο για να κάνει εκεί σειρά σεμιναρίων. Όταν πάλι δεν έχουμε τρόπο, ή δεν ξέρουμε πώς να επιλύσουμε ένα μας πρόβλημα, μπορούμε να το αφήνουμε να το λύσει η ‘συμπαντική νοημοσύνη’ ως εξής: Χαλαρώνουμε και με κλειστά μάτια λέμε, ‘καλώ την συμπαντική νοημοσύνη να έλθει για να της αναθέσω την αντιμετώπιση κάποιου θέματος ή προβλήματος μου’. Τότε φανταζόμαστε μια χρωματιστή ομίχλη-σύνεφο (π.χ. καφέ χρώματος) να έρχεται δίπλα μας και μπαίνουμε μέσα σε αυτή, όπως περιέγραψα και προηγουμένως, και την εισπνέουμε ώστε να γεμίσει πρώτα τον εγκέφαλο μας (γεμίζοντας το υποσυνείδητο μας με πλήθος χρησίμων πληροφοριών), και στην συνέχεια όλο μας το σώμα. Τότε λέμε, ‘συμπαντική νοημοσύνη σου αναθέτω την αντιμετώπιση του ‘τάδε’ προβλήματος μου’. Πρέπει να βάζουμε ένα πρόβλημα κάθε φορά, αλλά μετά από κάποιο σύντομο διάστημα μπορούμε να προσθέτουμε και άλλο, και άλλο, ενώ κάνουμε την άσκηση μία φορά για κάθε πρόβλημα, διότι αν την επαναλάβουμε αυτό σημαίνει ότι δεν εμπιστευόμαστε και μπορεί αυτό να μπλοκάρει την έκβαση που περιμένουμε. Για τον ίδιο λόγο αφού αναθέσαμε το πρόβλημα στην συμπαντική νοημοσύνη, θα πρέπει να πάψουμε να ανησυχούμε και να ασχολούμαστε πλέον οι ίδιοι με την επίλυση του. Ο Έρικ προ μηνός επέλυσε ένα τέτοιο του πρόβλημα και μάλιστα πολύ γρήγορα αφ’ ότου το ανέθεσε στην συμπαντική νοημοσύνη. Τέλος για να τονίσουμε την άσκηση, μπορούμε να βάζουμε το πρόβλημα σε μια ενεργειακή μπάλα που κρατάμε στο χέρι, που μετά τις δηλώσεις την αφήνουμε να κυλήσει μέσα στην ομίχλη της  συμπαντικής νοημοσύνης.

       Συνεχίζω στην ίδια ενότητα 10. Επειδή πολλά προβλήματα και ανασφάλειες που μας εμποδίζουν να αισθανθούμε 5Η οφείλονται στην έλλειψη χρημάτων, ο Έρικ προτείνει την κάτωθι άσκηση για όσους την έχουν ανάγκη (και νομίζω ότι όλοι την έχουμε ανάγκη, διότι η οικονομία ‘μπάλα είναι και γυρίζει’), που την έχει περιγράψει στα σεμινάρια του και την έχω αναρτήσει παλαιότερα και εγώ με τίτλο ‘διαλογισμός για το χρήμα’, που υπενθυμίζω ότι γίνεται ως εξής: Χαλαρώνουμε και καλούμε είτε απ ευθείας το χρήμα, ή αν δεν εμπιστευόμαστε στις δυνάμεις μας, ζητούμε από τον ΑΕ μας να μας το φέρει. Οραματιζόμαστε την ενέργεια του χρήματος σαν μια ομίχλη-σύνεφο με χρυσό χρώμα και χιλιάδες φωτάκια μέσα του να λαμπιρίζουν. Βάζουμε μέσα της το ένα μας χέρι και προσέχουμε το πώς αυτό αισθάνεται. (Εγώ συγκεκριμένα το ένιωσα να γεμίζει με χρυσά βραχιόλια και άλλα κοσμήματα). Μετά βάζουμε και το άλλο και μπαίνουμε ολόκληροι μέσα στην ομίχλη ενώ στην συνέχεια την εισπνέομαι μέσα μας κατά τα γνωστά. Κατόπιν λέμε στο χρήμα, ‘θέλω να γίνουμε εραστές’ και στην συνέχεια του λέμε ‘θέλω να είσαι το πρώτο και πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου’. Στην συνέχεια φανταζόμαστε τον εαυτό μας με τί αυτοπεποίθηση περπατάει στους δρόμους τώρα που το χρήμα είναι το πρώτο πράγμα στην ζωή του, πώς αισθάνεται πλέον στους χώρους εργασίας, στο σπίτι του, στα ψώνια και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις από εδώ και πέρα. Εφ όσον είμαστε ευχαριστημένοι για τον τρόπο που αισθανόμαστε τώρα, λέμε στο σώμα μας ‘από εδώ και πέρα έτσι θέλω να αισθάνεσαι πάντα’. Για όσους διστάζουν ή ντρέπονται να κάνουν το χρήμα το πρώτο πράγμα στην ζωή τους, τότε μπορεί να καταντήσουν ώστε το χρήμα να είναι το πρώτο πράγμα που θα σκέπτονται μόλις ξυπνήσουν και το τελευταίο πριν κοιμηθούν. Βέβαια αυτή η άσκηση που μπορούμε να κάνουμε για το χρήμα (και συνιστώ φτωχοί και πλούσιοι να την κάνουν), μπορεί να γίνει μετά από ένα διάστημα και για κάποια άλλη ανάγκη μας, όπως είναι π.χ. η υγεία, χωρίς το ότι βάζουμε πρώτο το καινούριο να επηρεάζει τα πρωτεία του προηγουμένου, (σαν να υπάρχουν συγχρόνως πολλά πρώτα). Ακόμη απαγορεύονται (δια ροπάλου) φράσεις και σκέψεις όπως ‘χρειάζομαι τα χρήματα για τον τάδε σκοπό’, ή ‘επειδή χρωστάω’, κλπ. ή ‘δεν μου χρειάζονται πολλά χρήματα διότι λίγα μου αρκούν’ ή ‘έχω χρήματα και δεν μου χρειάζονται άλλα’ και άλλες τέτοιες εκφράσεις που μπλοκάρουν δραστικά την ενέργεια του χρήματος, και για τις οποίες μπορεί κάποτε να μετανιώσουμε. Τέλος την άσκηση αυτή του χρήματος, αλλά και για τις άλλες ανάγκες μας μπορούμε ελεύθερα να τις επαναλαμβάνουμε όσες φορές θέλουμε.

       Οι επόμενες 4 ασκήσεις  αναφέρονται κατά κύριο λόγο στην υγεία και την θεραπεία, που κάλυψα προηγουμένως και με την ενσωμάτωση τους σε μία συνολική, όμως εδώ τις επαναλαμβάνω διότι προσθέτουν ορισμένες σημαντικές λεπτομέρειες. 11) Ξεκινώ με αυτήν που θεωρεί ο ΑΕ μου ως πανάκια, που γίνεται, όπως έχω ήδη πει, με το να ρουφάμε μέσω του ομφαλού μας με την εισπνοή μας (από την μύτη) τον (θεραπευτικό) ‘αιθέρα’ ή ‘πράνα’ από το σύμπαν, και με την εκπνοή (πάντα από την μύτη) να τον στέλνουμε (με την φαντασία μας) να περιλούζει το όργανο ή το σύστημα του σώματος μας που θεωρούμε ότι έχει κάποιο πρόβλημα και να το θεραπεύει. Την άσκηση αυτή την κάνουμε χαλαρωμένοι και με κλειστά μάτια (κατά προτίμηση ξαπλωμένοι), ενώ τις πρώτες 10 ή περισσότερες εισπνοές τις κατευθύνουμε σε ολόκληρο το σώμα μας, πράγμα που αναζωογονεί όλα τα κύτταρα μας. Στην συνεχεία αρχίζουμε να τις στέλνουμε στα διάφορα όργανα μας που την έχουν ανάγκη, στέλνοντας τουλάχιστον 10 εκπνοές στο καθένα προτού πάμε στο επόμενο. Αν κάποιο μας όργανο έχει έντονο πρόβλημα τότε την άσκηση αυτή την κάνουμε επί καθημερινής βάσεως, στέλνοντας όχι μόνον 10 αλλά 20 και 30 και 50 εκπνοές, ή όσες αισθανόμαστε ότι χρειάζονται. Η άσκηση αυτή θεραπεύει στο ενεργειακό επίπεδο, αλλά τόσο η υγεία όσο και η ασθένεια ξεκινάει από το ενεργειακό επίπεδο προτού εκδηλωθεί στο σώμα, γι’ αυτό η αρμονία που επιτυγχάνεται στο ενεργειακό επίπεδο (στην αύρα) θεραπεύει στην συνέχεια και στο σωματικό επίπεδο. Παρ όλα αυτά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που τα συμπτώματα της ασθένειας (όπως π.χ. πόνοι, βήχας, συνάχι, κλπ) κόβονται άμεσα μαχαίρι, έστω και προσωρινά. Ακόμη και όργανα ή συστήματα που δεν εμφανίζουν κάποιο πρόβλημα, καλό είναι να τα εντάσσουμε που και που στην άσκηση για λόγους προληπτικούς, ώστε να προλαβαίνουμε κάθε δυσαρμονία προτού εκδηλωθεί, ή να ενισχύουμε την λειτουργία τους. Αφού κάνω ήδη για αρκετό καιρό την άσκηση αυτή με όρεξη, τακτικά και συστηματικά, ό ΑΕ μου λέει στις συνεδρίες ότι η υγεία μου δεν έχει πλέον κανένα πρόβλημα και να μην τον απασχολώ στο μέλλον με ερωτήσεις γι’ αυτήν, διότι δεν θα μου απαντά. Ακόμη σε Ε που απασχολούν μέλη της οικογενείας μου, η στερεότυπη Α που παίρνω τελευταία είναι ‘αυτό δεν μας αφορά, πάμε παρακάτω’. Σημειωτέον ότι και στις αιματολογικές εξετάσεις που κάνω το τελευταίο διάστημα, ο γιατρός μου που αξιολογεί τους δείκτες μου λέει ότι συγκρίνονται με εξετάσεις εικοσάχρονου.

       Αναφέρω τα πιο βασικά σημεία που πήρα με την άσκηση πραγματική θεραπεία, όπως είναι η ισχιαλγία μου πριν από πολλούς μήνες, προβλήματα με το στομάχι μου και το πεπτικό γενικότερα, και ενίσχυση του αναπνευστικού μου για την καλύτερη οξυγόνωση των κυττάρων. Ακόμη βοηθήθηκα και με το συνάχι και τον βήχα που με επισκέπτονται καμιά φορά, αν και το αξιόπιστο κανάλι ο Κρύων υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να καταπολεμούμε με φάρμακα το συνάχι και τον βήχα, που εμφανίζονται μια δύο φορές τον χρόνο, διότι αυτό σηματοδοτεί αλλαγές στο σώμα μας, ενώ οι βλέννες και τα φλέματα πρέπει να φεύγουν βοηθώντας έτσι (μεταξύ άλλων) στην αποτοξίνωση του σώματος. Σημειωτέον ότι η άσκηση δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στα ανώτερα σώματα μας, συναισθηματικό, ψυχικό, νοητικό, ενώ βοηθάει και στην άνοδο των δονήσεων μας. Τέλος μπορούμε να στέλνουμε το πράνα και όπου αλλού νομίζουμε ότι ο οργανισμός μας το έχει, ή θα το έχει, ανάγκη, όπως π.χ. είναι τα τσάκρα μας.

       12) Γειώνουμε ει δυνατόν επί καθημερινής βάσεως για 20 τουλάχιστον λεπτά τις ενέργειες που παίρνουμε καθημερινά από το σύμπαν, περπατώντας ή στεκόμενοι ή καθήμενοι με τελείως γυμνά πέλματα πάνω σε χώμα, ή σε άμμο, πέτρες κλπ, ή (καλύτερα) πάνω σε χλόη. Συγκεντρωνόμαστε σε αυτό που κάνουμε και λέμε μέσα μας: ‘Μητέρα Γη σου στέλνω με αγάπη τις ενέργειες που έχω λάβει από το σύμπαν, για να τις χρησιμοποιήσεις όπως εσύ ξέρεις, αφού έχω κρατήσει τις ευεργετικές τους ιδιότητες, και στην θέση τους στείλε μου με την δική σου αγάπη τις θεραπευτικές σου ενέργειες’. Συγχρόνως αισθανόμαστε το σώμα μας να αδειάζει από τις πρώτες που έχουμε λάβει, ενώ στην συνέχεια αισθανόμαστε να ανεβαίνουν οι θεραπευτικές ενέργειες από την Γη, που γεμίζουν σιγά-σιγά τα πόδια μας, και ανεβαίνοντας καλύπτουν όλον τον κορμό, τα χέρια, μέχρι και το κεφάλι. Αν μάλιστα συγχρόνως μπορούμε να ακουμπάμε, ή να αγκαλιάζουμε και ένα δένδρο, τότε παίρνουμε στο υποσυνείδητο μας και πλήθος χρήσιμων πληροφοριών που μας παρέχει το φυτικό βασίλειο, που αποτελεί, όπως είπαμε και παλαιότερα, το κέντρο πληροφοριών για όσα συμβαίνουν στην Γη. (Το δένδρο το αναφέρω παρεμπιπτόντως και δεν χρειάζεται να γίνεται συγχρόνως με την γείωση, ούτε να γίνεται καθημερινά). Για να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις θεραπευτικές αυτές ενέργειες, μπορούμε αφού τις λάβουμε, να τις κατευθύνουμε στο ένα μετά το άλλο τα όργανα και συστήματα που αναφέραμε στην λίστα, οραματιζόμενοι ότι τα ενεργοποιούν και τα θεραπεύουν, οπότε η όλη άσκηση πιθανόν να χρειαστεί περισσότερη ώρα. Οι γήινες αυτές ενεργείς έχουν μεγαλύτερη επιρροή στα όργανα που βρίσκονται κάτω από τον αφαλό και στα δόντια (όπου πολλοί τελευταία έχουν προβλήματα, όπως μου επιβεβαιώνουν και οδοντογιατροί). Υπενθυμίζω ότι εδώ και πολύ καιρό ό ΑΕ μου είχε πει ότι εγώ γειώνω μια γυαλιστερή (μεταλλική) ενέργεια που την χρειάζεται η Γη σε διάφορα μέρη της, γι’ αυτό και θα με κατευθύνει να επισκεφτώ διάφορα (πολλές φορές απίθανα) μέρη, και τώρα που το συνειδητοποιώ, ίσως σε αυτό να οφείλονται και τα πολλά μου ταξίδια.

       13) Ξαπλώνουμε και χαλαρώνουμε και παίρνουμε βαθιές και αργές αναπνοές (από την μύτη), μετρώντας μέχρι το 10, ενώ κρατάμε την αναπνοή μας μετρώντας μέχρι το 5, και στην συνέχεια εκπνέουμε αργά (από την μύτη), μετρώντας πάλι μέχρι το 10, και παραμένουμε σε άπνοια μετρώντας μέχρι το 5, για να ξεκινήσουμε στην συνέχεια την επόμενη αναπνοή. Αν ο ρυθμός 10, 5, 10, 5, μας δυσκολεύει στην αρχή, τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε με τον 6, 3, 6, 3, και όσο εξασκούμε την αναπνοή μας να πάμε στον 8. 4, 8, 4, για να καταλήξουμε τελικά στον  10, 5, 10, 5 που είναι και το επιθυμητό. Κάνουμε την άσκηση αυτή τουλάχιστον 12 φορές συνέχεια καθημερινά, και αυτό βοηθά πολύ στο να οξυγονώνονται επαρκώς τα κύτταρα μας, και μάλιστα του εγκεφάλου που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη σε επαρκές οξυγόνο. Ακόμη η καθημερινή αυτή άσκηση περιορίζει την άπνοια που τυχόν αντιμετωπίζουμε στον ύπνο μας (που μας κάνει να ξυπνάμε κουρασμένοι), και αν αυτή μας ευχαριστεί μπορούμε να την κάνουμε και περισσότερες από 12 φορές. Επίσης όταν βρισκόμαστε στο ύπαιθρο, καλό είναι να γεμίζουμε τα πνευμόνια μας με καθαρό αέρα αναπνέοντας βαθειά. Συνδυάζοντας την άσκηση αυτή με την άσκηση 11, με την εισπνοή φανταζόμαστε να ρουφάμε το πράνα μέσω του αφαλού μας, και με την εκπνοή να το στέλνουμε σε όλο μας το σώμα, αναζωογονώντας έτσι τα κύτταρα μας όπως είπαμε, αλλά αυξάνοντας και τις δονήσεις μας. Εδώ επαναλαμβάνω ότι ενώ οι δονήσεις μας, για όσους επιλέξαμε τον δρόμο προς την 5Η, ακολουθούν εν γένει μια ανοδική πορεία, οι δονήσεις αυτές επί καθημερινής βάσεως ανεβοκατεβαίνουν, αναλόγως του πόσο ευχαριστημένοι ή δυσαρεστημένοι αισθανόμαστε, και αναλόγως των (θετικών ή αρνητικών) συναισθημάτων, σκέψεων και πράξεων μας, γι’ αυτό προσοχή στο πως σκεπτόμαστε και πως αισθανόμαστε.

       14) Προτού προχωρήσουμε στην άσκηση-διαλογισμό για την υγεία, (την οποία ήδη περιγράψαμε προηγουμένως ως ροζ ενέργεια), πρέπει να πούμε ότι όταν κάνουμε πάντα ότι μας ευχαριστεί, οι δονήσεις μας είναι τόσο υψηλές που οι χαμηλές δονήσεις της ασθένειας δεν τις φτάνουν, και έτσι παραμένουμε υγιείς. Αν κάτι που μας ευχαριστεί, δυσαρεστεί τους διπλανούς μας, διότι περιμένουν πολλά από εμάς, αυτό δεν πρέπει να μας εμποδίζει, διότι πρέπει να βάζουμε την υγεία μας πάνω από την καλοπέραση του άλλου, όποιος και αν είναι αυτός. Εξ άλλου δεν μπορούμε να βλάψουμε κάποιον αν αυτός υποσυνείδητα, αν αυτός δεν το έχει προκαλέσει. Ο απλούστερος τρόπος για να καλέσουμε την ενέργεια της υγείας είναι να λέμε συχνά ‘θέλω να είμαι υγιής’ (ενώ ποτέ δεν λέμε ‘δεν θέλω να είμαι άρρωστος’), και το σώμα μας εν γένει, (αν δεν υπάρχουν άλλες αιτίες), ακούει ότι του λέμε και μάλιστα κατά λέξη. Ό λόγος που έχουν τόσο αυξηθεί τελευταία οι ασθένειες, δεν είναι τόσο οι εξωτερικοί παράγοντες, όσο το ότι είμαστε καταπιεσμένοι και δυσαρεστημένοι, ότι λέμε συνεχώς ότι είμαστε άρρωστοι (σε κάποια θέματα), και ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που μας ευχαριστεί.

       15) Με τις νέες ενέργειες που έρχονται, δημιουργείται πλέον η ανάγκη να ενεργοποιήσουμε την εσωτερική μας δύναμη. Χαλαρώνουμε και παίρνουμε βαθιές αναπνοές και καλούμε τον ΑΕ μας να έλθει, που τον φανταζόμαστε να έρχεται σαν χρωματιστή ομίχλη-σύννεφο, και του λέμε, ‘ΑΕ θέλω να με βοηθήσεις να ενεργοποιήσω την εσωτερική μου δύναμη’. Τότε αισθανόμαστε να δημιουργείται ανάμεσα στον ομφαλό μας και τον θύμο αδένα (στο επάνω μέρος του στήθους) μια φωτεινή μπάλα που μέσα της στροβιλίζονται χιλιάδες φωτεινά σημεία. Στην συνέχεια φανταζόμαστε την μπάλα αυτή να μεγαλώνει και να παίρνει τελικά το σχήμα μιας ευρύχωρης φόρμας-σκάφανδρου που καλύπτει όλο το σώμα, με τα μυριάδες φωτεινά σημεία να στροβιλίζονται με μεγάλη ταχύτητα. Σιγά-σιγά η φόρμα με τα φωτεινά σημεία συγχωνεύεται μέσα στο σώμα, και τα φωτεινά σημεία πηγαίνουν και ενεργοποιούν τα δισεκατομμύρια κύτταρα του σώματος μας. Μένω για λίγο και απολαμβάνω αυτή την κατάσταση του σώματος μου που έχει ενεργοποιήσει την εσωτερική του δύναμη και του λέω, ‘σωμός μου έτσι θέλω να αισθάνεσαι πάντα’. Στη συνέχεια φαντάζομαι να κάνω τις καθημερινές μου δραστηριότητες, στο σπίτι, στην δουλειά, στην πόλη, κλπ, και παρατηρώ το πώς αισθάνομαι τώρα που έχω ενεργοποιήσει την εσωτερική μου δύναμη. Ακόμη επικεντρώνομαι στο πως αντιδρώ στις ειδήσεις και στα διάφορα γεγονότα και μάλιστα στα δυσάρεστα που συμβαίνουν γύρω μου. Τα βλέπω πλέον σαν ουδέτερος παρατηρητής; ή συμμετέχω στο δράμα όπως παλαιά; Όταν βγω από την άσκηση, παρατηρώ το τι συμβαίνει πλέον και πως αντιδρώ και στον πραγματικό κόσμο, και αν δω ότι συνεχίζω να συμμετέχω στο δράμα των γεγονότων που συμβαίνουν γύρω μου, τότε επαναλαμβάνω κατά καιρούς την άσκηση ξανά και ξανά, μέχρις ότου να αποστασιοποιηθώ και να συνηθίσω να παραμένω παρατηρητής, γνωρίζοντας εξ άλλου, όπως είπαμε, ότι, ότι και αν γίνεται, πάντα εξυπηρετεί έναν απώτερο Ουράνιο σκοπό, είτε συλλογικό είτε ατομικό.

       Επίσης με την άσκηση παίρνω πίσω την δύναμη μου και από εκεί που την έχω δώσει, ακόμα και χωρίς να το θυμάμαι (π.χ. κατηγορώντας και μισώντας ανθρώπους, παλαιά και πρόσφατα) και αντιμετωπίζοντας αγέρωχα ότι και να συμβαίνει. Σημειωτέον ακόμη ότι παύομε να μισούμε ή να κατηγορούμε τους σκοτεινούς διότι, όπως είπαμε, είναι και αυτοί αιώνιες ψυχές που ενσαρκώθηκαν για να παίζουν σήμερα τον ρόλο του κακού, βάσει του Θεϊκού σχεδίου της τελικής επικράτησης του φωτός επί του σκότους. Τέλος μπορεί, παρ όλο που πήρα πίσω την δύναμη μου, να μην έχω φύγει τελείως από το εγχώριο σύστημα, όπου είμαι ακόμη υποχρεωμένος να ζω (εκτός αν φύγω π.χ. στο εξωτερικό), όμως έχω απομακρυνθεί αρκετά από αυτό, και είμαι έτοιμος να του δώσω την ‘τελευταία κλωτσιά’ και να απαλλαγώ τελείως από αυτό μόλις γίνει το μπαμ.

       Εδώ ολοκλήρωσα τα 16 σημεία που, όπως επιβεβαιώνει ο ΑΕ μου, με έχουν βοηθήσει σημαντικά στην πορεία μου προς την 5Η (και όχι μόνον), ενώ η τήρηση τους από εσάς επαφίεται στην αγάπη που έχετε για τον εαυτόν σας, όπως η τήρηση του συντάγματος επαφίεται στην φιλοπατρία των Ελλήνων (εμένα μου λες, τρομάρα μας). Τέλος προσθέτω για το θέμα της υγείας  δύο ακόμη θέματα, παρ όλο που είναι σε όλους γνωστά. Το πρώτο αφορά σε κίνηση-άσκηση που ο ΑΕ μου συνιστά, ει δυνατόν περιπου μία ώρα περπάτημα ημερησίως, στο ύπαιθρο, στον δρόμο, ή στον κυλιόμενο ιμάντα, ή κολύμπι ή κάποιο σπορ. Το δεύτερο είναι η υγιεινή διατροφή, που συνίσταται σε πολλά φρούτα και λαχανικά, άφθονο καθαρό νερό και περιορισμό των ‘βαρειών τροφών’ όπως το κρέας και μάλιστα το κόκκινο και το λίπος. Εδώ θέλω να αναφέρω και το εξής: Προ ετών ο Έρικ είχε πολλά προβλήματα με το σώμα του. Τότε ο ΑΕ του, του είπε να κόψει το κρέας, διότι όπως μεγαλώνουν σήμερα τα ζώα σε χώρους χωρίς την δυνατότητα ουσιαστικών κινήσεων, όπως διατρέφονται  γεμάτα ορμόνες και αντιβιοτικά, και όπως φονεύονται, τους δημιουργεί μια έντονη αρνητικότητα, θα λέγαμε θυμό, που με την τροφή μεταφέρεται στον άνθρωπο, και προκαλεί δυσαρμονίες. Έτσι όταν ό Έρικ έκοψε το κρέας όλα διορθώθηκαν. Όταν όμως τα ζώα είναι ελευθέρας βοσκής και ζουν ελευθέρα σε αγροκτήματα στο ύπαιθρο, τότε το στοιχείο του θυμού  και των ορμονών παύει να υπάρχει. Τέλος υπενθυμίζω ότι όταν εγώ προ μηνών έκοψα τελείως το κρέας (εκτός από ψάρια και θαλασσινά, αυγά και τυροκομικά), έπαψε ο ΑΕ μου να ασχολείται με Ε για την υγεία μου, λέγοντας ‘δεν έχεις τίποτε, πάμε παρακάτω’. Ελπίζω αυτά που έγραψα να μην πάνε χαμένα και κάποιοι από τους αναγνώστες, (εγώ θα ήθελα όλοι), να αρχίσουν να τις εφαρμόζουν, και είμαι βέβαιος ότι θα δουν αποτελέσματα.

       ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Συμπλήρωσα το προηγούμενο κείμενο της σελίδας μου με ορισμένες σημειώσεις, που προέκυψαν κυρίως από Ε αναγνωστών, τις οποίες καλόν είναι να διαβάσετε, ενώ προσέθεσα και ορισμένες διευκρινήσεις σε ορισμένα σημεία του κειμένου. Προσθέτω ότι στης 17.3.15 επικαιροποιήσω το κείμενο μου, με βάση τις εμπειρίες που απεκόμισα από την εφαρμογή των ασκήσεων στους τελευταίους μήνες, και έτσι όποιος επιδιώκει την τελειότητα, καλόν είναι να το ξαναδιαβάσει. Κλείνοντας θέλω να επαναλάβω (κάτι που κάνω ανελλιπώς) ότι καλόν είναι στο τέλος κάθε άσκησης να ευχαριστούμε με αγάπη όλους τους παράγοντες που επικαλεστήκαμε για να μας βοηθήσουν, και να τους ζητούμε ακόμη να συνεχίζουν την βοήθεια τους και μετά το πέρας της ασκήσεως, ώστε ξεκινώντας στο μέλλον να επαναλάβουμε την άσκηση, να βρίσκουμε τα όργανα, τις λειτουργίες, και την κατάσταση μας γενικά, σε καλύτερη κατάσταση από ότι τα αφήσαμε προηγουμένως. Τέλος εάν σε κάποιο όργανο κλπ έχουμε ένα επίμονο και ενοχλητικό πρόβλημα, καλόν είναι αντί να καλούμε όλους τους δέκα μαζί θεραπευτικούς παράγοντες που προαναφέραμε, να τους  καλούμε έναν-έναν με την σειρά να θεραπεύσουν το συγκεκριμένο σημείο, (ήτοι τον ΑΕ μας να πλημυρίζει με την κίτρινη ομίχλη του το όργανο και να το θεραπεύει, μετά τον Ιλαρίωνα με την πράσινη ομίχλη του), κ.ο.κ με τους υπόλοιπους παράγοντες, και αυτό γίνεται για πιο άμεσα αποτελέσματα.

      ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Προσθέτω ακόμη ότι, ενώ οι καύσεις με τους 10 θεραπευτικούς παράγοντες που κάνω σχεδόν καθημερινά μου παίρνουν συνήθως 30 λεπτά, οι υπόλοιπες από τις 16 ασκήσεις (με εξαίρεση αυτές της γείωσης, της αναπνοής και της ροζ ακτίνας), που επίσης κάνω σχεδόν καθημερινά (αν και ο ΑΕ μου λέει ότι δεν χιάζονται τόσο συχνά πλέον), μου παίρνουν (συμπεριλαμβανομένης και της άσκησης των 12 ακτήμων) περίπου 40 λεπτά. Ίσως αξίζει τον κόπο, όσοι μπορούν, να διαθέτουν συχνά αυτόν τον χρόνο, για την καλύτερη υγεία τους και για την ασφαλή πορεία τους προς την 5Η.

       ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΙΚ ΣΤΙΣ 13,14 ΚΑΙ 16.12.14

       Λόγω κωλύματος της Αντας περιορίστηκα στις 3 συνεδρίες μου με τον Έρικ, όπου ζήτησα να καλέσει τον δικό του ΑΕ, για λόγους επιβεβαίωσης των όσων λέει ο δικός μου ΑΕ. Αρχίζω δίνοντας το link για να δείτε τα 30 βίντεο του Έρικ στα Αγγλικά   https://www.youtube.com/channel/UCnFW2dzBm7IFtDNTC09D7hQ/videos όπου περιλαμβάνονται και διάφοροι διαλογισμοί, μεταξύ των οποίων και ο πολύ σημαντικός του να ενεργοποιήσουμε την εσωτερική μας ευτυχία, που βοηθάει σε πέρα πολλά θέματα (τον οποίον αργότερα θα δώσω και στα Ελληνικά). Ξεκινώ με την γενική παρατήρηση που μου είπε ο ΑΕ ότι ‘το πιο καλό για την Ελλάδα  θα είναι αυτό που θα θεωρούσαμε εμείς ως το πιο επιζήμιο, διότι αυτό θα μας έκανε να πιάσουμε πιο σύντομα πάτο και να γίνει το μπαμ (το οποίο τώρα καθυστερούμε κυρίως διότι φοβόμαστε), για να επακολουθήσει ταχύρυθμα η ανάκαμψη. Στην Ε για τον πρόεδρο της δημοκρατίας και τις εκλογές, η Α είναι ότι βλέπει εκλογές, ενώ η Χώρα δεν θα έχει στο εξής αυτοδύναμες κυβερνήσεις, αλλά μόνον κυβερνήσεις συνεργασίας, και το αποτέλεσμα θα είναι «άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς». Η τρόικα τελικά θα συμφωνήσει, ώστε να πάρει η Ελλάδα τις δόσεις, αλλά η συμφωνία θα είναι επιβαρυντική για την χώρα, και ενώ δεν θα κοπούν μεν μισθοί και συντάξεις στο 2015, όμως θα μπουν πρόσθετοι φόροι, ενώ η κυβέρνηση θα διαφυλάξει ορισμένες κόκκινες γραμμές..

       Το δημόσιο χρέος θα κουρευτεί και θα ελαφρυνθεί γενικότερα, ενώ δεν θα έχουμε ούτε χρεοκοπία, ούτε πλέον μετάβαση στην δραχμή, (πράγμα που θα συνέφερε αν το κάναμε προ ετών). Ακόμη δεν κινδυνεύουν οι καταθέσεις στις τράπεζες (και μάλιστα όσες δεν υπερβαίνουν τις 20000 ευρώ ανά τράπεζα και όνομα), ούτε θα έχουμε ελλείψεις προϊόντων στην αγορά. Επαναλαμβάνω ότι δεν θα έχουμε αλλαγή συνόρων στην χώρα μας (έως ότου τα σύνορα καταργηθούν διεθνώς μετά τις ανατροπές), ούτε αυτονόμηση της Θράκης, ούτε θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου με Τουρκία ή με άλλη χώρα. Η Τουρκία, παρά τα όσα λέει, δεν θα μπορέσει να εμποδίσει την Κύπρο, ή την Ελλάδα από την εξόρυξη υδρογονανθράκων, μόνον που οι υδρογονάνθρακες είναι σε μεγάλα βάθη και σε αφιλόξενη θάλασσα, με αποτέλεσμα να μην είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα για τις εταιρίες η εξόρυξη τους. Έτσι δεν θα έχουμε υποθαλάσσιους αγωγούς από την ανατολική Μεσόγειο, ούτε μέσω Τουρκίας, ούτε μέσω Κύπρου και Κρήτης, διότι το κόστος τους είναι απαγορευτικό σε σχέση με το αποτέλεσμα, ενώ η γεώτρηση που κάνει σήμερα ή Κύπρος έχει περισσότερο τον χαρακτήρα της διερευνητικής. Έτσι το αέριο που θα προκύπτει θα υγροποιείται και θα μεταφέρεται με ειδικά πλοία. Ούτε όμως και η Ελλάδι έχει εκμεταλλεύσιμα τα πελώρια αποθέματα που διαφημίζονται, γι’ αυτό να κρατούμε μικρό καλάθι.

       Ως προς την μέση Ανατολή θα δημιουργηθεί τελικά κουρδικό κράτος, παίρνοντας τμήματα από Τουρκία, Συρία, Ιράκ και Ιράν, που η Τουρκία δεν θα μπορέσει τελικά να το εμποδίσει, ενώ ό Άσαντ την Συρίας θα πέσει (ίσως μάλιστα και να δολοφονηθεί), αλλά η Κεντρική κυβέρνηση θα παραμείνει κυρίαρχος της κατάστασης. Εδώ επισημαίνω κάτι σημαντικό που μου είπε ο ΑΕ, ότι οι σκοτεινοί χτυπούν τις χώρες που παραμένουν έξω από το σύστημα που αυτοί εξουσιάζουν, όπως έκαναν με την Λιβύη, το Ιράκ, κλπ, και τελευταία με την Συρία, την οποία αφού κατέστρεψαν, δεν τους ενδιαφέρει πλέον ποιος την διοικεί, μια που θα χρειαστεί πλέον πολλά χρονιά για να ανασυγκροτηθεί, ενώ στην σειρά έχουν βάλει και τον Λίβανο, χωρίς όμως να είναι σίγουρο αν θα προλάβουν να τον καταστρέψουν. Όσον αφορά στο ισλαμικό χαλιφάτο, που οι σκοτεινοί δημιούργησαν για να υπάρχει πάντα ένας εχθρός και μια απειλή που βολεύει τα σχέδια τους της παγκοσμιοποίησης, αυτό αφού το ενισχύσουν για λίγο ακόμη, σιγά-σιγά θα το ατονήσουν με το να του κόψουν την χρηματοδότηση, ενώ θα το αντικαταστήσουν με κάποιον άλλον ‘εχθρό’, όποτε θα φύγει και από τα δελτία των ΜΜΕ, όπως έγινε και με την Αλκάιντα για την οποίαν πλέον κανείς δεν ακούει τίποτα. Επίσης στο Κουμπάνι, (αφού αυτό περάσει από διάφορες φάσεις), θα επικρατήσουν τελικά οι Κούρδοι και το περίεργο είναι ότι σε αυτό θα βοηθήσει τελικά και η Τουρκία, διότι αν πέσει τότε  η Τουρκία θα γεμίσει από Κούρδους πρόσφυγες, πράγμα που καθόλου δεν το θέλει. Ακόμη η Ελλάδα δεν κινδυνεύει από τρομοκρατικές επιθέσεις, μια που οι σκοτεινοί την έχουν ήδη στο χέρι, ενώ καμία πολιτισμένη χώρα δεν κινδυνεύει από την επιδημία του έμπολα που αναζωπύρωσαν οι σκοτεινοί, ενώ ούτε αυτός μεταδίδεται τόσο εύκολα όσο τον παρουσιάζουν.

       Σχετικά με την Ουκρανία, η Ρωσία δεν σκοπεύει να εισβάλει, έκτος εάν το Κίεβο ξεκινήσει μαζική επίθεση κατά των αυτονομιστών (για την οποία οι δυτικοί το προετοιμάζουν), την οποίαν όμως το Κίεβο δεν θα τολμήσει ούτε θα θελήσει να την κάνει, διότι προτιμάει να το παίζει θύμα για να έχει την οικονομική βοήθεια των δυτικών. Ακόμη η Ρωσία δεν σχεδιάζει επιθέσεις προς άλλες χώρες (Μολδαβία, Γεωργία κλπ), που ισχυρίζονται οι Δυτικοί, ούτε προτίθεται να κάνει στρατιωτικές βάσεις (όπως κάνουν οι ΗΠΑ ανά τον κόσμο), σε Σερβία, Ελλάδα, Κύπρο, κλπ, ενώ προτιμά την οικονομική επιρροή στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και αλλού, διότι την θεωρεί πολύ πιο αποτελεσματική. Όσον πάλι αφόρα στην πορεία της οικονομίας της αυτή θα ανεβαίνει αργά αλλά σταθερά, (παρ όλα όσα περιγράφουν τα ΜΜΕ για τις συνέπειες από την πτώση της τιμής του πετρελαίου και την πτώση στο ρούβλι), άνοδο  σε μικρά ποσοστά μεν, που όμως αντιστοιχούν λόγω του μεγέθους της σε πολλά δισεκατομμύρια, ενώ δεν φροντίζει ιδιαίτερα για την αύξηση των εξοπλισμών της (όπως υποστηρίζουν οι δυτικοί ότι το κάνει), διότι η Ρωσία γνωρίζει ήδη τις δυνάμεις της, ενώ τις γνωρίζουν και οι δυτικοί, γι αυτό δεν θα τολμήσουν να συγκρουστούν μαζί της. Η Ρωσία έχει στρέψει τώρα τα βλέμματα της προς την Ανατολή, με σοβαρές οικονομικές και πολιτικές συμφωνίες με Κίνα και Ινδία, πράγμα που όταν ολοκληρωθεί θα αλλάξει την γεωπολιτική εικόνα στον πλανήτη εις βάρος της Αμερικής και της Ευρώπης.

       Επίσης ξεκινάει και την εκμετάλλευση των πελωρίων αποθεμάτων που έχει η Ρωσία στην δική της ΑΟΖ στην Αρκτική, καθώς και την ολοκλήρωση του οικονομικού συστήματος που κτίζουν οι χώρες των BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Κίνα, Ινδία, και Νότιος Αφρική), που από 5 γίνονται σύντομα 8 με την προσθήκη της Αργεντινής, της Ινδονησίας και του Ιράν, ενώ προβλέπεται να ακολουθήσουν και άλλες. Οι χώρες αυτές, όπως έχουμε αναφέρει, δημιουργούν την δική τους παγκόσμια τράπεζα και την τράπεζα επενδύσεων, και απομακρύνονται από το δολάριο σαν αποθεματικό νόμισμα, ή σαν νόμισμα των μεταξύ τους συναλλαγών, το οποίο και εκ του λόγου αυτού καταρρέει. Ό λόγος που επέμενα στις ερωτήσεις μου για την Ρωσία είναι διότι αυτή είναι μια μεγάλη δύναμη που βρίσκεται έξω από το σύστημα και την επιρροή των σκοτεινών, γι αυτό οι σκοτεινοί την φοβούνται και την πολεμούν με κάθε μέσον (προπαγάνδα, κυρώσεις κλπ), όπως πολέμησαν επειδή την φοβούνταν στην εθνική μας κλίμακα την Χρυσή Αυγή, και φυλάκισαν με ανυπόστατες κατηγορίες και πιέσεις προς την δικαιοσύνη τους βουλευτές της, (δείτε το βίντεο του Κασιδιάρη που μίλησε πρόσφατα στην βουλή). Ακόμη απειλούν κάθε τόσο ότι θα επιβάλουν νέες κυρώσεις στην Ρωσία (από τις οποίες ήδη η Ευρώπη χάνει δισεκατομμύριο), αλλά δεν θα το κάνουν για να μην προκαλέσουν την Ρωσία να προβεί και αυτή σε νέες αντί-κυρώσεις, και μάλιστα σχετικά με την παροχή αερίου.

       Ακόμη αναφέρθηκα στις χώρες των BRICS και θα αναφερθώ εκτενέστερα και στο μέλλον, (για τις οποίες μιλάει επανειλημμένως και ο Nidle στα σεμινάρια του)  διότι το οικονομικό τους σύστημα θα είναι ο διάδοχος της καταρρέουσας οικονομίας των ΗΠΑ, η οποία, από ότι λέει ο ΑΕ του Έρικ, μπορεί να γίνει είτε απότομα με σοβαρές συνέπειες, ή καλλίτερα πιο ομαλά για να μην υποφέρουν πολύ οι κάτοικοι της. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διασπασθεί καθότι τα κράτη του Νότου θα χωριστούν από τα κράτη του Βορρά, με των οποίων τα συστήματα δεν συμφωνούν. Συνεχίζω με ορισμένες ακόμη γενικές πληροφορίες από τις πολλές που συνέλεξα από τις συνολικά τριών ωρών συνεδρίες μου. Σχετικά με την αυτονόμηση των ανατολικών περιοχών της Ουκρανίας, θα γίνονται συζητήσεις επί συζητήσεων, που θα διαρκέσουν τόσο ώστε, με τις παγκόσμιες ανατροπές που θα συμβούν, να μην έχουν πλέον ουσιαστική σημασία. Ακόμη εκτός από τους BRICS λειτουργεί ήδη η Ευρωασιατική Ένωση, που είναι μια κοινή αγορά όπως ήταν η ΕΕ, όπου περιλαμβάνονται και πολλές χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η κυβέρνηση θα δεχθεί τελικά και θα εφαρμόσει τις 100 δόσεις, πάρα τις αντιρρήσεις της τρόικα. Στην Αμφίπολη έχουν τραφεί τρείς επιφανείς Μακεδόνες (ενδεχομένως δε και άλλοι μη επιφανείς), αλλά δεν είναι τάφος του Μ. Αλέξανδρου που υποστηρίζουν πολλοί. Ακόμη δεν ξέρουμε αν όλα τα ευρήματα θα βγουν στην φόρα, διότι οι αρχαιολόγοι παίζουν ένα ύποπτο παιχνίδι.

       Σχετικά με τους αποκωδικοποιητές της  ντίτζια, που με ρώτησε κάποιος, αυτοί όντως εκπέμπουν χαμηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικά κύματα που μας βλάπτουν, προς μεγάλη ικανοποίηση των σκοτεινών, γι’ αυτό καλό είναι να αποσυνδέομε τις τηλεοράσεις από το ρεύμα, τουλάχιστον το βραδύ πουν κοιμόμαστε. Στην Ε για το αν και πότε θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις για του ΕΤς, η Α είναι ότι τέτοιες τελικά δεν θα γίνουν, αλλά θα διοχετεύονται σκοπίμως διαρροές στα ΜΜΕ, σώζοντας έτσι οι σκοτεινοί τα προσχήματα γιατί οι επίσημες κυβερνήσεις κράτησαν μυστικό τόσα χρόνια την ύπαρξη των ΕΤς και την συνεργασία τους μαζί τους. Σχετικά με την αντικατάσταση των σκοτεινών κυβερνήσεων με άλλες φωτεινές, ούτε αυτό θα γίνει, αν και θα μπουν ορισμένοι φωτεινοί άνθρωποι στις κυβερνήσεις, ενώ εκείνο που έχει τελικά σημασία είναι ότι οι κυβερνήσεις θα συρρικνωθούν λόγω της αποκεντρωτικής διοίκησης, (δείτε παλαιότερες σελίδες μου), και θα παίζουν ρόλο σχεδόν διακοσμητικό. Τέλος για το πότε και πως θα κατέβουν ομαδικά οι ΕΤς με τα διαστημόπλοια τους, η Α είναι ότι αυτό θα γίνει μόνον σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπου  οι σκοτεινοί θα θέσουν σε άμεσο κίνδυνο τον πλανήτη, ενώ υπό ομαλές συνθήκες θα συνεχίσουν να καταβαίνουν  όπως τώρα εν κρυπτώ και να επικοινωνούν με επιλεγμένα άτομα, μέχρις ότου να πέσει το πέπλο (ενδεχομένως και μέσα στο 2018), οπότε όλοι θα μπορούμε να βλέπουμε τόσο αυτούς όσο και τα διαστημόπλοια τους.

       Συνεχίζω με δύο ενδιαφέροντα γεγονότα για τα οποία με ενημέρωσε σε πρόσφατη επικοινωνία μου ο Έρικ. Σχετικά με την πτώση της τιμής του πετρελαίου και την πτώση στο ρούβλι, η Α ως προς την οικονομία της Ρωσίας είναι, ότι αυτά δεν την ενοχλούν (όπως ελπίζουν οι δυτικοί), διότι αφ ενός ενισχύουν φτηνές εξαγωγές από την Ρωσία, και αφ ετέρου οδηγούν τους ρώσους στο να επικεντρώνονται σε εγχώρια προϊόντα, ενώ και τα συναλλαγματικά αποθέματα της Ρωσίας είναι πολύ μεγάλα. Όσον πάλι αφορά στην πτώση των τιμών του αερίου, οι τιμές που έχει καθορήσει η Ρωσία παραμένουν σταθερές (και είναι εξ άλλου ήδη φτηνότερες από το αέριο από άλλες χώρες), ενώ η πτώση αυτή αποτελεί μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ, διότι το αέριο που εξάγεται από τον σχιστόλιθο κοστίζει αρκετά ακριβότερα από τις διεθνείς τιμές πωλήσεων αερίου, ώστε οι Αμερικανικές εταιρίες που το ξεκίνησαν με ενθουσιασμό και υψηλές επενδύσεις, να χρεοκοπούν και να κλίνουν η μία μετά την άλλη, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη βαριά κατάσταση της Αμερικανικής οικονομίας. Στην Ε που έκανα ‘γιατί τον τελευταίο καιρό αισθάνομαι κουρασμένος και νυστάζω ενώ κοιμάμαι πολλές ώρες’, ο Έρικ μου είπε ότι και σε αυτόν συμβαίνει το ίδιο, ενώ σε Ε που έκανε στον ΑΕ του, η Α είναι ότι αυτό συμβαίνει διότι αλλάζει το σώμα του με τις ενέργειες που κατακλύζουν την Γη, και προέρχονται από την ‘Συμπαντική Ιατρική Ομάδα’, γι αυτό δεν πρέπει να ανησυχώ αλλά να χαίρομαι για τις αλλαγές που μου συμβαίνουν, όπως πρέπει να χαίρεται και κάθε ένας που    αισθάνεται τα ίδια.

       Τέλος σχετικά με το μπαμ, τις ανατροπές και την ανάκαμψη, αυτά μου είπαν ότι ήδη έχουν καθυστερήσει λόγω κυρίως της νοοτροπίας μας (που μας καθιστά εύπιστα και τρομαγμένα υπάκουα αρνάκια), γι αυτό υπάρχουν πολλές πιθανότητες να πραγματοποιηθούν στο 2017. Πάντως στις προσωπικές μου ερωτήσεις (οι οποίες κάλυψαν και το μεγαλύτερο μέρος από τις τρείς συνεδρίες), που αφορούσαν στην πορεία της υγείας μου και στον βαθμό καλής λειτουργίας των οργάνων μου, καθώς και στην αναβάθμιση μου και το επίπεδο που επιτυγχάνω κάθε φορά με τις ασκήσεις μου και τον τρόπο που διαχειρίζομαι την καθημερινότητα μου, μου είπαν ότι μέσα στο 2017 θα έχω όλες τις απτές αποδείξεις ότι όλα θα εξελιχτούν βάσει του Θεϊκού σχεδίου (χωρίς μεγάλες περαιτέρω καθυστερήσεις), ώστε να πάψω να έχω πλέον αμφιβολίες για οτιδήποτε. Αυτό είναι ένα ακόμη στοιχείο που συνηγορεί στο ότι θα πρέπει να έχουμε ανατροπές μέσα στο 2017. Κλείνοντας θέλω να προσθέσω ότι λόγω ταξιδίου μου στην Κύπρο, θα επανέλθω (σε αυτή μου την σελίδα) με περισσότερα νέα σχετικά για Ελλάδα και πλανήτη, αλλά και σχετικά με την αναβάθμιση μας (όπου θα δώσω και τον διαλογισμό για την ευτυχία που σας υποσχέθηκα), στα μέσα Ιανουαρίου που θα επιστρέψω από Κύπρο. Στο μεταξύ εύχομαι στους αναγνώστες των 70.000 sites που επισκέπτονται το site μου κάθε μήνα: ‘χαρούμενες και πνευματικά αξιοποιήσιμες διακοπές, και ευτυχισμένο το νέο έτος γεμάτο με τις ανατροπές που περιμένουμε’.

       ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

       Επιστρέφοντας από Κύπρο (με καθυστέρηση, ως συνήθως λόγω της εποικοδομητικής πνευματικά διαμονής μου εκεί), έκανα χθες 20.1.2015 την πρώτη συνεδρία μου με Έρικ, ενώ θα επακολουθήσει και δεύτερη μετά τις εκλογές. Με την Άντα δεν θα κάνω συνεδρία για κάποιο διάστημα, αλλά θα ψάξω να βρω ένα άλλο κανάλι για να διασταυρώνω τις πληροφορείς που παίρνω. Εδώ θέλω να πω ότι ορισμένοι θεραπευτές, ενώ απομακρύνουν από τους ασθενείς τους τις αρνητικές ενέργειες, καμιά φορά μολύνονται και οι ίδιοι. Ακόμη επειδή πολλοί παραπονούνται ότι ενώ ακολουθούν την πορεία προς την 5Η, έχουν τελευταία οικονομικά προβλήματα που δεν δικαιολογούνται, θέλω να τους πω ότι αυτό συμβαίνει για να αναγκαστούν να κάνουν στον εαυτό τους σημαντικές ερωτήσεις που δεν θα τις έκαναν αν όλα πήγαιναν καλά. Για τους Αγγλομαθείς ξεκινώ δίνοντας τα links για δυο σειρές από βίντεο του Έρικ ήτοι το πρώτο είναι το https://www.youtube.com/channel/UCmUnxX-QBprpgECb769J-oA/feed?view_as=public όπου κάθε τόσο προστίθενται και νέα βίντεο, και το δεύτερο είναι το https://www.youtube.com/channel/UCnFW2dzBm7IFtDNTC09D7hQ/videos που περιλαμβάνει και  πολλές απαντήσεις σε καίριες ερωτήσεις καθώς και τον διαλογισμό για την ευτυχία που θα δώσω πιο κάτω στα Ελληνικά.

       Για τους ανυπόμονους έχω να πω τα εξής:  Η Γη ξεκίνησε το ταξίδι για την 5Η  τον Δεκέμβριο του 2012 και (όπως επιβεβαιώνουν όλα τα κανάλια με τους ΑΕ των ανθρώπων), θα διαρκέσει πέντε χρόνια δηλαδή μέχρι το τέλος του 2017, ενώ η πορεία των ανθρώπων δια το σύνολο του πληθυσμού θα χρειαστεί άλλα 5 χρόνια ήτοι μέχρι το 2022 οπότε η Γη θα είναι παράδεισος. Στο 2015 βρισκόμαστε στο μέσον του ταξιδίου της πορείας της Γης, όπου ένα μεγάλο μέρος του κόσμου ευρίσκεται ακόμη στην  3Η, ένα επίσης μεγάλο μέρος βρίσκεται ήδη στην 4Η, (πρόκειται για τους αφυπνισμένους που γνωρίζουν για την  5Η και το ταξίδι της Γης και έκαναν ή κάνουν τις επιλογές τους), και τέλος πολλοί λίγοι έχουν περάσει ήδη στην 5Η και ζουν την δική τους ξεχωριστή ζωή. Στο τέλος του 2017 ορισμένοι άνθρωποι θα είναι 5Η, ενώ η ζωή για τους άλλους που δεν επέλεξαν να περάσουν στην 5Η θα γίνει πολύ δύσκολη, ορισμένοι δέ θα αναγκασθούν να φύγουν, (δηλαδή να πεθάνουν), διότι η υποσυνείδητη επιλογή τους ήταν να επιστρέψουν στο σπίτι τους, δηλαδή στην θαλπωρή που επικρατεί στην 9Η, όπου βρίσκονται οι ψυχές περιμένοντας την επόμενη ενσάρκωση τους. Συνεπώς ότι είναι να γίνει θα αρχίσει μέσα στο 2017, ενώ για αρκετούς  και νωρίτερα, αλλά και η πορεία μας τα υπόλοιπα τρία χρόνια δεν θα παραμείνει η ίδια, αλλά θα εξελίσσετε.

       Έτσι μέσα στο 2017 υπάρχουν πολλές πιθανότητες να συμβούν τα εξής. 1) Να γίνει το μπαμ και οι ανατροπές ξεκινώντας από την Ελλάδα, για την οποία έχει σχεδιαστεί (από τους ΕΤς κλπ) να ξεκινήσει το ντόμινο των αλλαγών. Γι αυτό και έχει χτυπηθεί η Ελλάδα ποικιλοτρόπως για να αναγκαστούν οι Έλληνες να πιάσουν πάτο και να πάρουν πίσω την δύναμη τους, με τελική λύση να ξεκινήσει από τις ΗΠΑ, αν τελικά οι Έλληνες επιμένουν να κοιμούνται και να ‘άγονται και φέρονται’ σαν πρόβατα καθοδηγούμενοι από τα ΜΜΕ και τους σκοτεινούς. 2) Υπάρχει επίσης μεγάλη πιθανότητα να πέσει ακόμη περισσότερο το πέπλο που σήμερα καλύπτει ακόμη την Γη, και να δούμε αλήθειες που μας κρύβουν και το ποιοι πραγματικά είμαστε, καθώς και να βλέπουμε και να επικοινωνούμε ευκολότερα με τους ΕΤς (με ότι μεγάλα πλεονεκτήματα αυτό συνεπάγεται), που σήμερα βρίσκονται ήδη εδώ σε μεγάλους αριθμούς αλλά εν κρυπτώ, επικοινωνώντας μόνον με επιλεγμένους ανθρώπους, οργανισμούς, εταιρίες και άλλους φορείς. 3) Ακόμη υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αντικατασταθούν κυβερνήσεις, ή τα σκοτεινά πρόσωπα μέσα σε αυτές, ή ακόμη το πιθανότερο να συρρικνωθούν παίζοντας πλέον ένα κατά βάση διακοσμητικό ρόλο, ενώ η διοίκηση θα γίνει αποκεντρωτική με έδρες τους δήμους, όπως αναλυτικά περιέγραψα σε προηγούμενη σελίδα μου.

       Σχετικά με το τελευταίο (3) έχω να προσθέσω τα εξής: α) Οι σκοτεινοί προκειμένου να προωθήσουν κάποιον στην πρωθυπουργία ή στα ανώτατα πολιτικά αξιώματα φροντίζουν αυτός να είναι ‘εκβιάσιμος’, και βρίσκουν ή δημιουργούν πρώτα συνθήκες που να μπορούν σε περίπτωση που τις αποκαλύψουν να τον καταστρέψουν, ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή να τον εκβιάζουν αν αποφασίσει να σταματήσει να παίζει τον ρόλο της μαριονέτας που του επιβάλουν. Αυτό ισχύει για την μεγίστη πλειοψηφία των κυβερνήσεων και των πρωθυπουργών, (όπως της Μέρκελ και του Ομπάμα, ενώ μετριούνται στα δάκτυλα οι κυβερνήσεις που τους έχουν ξεφύγει όπως είναι της Ρωσίας, της Κίνας, των χωρών των BRICS και όσων πρόκειται σύντομα να ενταχθούν στις BRICS, καθώς και λίγες ακόμη. β) Οι σκοτεινοί για να επιβάλουν κάποια στιγμή την ‘παγκόσμια κυβέρνηση’ φροντίζουν να υπάρχει πάντα κάποιος εχθρός που να την καθιστά αναγκαία. Έτσι ένας διάσημος πολιτικός αναλυτής της δεκαετίας του 1940 (που προφανώς επικοινωνούσε και με ανώτερες οντότητες), είχε πει προφητικά ότι οι σκοτεινοί πριν καταρρεύσουν θα παίξουν τρία χαρτιά εχθρών. Το πρώτο θα είναι ο κομμουνισμός, το δεύτερο η τρομοκρατία (έννοια άγνωστη για την εποχή εκείνη), και το τρίτο και τελευταίο τους χαρτί θα είναι οι εξωγήινοι (οι ΕΤς, επίσης έννοια άγνωστη). Αυτό σημαίνει ότι αν δούμε στο μέλλον να βομβαρδίζονται πόλεις υποτίθεται από εξωγήινους, αυτοί που θα το κάνουν δεν θα είναι οι ΕΤς αλλά οι σκοτεινοί που θέλουν να περάσουν τον φόβο του νέου εχθρού.

       γ) Οι σκοτεινοί δεν ανέχονται να λειτουργεί κάποια χώρα έξω από τα συστήματα τους (ΔΝΤ, παγκόσμια τράπεζα, και άλλοι διεθνείς οργανισμοί). Έτσι με την δικαιολογία της δήθεν τρομοκρατικής ενέργειας της Αλκάιντα των διδύμων πύργων της Νέας Υόρκης (που στην πραγματικότητα τους ανατίναξε η σκοτεινή κυβέρνηση, με θύματα χιλιάδες νεκρούς), κατέλαβαν το Αφγανιστάν, διότι αυτό είχε σταματήσει την παραγωγή των ναρκωτικών, που αποτελούσε βασική πηγή εσόδων για την σκοτεινή κυβέρνηση, ενώ λίγο μετά την κατάληψη ξανάρχισε η παραγωγή σε ακόμη εντονότερο ρυθμό. Στη συνέχεια κατέλαβαν το Ιράκ, με την δικαιολογία ότι διέθετε χημικά όπλα (που ουδέποτε ευρέθησαν, διότι εκτός από τα πετρέλαια είχαν βάλει στο μάτι παλαιά εξωγήινης προέλευσης τεχνολογία που υπήρχε εκεί, την οποία δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν (ίσως βρω κάποτε τον χρόνο να επεξηγήσω). Μετά κατέστρεψαν την Λιβύη, που είχε ένα πολύ υψηλό επίπεδο ευημερίας των κατοίκων αλλά ήταν έξω από το σύστημα τους (τραπεζών, δανείων, κλπ). Στην συνέχεια κατέστρεψαν την Συρία με τον εμφύλιο, που και αυτή ήταν έξω από τα συστήματα τους, και έχουν βάλει τώρα στόχο και τον Λίβανο. Μέσω της κρίσεως της Ουκρανίας θέλησαν να τα βάλουν και με την Ρωσία και να την αποδιοργανώσουν, αλλά εκεί δεν τους βγήκε. Με τις κυρώσεις η Ρωσία βγαίνει δυναμωμένη με το να αναπτύσσει εγχώρια παραγωγή και να μην εξαρτάται τόσο από εισαγωγές, ενώ με την πτώση στο ρούβλι ενισχύει τις εξαγωγές της, και μάλιστα σε υψηλής τεχνολογίας οπλικά συστήματα, ενώ παράλληλα ενισχύει τους εμπορικούς και πολιτικούς της δεσμούς με την Ασία την Λατινική Αμερική και όχι μόνον. Έτσι μέσα στο 2014 μείωσε το δημόσιο χρέος της κατά 17.7% (από 728 δις. $ σε 599 δις. $) την στιγμή που το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ είναι 16 τρις. $ (ήτοι το εν τέταρτο του πλανητικού δημόσιου χρέους).

       δ) Στον οικονομικό τομέα η παγκόσμια οικονομία τρικλίζει, όπου οι ΗΠΑ, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις του Ομπάμα, είναι στα όρια της χρεοκοπίες, ‘όπως υποστηρίζουν επιφανείς αμερικανοί αναλυτές, με την ανεργία να είναι θεωρητικά στο 16% και πραγματικά στο 21%, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ακόμη πολλές τράπεζες που έχουν κατακλέψει τον κόσμο με τις ύποπτες διαδικασίες που ακολουθούν, είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης, ενώ πολλοί τραπεζίτες παραιτούνται και εξαφανίζονται με τις οικογένειες τους, για να αποφύγουν την φυλακή (όπως ανέφερα σε προηγούμενη σελίδα μου και το τεκμηρίωσα με εκατοντάδες δημοσιεύσεις σε εφημερίδες). Έτσι δεν αποκλείεται μέσα στο 2017 να δούμε, είτε σαρωτικές αλλαγές στον τραπεζικό τομέα (το καλό σενάριο που πρεσβεύει και ο Nidle), είτε μια γενική οικονομική κατάρρευση (το κακό σενάριο που δεν αποκλείεται). Η κατάσταση αυτή προέκυψε από τους εξής 4 κυρίως λόγους. 1) Οι οικονομικοί δολοφόνοι (όπως αναλυτικά ανέπτυξα σε προηγούμενη σελίδα μου) κατευθυνόμενοι από την σκοτεινή κυβέρνηση, υποχρέωσαν τις πολιτικές ηγεσίες μικρών χωρών, με υπόγειο πλούτο, να προβούν σε υπερβολικό δανεισμό (π.χ. για χρηματοδότηση μη ανταποδοτικών έργων υποδομής κλπ, ή για εξοπλιστικά προγράμματα, κλπ), ώστε η χώρα να μην μπορεί να τα ξεπληρώσει, με αποτέλεσμα να γίνει αιχμάλωτη του ΔΝΤ και των δανειστών, με στόχο να αναγκαστεί να ξεπουλάει τον εθνικό της πλούτο. Συνέβη σε διαφορές μικρές  χώρες που είχαν πλούσιο υπέδαφος, όπου δυστυχώς περιελήφθη και η Ελλάδα. Μια χώρα της Λατινικής Αμερικής (νομίζω ο Παναμάς) είχε το θάρρος να κάνει λογιστικό έλεγχο του χρέους και να το μειώσει στο 30% του αρχικού, ενώ σε Ε που έκανα στον ΑΕ μου γιατί η Ελλάδα δεν κάνει το ίδιο, η Α είναι διότι στο Ελληνικό χρέος εμπλέκονται πολλοί πολιτικοί που σήμερα κυβερνούν και κάτι τέτοιο δεν τους συμφέρει διότι θα αποκαλυφθούν. (Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που δεν θα ψηφίσω την συγκυβέρνηση, για να μπορέσει επί τέλους, μεταξύ πολλών άλλων θετικών πράξεων που πρέπει να γίνουν, να γίνει και ο λογιστικός έλεγχος που θα μειώσει δραστικά το δημόσιο χρέος για τον οποίο η συγκυβέρνηση σιωπά).

       2) Η συγκέντρωση του συντριπτικού ποσοστού του παγκοσμίου πλούτου κατά τους τελευταίους δύο αιώνες σε ορισμένες οικογένειες τσιράκια των Ανουνάκοι, που έγινε με την βοήθεια των Ανουνάκοι διότι ήθελαν τους ανθρώπους σκλάβους στα τσιράκια τους, άρα και στους ίδιους. Ανάμεσα σε αυτές τις οικογένειες δεσπόζουσα θέση κατέχει η οικογένεια Ροτσιλντ με τα πολλά παρακλάδια της στις διάφορες χώρες, που είναι ιδιοκτήτης πολλών τραπεζών (μεταξύ των οποίων η τράπεζα της Ελλάδος κλπ), πολυεθνικών, πετρελαϊκών, κλπ, ενώ έχει καταφέρει το όνομα Ροτσιλντ να μην εμφανίζεται παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις. Ο συνολικός πλούτος της οικογενείας με τα παρακλάδια της ανέρχεται σε δεκάδες τρισεκατομμύρια δολαρίων, πράγμα που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του παγκοσμίου πλούτου.  Η οικογένεια αυτή, μαζί με τα λοιπά τσιράκια των Ανουνάκοι (Ροκφέλερ κλπ), που αποτελούν και την σκοτεινή κυβέρνηση, έχουν αφήσει ένα μικρό μόνον ποσοστό του παγκοσμίου πλούτου να το μοιράζονται τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων της Γης, ώστε οι περισσότεροι να είναι εξαθλιωμένοι, πεινασμένοι και υπερχρεωμένοι, ώστε να μπορούν να τους ελέγχουν με στόχο και την δημιουργία της δικής τους παγκόσμιας κυβέρνησης. Μετά την διαγαλαξιακή συνθήκη ειρήνη στον γαλαξία μας στην δεκαετία του 1990, οι Ανουνάκοι απεχώρησαν και ενσωματώθηκαν στην Γαλαξιακή Ομοσπονδία του φωτός, συμβουλεύοντας τα τσιράκια τους να σταματήσουν, αλλά αυτά δεν τους άκουσαν μεθυσμένοι από τον πλούτο και την δύναμη που είχαν. Αυτό είναι που καθυστερεί και τις αλλαγές, μέχρις ότου (πιθανότατα μέσα στο 2017), με την βοήθεια των ΕΤς και των Αναληφθέντων διδασκαλών, να επιβληθεί το φως επί του σκότους (‘όπως είναι και το Θεϊκό σχέδιο για την Γη), και οι σκοτεινοί να πληρώσουν για τις πράξεις τους.

       3) Το παγκόσμιο συνολικό δημόσιο χρέος όλων των κρατών ξεπερνάει ήδη κατά πολύ το παγκόσμιο ακαθάριστο προϊόν, που συσωρεύτικε  με τις παρανομίες των τραπεζών, τα παιχνίδια με τα ομόλογα κλπ, τους υπερβολικούς τόκους και τον ανατοκισμό, τα παιχνίδια στο χρηματιστήριο, το σκάνδαλο του LIBOR, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες κλπ κλπ, ώστε σχεδόν καμία χώρα να μην μπορεί πλέον να το ξεπληρώσει. Έτσι οι δανειστές (ως επί το πλείστον οι σκοτεινοί που προαναφέραμε), κρατούν δέσμια τα κράτη εκβιάζοντας κυβερνήσεις, επιβάλλοντας μετρά λιτότητας που εξαθλιώνουν τον κόσμο και αγοράζοντας τον πλούτο της χώρας για ένα κoμάτι ψωμί. Όπως είναι φυσικό μια τέτοια κατάσταση με τα δάνεια και τους δανειστές δεν μπορεί να συνεχίζεται επ’ αόριστον και ο λαός θα ξεσηκωθεί αργά ή γρήγορα, ώστε να εφαρμοστεί η συνθήκη της NESARA (που περιγράφω αναλυτικά στη σελίδα μου ΙI.2.D1). Η συνθήκη αυτή προβλέπει την άμεση κατάργηση όλων των χρεών, δημοσίων και ιδιωτικών προς κράτη, τράπεζες, και πιστωτικούς και άλλους οργανισμούς κλπ, ενώ τα μόνα χρέη που απομένουν είναι το αν χρεωστάει κάποιο άτομο  χρήματα που δανείστηκε από κάποιο άλλο άτομο, ή κάτι σχετικό. Όπως θα δείτε η συνθήκη μιλάει και για κατάργηση της άμεσης φορολογίας, την αναστροφή των κατασχέσεων, κλπ (διαβάστε την). Η συνθήκη αυτή έχει γίνει αποδεκτή από πολλές χώρες, όπου υπάρχουν και οι αντίστοιχες οργανώσεις την NESARA, αλλά δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί περιμένοντας το μπαμ.

       4) Ακόμη για να δείξω το πώς οι σκοτεινές δυνάμεις δημιουργούν συνέχεια επεισόδια και τα παρουσιάζουν κατά το δοκούν (μια που εξουσιάζουν και τα ΜΜΕ) προς όφελος τους, παραθέτω ενδεικτικά τα εξής: Την ανατίναξη των δίδυμων πύργων που απέδωσαν στην Αλκάιντα για να ξεκινήσουν πόλεμους. Την έκρηξη στον μαραθώνιο στην Αμερική, για να δοκιμάσουν την αντίδραση του κόσμου στον στρατιωτικό νόμο. Την κατάρριψη του επιβατικού αεροπλάνου στην Ουκρανία. Την πρόσφατη σφαγή στο περιοδικό στο Παρίσι για να στρέψουν τις δύο θρησκείες την μια κατά της άλλης, αλλά και μόλις ο πρόεδρος Ολάν ζήτησε την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Την δημιουργία και ενίσχυση των τζιχανιστών, αφ ενός για να υπάρχει ‘μπαμπούλας’ για τις χώρες της Μέσης Ανατομής, και αφ ετέρου για να εδραιώσουν τον εχθρό της τρομοκρατίας αποδίδοντας σε αυτούς το ότι οι σκοτεινοί οργανώνουν με παραπλευρά οφέλη τα κέρδη των εταιριών που προμηθεύουν τα όπλα και πυρομαχικά. Τέλος και στην Ελλάδα έχουν επέμβει επανειλημμένως. Ενδεικτικά αναφέρω: Την αλλοίωση των στοιχείων επί Σημίτη για να μπούμε στο ευρώ. Την αλλοίωση των στοιχείων επί Παπανδρέου για να μπούμε στο μνημόνιο. Την δολοφονία του Φύσα (που θα μπορούσε να είναι ένα απλό επεισόδιο χωρίς να καταλήξει σε φόνο),  για να ενοχοποιηθεί η Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση. Την δολοφονία των δύο οπαδών της Χρυσής Αυγής (που προφανώς δεν πρόκειται να βρεθούν οι ένοχοι), για να τρομοκρατήσουν τους οπαδούς της για να απέχουν των εκδηλώσεων της. Όλα αυτά και άλλα πολλά που αναφέρω σε προηγούμενες σελίδες μου (π.χ. για το εμβόλιο του Η1Ν1, την πετρελαιοκηλίδα στον κόλπο του Μεξικού, τον έμπολα κλπ), αφ ενός μου τα έχει επιβεβαιώσει ο ΑΕ μου, και αφ ετέρου υπάρχει πλούσια παρουσίαση στο διαδίκτυο (με αξιόπιστες μαρτυρίες κλπ), με εξαίρεση για την Χρυσή Αυγή, όπου τα ΜΜΕ τα κουκούλωσαν γι αυτό θα εξηγήσω ορισμένα πράγματα για τους αφελείς συμπατριώτες μου.

       Κατ αρχήν ξεκινώ για να τονίσω ότι ο ΑΕ μου δεν κάνει λάθη για όσα μου είπε για τα πιο πάνω με το εξής πρόσφατο παράδειγμα. Μου είχε πει προ καιρού να μετατρέψω τα δολάρια που είχα από εργασίες μου στο εξωτερικό και μεγάλο μέρος των ευρώ μου σε ελβετικά φράγκα, πράγμα που έκανα με κρύα καρδιά, απλώς για να δείξω ότι του έχω εμπιστοσύνη. Πρόσφατα το ελβετικό φράγκο ανατιμήθηκε 25% και η ισοτιμία του έφτασε στο 1 προς 1 με το $. Όταν ανακοίνωσα το γεγονός στον Έρικ για το ξαφνικό λαχείο που μου έτυχε, μου είπε συγχυσμένος ότι το ίδιο είχε πει ο ΑΕ μιας πελάτισσας του, που είχε 400.000 δολάρια και έψαχνε το τι να τα κάνει, αλλά αυτή αντί για ελβετικά φράγκα προτίμησε να αγοράσει σπίτι για εκμετάλλευση και σιγουριά, που σήμερα η αγοραστική του αξία έχει πέσει κάτω από το μισό. Σχετικά λοιπόν με την Χρυσή Αυγή, οι σκοτεινοί δεν είχαν προβλέψει την μεγάλη άνοδο της (που κάποτε είχε ξεπεράσει το 18%), και δεν είχαν ασχοληθεί μαζί της και ξαφνικά πανικοβλήθηκαν μήπως τους ‘χαλάσει την μαγιονέζα’. Έτσι με αφορμή το πιο πάνω στημένο επεισόδιο, έδωσαν εντολή στη πολιτική ηγεσία να την χτυπήσει με κάθε τρόπο, ακόμη και παράνομο και αντισυνταγματικό, η οποία πίεσε την δικαστική εξουσία να αλλάξει τα αρχικά πορίσματα που είχε βγάλει και να κλείσει βουλευτές της με αστείες και ανυπόστατες κατηγορίες, άλλους στην φυλακή (επί ενάμιση χρόνο τώρα χωρίς ακόμη δίκη), άλλους σε κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ στους περισσότερους, αν και ελεύθερους, τους φίμωσε απαγορεύοντας τους να κάνουν πολιτικές ομιλίες, ή να γράφουν  άρθρα.

       Απόδειξη για την επέμβαση της πολιτικής εξουσίας στην δικαστική παρέχει μεταξύ άλλων και η ομιλία του Κασιδιάρη στη βουλή, με ηχογράφηση (από ξένες υπηρεσίες) τέτοιων εντολών. Το link για το βίντεο με την ομιλία αυτή που άκουσα είναι το https://www.youtube.com/watch?v=3WLU_fuMwkE (δείτε το). Ακόμη τα κόμματα του λεγόμενου ‘δημοκρατικού τόξου’ (τρομάρα τους), έκοψαν αυθαίρετα τους μισθούς των βουλευτών της Χρυσής Αυγής και την επιχορήγηση του κόμματος, επειδή αυτό μοίραζε τρόφιμα σε πεινασμένους Έλληνες, διότι και αυτό τους χαλούσε την  μαγιονέζα που σέρβιραν στον λαό. Ακόμη αντίθετα από ότι ισχύει για τους άλλους πολιτικούς, απέσυραν την αστυνομική προστασία από τους βουλευτές της  και τα κομματικά γραφεία της, με αποτέλεσμα να δέχονται βομβιστικές επιθέσεις και εμπρησμούς. Επίσης τους απέκλεισαν από όλα τα κανάλια που χειραγωγεί η σκοτεινή κυβέρνηση, στην περίοδο δε τον εκλογών που ο νόμος επιβάλει να δοθεί χρόνος σε όλα τα κόμματα, βάζουν την χρυσή Αυγή συνήθως σε μεταμεσονύκτιες ώρες, ενώ παραθέτουν σειρά από κατάλληλα μονταρισμένα βίντεο που προσπαθούν να την διασύρουν. Ακόμη υποστηρίζουν ότι η Χρήση Αυγή δεν έχει πρόγραμμα ούτε άτομα για τις θέσεις των υπουργών σε περίπτωση που θα χρειαστεί να κυβερνήσει (πράγμα που δεν νομίζω ότι σήμερα μπορεί να συμβεί). Εγώ που άκουσα τις ομιλίες βουλευτών στη τηλεόραση χθες, είδα ότι αφ’ ενός έχει πρόγραμμα. ριζοσπαστικό μεν αλλά σοβαρό και πολύ χρήσιμο για την χώρα, και αφ’ εταίρου δήλωσαν ότι οι υπουργοί θα είναι εξωκοινοβουλευτικές προσωπικότητες, η κάθε μία η καλύτερη στον τομέα της, ώστε να μην εξαρτώνται από οπαδούς και ψήφους, και συνεπώς να μην είναι αναγκασμένοι να κάνουν ρουσφέτια, ενώ μακάρι και τα άλλα κάματα να κάνανε το ίδιο. Τα link με τα βίντεο για την διακαναλική ομιλία σε δύο μέρη είναι τα  https://www.youtube.com/watch?v=oncuNIIXgVE (πρώτο μέρος) καθώς και το https://www.youtube.com/watch?v=pPwR-tABTS0  (δεύτερο μέρος), δείτε τα.

        Όλα αυτά, και άλλα πολλά, συμβαίνουν στην μπανανία που λέγεται Ελλάδα, και κανείς δεν διαμαρτύρεται ούτε διερωτάται για το που καταντήσαμε, ενώ οι αφελείς συμπατριώτες μου, που κατάντησε να αποτελούν δυστυχώς την πλειοψηφία, (ενώ είναι πρώτοι και πανέξυπνοι για την απάτη και την κομπ’ινα), κάθονται στους καναπέδες τους καταπίνοντας αβασάνιστα όσα τους σερβίρουν τα χειραγωγούμενα ΜΜΕ. Όλα αυτά τα λέω όχι για να υποστηρίξω την Χρυσή Αυγή (που έχει και αυτή τα αδύνατα της σημεία και δεν αποκλείεται κάποτε να μπορέσουν οι σκοτεινοί  να την χειραγωγήσουν και αυτήν), αλλά διότι δεν θέλω οι ‘μικροί’ άνθρωποι που μας κυβερνούν να μας περνούν για τόσο ηλίθιους. Ακόμη δεν ενδιαφέρομαι και για την τύχη οποιουδήποτε άλλου πολιτικού κόμματος, ή αν θα προκύψει κυβέρνηση, ή αν η οικονομία μας πάει καλύτερα ή χειρότερα, κλπ, διότι (όπως έχω ξαναπεί) έχω κατορθώσει να είμαι ψυχρός και ουδέτερος παρατηρητής των γεγονότων, βλέποντας τα όλα από μακριά χωρίς να συμμετέχω εις το δράμα, και το μόνο που με ενδιαφέρει είναι το πότε θα γίνει το μπαμ και θα έλθουν οι ΕΤς, γεγονότα που θα δώσουν την οριστική και τέλεια λύση τόσο για την χώρα μας όσο και για τον πλανήτη. Επίσης, όπως ο Έρικ υποστηρίζει, και αν ακόμη προκύψει κάτι πραγματικά κακό για την χώρα, αυτό θα έχει την μεγάλη παράπλευρη ωφέλεια  να πιάσουν οι Έλληνες πάτο, να πάρουν πίσω την δύναμη τους και να γίνει το μπαμ με τις ανατροπές που θα ακολουθήσουν.

       Πριν προχωρήσω με την συνεδρία με τον ΑΕ μου μέσω Έρικ, για Ελλάδα και πλανήτη, πρέπει να απαντήσω στην επείγουσα ερώτηση αναγνωστών μου (προφανώς αναποφάσιστων), για το τι τους συνιστώ να ψηφίσουν. Ξεκινώ από την τελευταία εκπομπή του Λαζόπουλου που είπε στο τέλος «ψηφίστε όποιους θέλετε αλλά μην ψηφίσετε ‘μικρούς’ ανθρώπους» χαρακτηρίζοντας προηγουμένως μικρούς αυτούς που στο φλεγόμενο πλοίο έσπρωχναν και χτυπούσαν γυναίκες και παιδιά για να μπουν αυτοί στις ναυαγοσωστικές λέμβους. Το ίδιο λέω και εγώ να μην ψηφίσετε ‘μικρούς’ (έστω και αν είναι φίλοι σας). Ψηφίσετε με τις εξής 4 προϋποθέσεις. 1) Μην ψηφίσετε κόμματα και πρόσωπα της συγκυβέρνησης και των τελευταίων κυβερνήσεων (απλές μαριονέτες) που μας έφεραν σε αυτό το χάλι. 2) Μην ψηφίσετε το Ποτάμι διότι (όπως είπε ο ΑΕ μου) είναι ένα φτιαχτό κόμμα, που δημιούργησαν και προώθησαν με τα ΜΜΕ οι σκοτεινοί για δικούς τους σκοπούς.  Εκτιμώ ότι οι σκοποί αυτοί είναι να  μαζέψει τις ψήφους των δυσαρεστημένων για να συμμετάσχει στην συνέχεια σε μνημονιακούς κυβερνητικούς συνασπισμούς. 3) Μην ψηφίσετε σε αυτήν την εκλογή κόμματα που φαίνεται καθαρά από τις δημοσκοπήσεις ότι δεν μπαίνουν στην βουλή, διότι έτσι πάει η ψήφος σας χαμένη. 4) Μην παραλείψετε να ψηφίσετε, ιδιαίτερα δε σε αυτήν την εκλογή, για να φανεί η θέληση του λαού, παροτρύνοντας και ενημερώνοντας και τους γύρω σας. Με αυτούς τους περιορισμούς μένουν πλέον 4 κόμματα που μπορείτε να ψηφίσετε όποιο θέλετε, βάσει των πεποιθήσεων και προτιμήσεων σας, (επιλέγοντας πάντα αξιόλογα άτομα) και αυτά είναι: 1) Ο ΣΥΡΙΖΑ, που αν κατορθώσει να κάνει κυβέρνηση ίσως να μπορέσει να καλυτερεύσει κάπως τα πράγματα για την χώρα. 2) Η Χρυσή Αυγή που θα αποτελεί έναν βασικό παράγοντα στη βουλή κατά της διαφθοράς και υπέρ των εθνικών μας θεμάτων. 3) Το ΚΚΕ που θα προασπίζεται τα συμφέροντα των εργαζομένων και όχι μόνον. 4) Οι ΑΝΕΛ που και αυτοί μπορούν να συνεισφέρουν με χρήσιμες ιδέες και θέσεις. Μια κυβέρνηση συνεργασίας με τα 4 αυτά κόμματα (που όμως φοβούμαι ότι δεν θα γίνει) θα ήταν ότι καλλίτερο για την χώρα.

       ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1. Πρόσφατη δημοσκόπηση που έκανε η Ζούγκλα 21-22/1/15 Και δημοσιεύτηκε χθες 23.1.15, δίνει ποσοστό στον ΣΥΡΙΖΑ 35% έναντι 21.3% της ΝΔ, , και ακολουθούν η Χρυσή Αυγή με 10.5% και οι ΑΝ/ΕΛ με 7.1%, ενώ τα υπόλοιπα 4 κόμματα που μπαίνουν στην βουλή έχουν ποσοστά κάτω του 5%. Για να δείτε τις αναλύσεις που η δημοσκόπηση κάνει, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα της ζούγκλας www.zougla.gr όπου κλικάρετε στο δεύτερο από αριστερά εικονίδιο που είναι κάτω από την κεντρική μεγάλη εικόνα, το οποίο απεικονίζει τον Τσίπρα με τον Σαμαρά, και ξανακλικάρετε στο εικονίδιο αυτό, που θα έχει ήδη μεγαλώσει, για να δείτε την δημοσκόπηση και τους πίνακες της.

       ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΕΡΙΚ ΤΗΣ 20.1.15

       Η συνεδρία αυτή με τον ΑΕ μου, θα συμπληρωθεί αμέσως μετά τις εκλογές με νέα συνεδρία, όπου όμως ο Έρικ θα καλέσει (για διασταύρωση και συμπλήρωση των πληροφοριών, όπου ο ΑΕ μου ήταν πολύ λακωνικός), τον εξωγήινο που με συνοδεύει τον τελευταίο καιρό και με συμβουλεύει, τον οποίον εγώ λόγω του υψηλού αξιώματος του αποκαλώ Στρατηγό. Από την προχθεσινή μου αυτή συνεδρία με τον ΑΕ μου θα παραλείψω σήμερα ότι πληροφορίες έλαβα σχετικά με τα αποτελέσματα των εκλογών και την πολιτική κατάσταση που θα ακολουθήσει, προκειμένου να μην επηρεάσω τους ψηφοφόρους.  Σχετικά όμως με το τι θα συμβεί με την οικονομία μας κλπ έχω να πω τα εξής, με την προϋπόθεση όμως ότι όλες αυτές οι προβλέψεις ανατρέπονται άρδην εάν μεσολαβήσει το μπαμ: Θα τα βρούμε με την τρόικα (με όποια μορφή αυτή πάρει), και θα πάρουμε τελικά τις δόσεις που εκκρεμούν, ενώ θα γίνει και μια αναδιάρθρωση των πληρωμών που θα πρέπει να κάνουμε. Θα γίνει κάποια ελάφρυνση του χρέους, που θα την παρουσιάσουν ότι είναι σημαντική, ενώ στην πραγματικότητα δεν θα είναι. Οι τράπεζες δεν θα καταρρεύσουν και οι καταθέσεις μας δεν θα πειραχτούν. Τα μέτρα λιτότητας θα παραμείνουν με κάποια όμως χαλάρωση για να φανεί ότι κάτι έγινε. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα γίνει λογιστικός έλεγχος του χρέους, γεγονός που σημαίνει, κατά την γνώμη μου, ότι ο κυβερνητικός σχηματισμός που θα προκύψει θα εξακολουθεί να χειραγωγείται,(άρα ισχύει ότι είπε παλαιότερα ο ΑΕ μου, ότι απλώς «άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς», μια που δεν είμαστε ικανοί με την ψήφο μας να ξεφύγουμε από την χειραγώγηση των σκοτεινών. Δεν πρόκειται να κοπούν μισθοί και συντάξεις, ενώ αν κάτι τέτοιο γίνει, θα είναι αρκετά αργότερα. Ο φόρος ΕΝΦΙΑ θα παραμείνει και θα μπουν και ορισμένοι (λίγοι) πρόσθετοι φόροι. Δεν θα επανέλθει πλήρως ο νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά δεν θα γίνουν πολλοί πλειστηριασμοί, διότι πρόκειται για έναν νόμο που δεν θα εφαρμόζεται προς το παρόν, πάρα μόνο για ορισμένες περιπτώσεις που τους βολεύει. Δεν θα χαριστούν εν γένει  χρέη φτωχών και αναξιοπαθούντων προς τις τράπεζες. Δεν θα φύγουμε από την ΕΕ ή το ευρώ, ούτε θα προχωρήσουμε σε χρεοκοπία (την οποία συνέφερε να την είχαμε κάνει προ ετών).

       Πολύ πιθανόν γύρω στον Σεπτέμβριο να επαναληφτεί η εκλογική διαδικασία ενώ νωρίτερα μπορεί να γίνει και αναμόρφωση του κυβερνώντος συνασπισμού. Πρόεδρος της δημοκρατίας θα εκλεγεί, και μάλιστα το ποιος θα είναι έχει συμφωνηθεί από τώρα. Δεν θα γίνει ψήφιση νέου συντάγματος μέσα σε αυτό το διάστημα. Η Ρωσία δεν έκοψε το αέριο που περνάει από Ουκρανία προς την Ευρώπη, όπως κακώς αναφέρεται στο διαδίκτυο, απλώς έδωσε προθεσμία μέχρι το 2019 να κάνει η ΕΕ αγωγούς που θα ξεκινούν από Ελλάδα, όπου θα φθάνει το αέριο από Ρωσία μέσω Τουρκίας, και ελπίζω αυτήν την φορά να μην βρεθεί κάποιος Σαμαράς για να χαρίσει τα σημαντικά τέλη διέλευσης, όπως έκανε ήδη (χειραγωγούμενος) με τον αγωγό TAP. Στην Ουκρανία θα γίνει προσπάθεια να αποφευχθεί σύγκρουση Ρωσίας με Ουκρανία και να δοθεί αυτονομία στους Ρωσόφιλους, (παρά τις αντίθετες επιδιώξεις των ΗΠΑ). Το κουρδικό κράτος τελικά θα δημιουργηθεί λίγο πριν πέσουν τα σύνορα διεθνώς, τα οποία όμως κατά τον ΑΕ μου δεν θα αργήσουν να πέσουν. Η ΕΕ θα διαλυθεί όταν αυτονομηθούν και οι πολιτείες των ΗΠΑ. Η κεντρική ευρωπαϊκή τράπεζα θα αγοράσει τελικά ομόλογα και της Ελλάδας, αλλά κάτι λίγα για να μην φανεί ότι την αφήνει απ’ έξω. Για τα υπόλοιπα ισχύουν όσα ανέφερα στην προηγούμενη συνεδρία μου πριν από το ταξίδι μου στην Κύπρο. Αυτά που μου είπε για την πιθανή κατάταξη των κομμάτων και τις πιθανές έδρες του καθενός, θα τα αναφέρω μετά τις εκλογές για να δω και εγώ το πόσο έπεσε μέσα με την αλλαγή της τελευταίας στιγμής των αναποφάσιστων, και τις τυχόν λοβιτούρες στα αποτελέσματα, και όπως είπα αυτό το κάνω για να μην επηρεάσω τους ψηφοφόρους στις επιλογές τους, πέραν των τεσσάρων προτάσεων  που έκανα προηγουμένως. (Ακολουθεί μετά τις εκλογές η δεύτερη συνεδρία μου με τον Στρατηγό).

       ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

       Η κυβέρνηση που θα προκύψει θα είναι κυβέρνηση συνεργασίας και του λοιπού η Ελλάδα δεν θα έχει την πολυτέλεια να έχει αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Σχετικά με τα ποσοστά των κομμάτων έδωσε μεγαλύτερα από τα πραγματοποιηθέντα για την Χρυσή Αυγή και τους ΑΝ/ΕΛ και μικρότερα για τον ΣΥΡΙΖΑ, μειώνοντας πολύ την διαφορά του από την ΝΔ. Δεδομένου ότι η συνεδρία έγινε 5 ημέρες πριν από τις εκλογές, την διαφορά αυτήν την αποδίδω στο ότι πολλοί αναποφάσιστοι, τις τελευταίες ημέρες, αποφάσισαν αντί να ψηφήσουν τα κόμματα τους, να ψηφήσουν ΣΥΡΙΖΑ για  να απαλλαγούν από την συγκυβέρνηση που υπέστησαν επί χρόνια. Ακόμη επειδή για την Χρυσή Αυγή που είχε προβλέψει 10%, η διαφορά είναι μεγάλη, εκτιμώ ή ότι έκαναν λοβιτούρα στα μικρά εκλογικά τμήματα που μπόρεσαν, ή και ότι επέδρασε η έντονη προπαγάνδα της τελευταίας στιγμής περί τραμπουκισμού. Για το αν θα αποφυλακίσουν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, ο ΑΕ μου είπε ότι αυτό δεν εξαρτάται από την βουλή, άλλα από την δικαστική εξουσία και την επιρροή που μπορούν και ασκούν επάνω της οι σκοτεινοί, ενώ προέβλεψε και σημαντική αποχή, που εγώ εκτιμώ ότι σε αυτήν επέδρασαν και οι καιρικές συνθήκες. ΣΗΜ: Μέσα στην εβδομάδα υπολογίζω να κάνω την συνεδρία που προανέφερα με τον ‘Στρατηγό’, για περισσότερες πληροφορίες.

       ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2. Κατ αρχήν η ως άνω συνεδρία θα γίνει κάπου μέσα στον Φεβρουάριο, λόγω ταξιδίου του Έρικ, και θα αναρτηθεί στην νέα σελίδα που θα δημιουργήσω για το 2015 την II.2.D23. Η Ελλάδα μπλοκάρισε τις νέες κυρώσεις για Ρωσία, οι οποίες όμως ούτως ή άλλος δεν θα γινόταν, (όπως λέει ο ΑΕ μου), λόγω αντιδράσεων και άλλων χωρών που καλύφτηκαν πίσω από την Ελλάδα που μπήκε μπροστά. Η Ρωσία μακροπρόθεσμα ωφελείται από τις κυρώσεις, διότι αναγκάζεται να αναπτύξει εγχώρια παραγωγή και να γίνει αυτάρκης, όπως συνέβη και με την Νότιο Αφρική, που με τις κυρώσεις που της επέβαλαν για το Απαρτχάιντ με τους μαύρους, ανέπτυξε δική της βιομηχανία και είναι τώρα πλήρως αυτάρκης. Το χρηματιστήριο χτυπήθηκε από την εγχώρια και ξένη ελίτ, που, όταν είδαν να θίγονται τα συμφέροντα τους από την νέα κυβέρνηση, θέλησαν να αντιδράσουν. Σχετικά με την αντιμετώπιση της γρίπης, βοηθά το ομοιοπαθητικό φάρμακο Grip Heel, που δρα είτε προληπτικά σαν εμβόλιο (παίρνοντας ένα υπογλώσσιο κάθε πρωί νηστικοί για 10 μέρες), είτε θεραπευτικά παίρνοντας 5 την ημέρα (2 πρωί, 1 μεσημέρι και 2 βράδυ νηστικοί όσο διαρκεί ο πυρετός. Επίσης ένα πολύ καλό σύστημα που εφαρμόζω τον χειμώνα, είναι η αύξηση της βιταμίνης D3, που επιτυγχάνεται με ηλιοθεραπεία γυμνοί στο δωμάτιο, αλλά χωρίς να μεσολαβούν τζάμια, για 20-30 λεπτά καθημερινώς για ένα τουλάχιστον μήνα. (Δείτε την σελίδα μου II.2.D8 ‘Το Φονικό Εμβόλιο’ για λεπτομέρειες). Τέλος σε Ε αναγνωστών, πώς μπόρεσε να γίνει νοθεία και το ποσοστό της Χρυσής Αυγής (ΧΑ) να πέσει πολύ κάτω του 10%, η Α είναι ότι, πλην των άλλων μεθοδεύσεων, σε πολλά εκλογικά τμήματα υπήρχε μόνον ο δικαστικός αντιπρόσωπος, χωρίς εφορευτική επιτροπή (ίσως λόγω και του καιρού), και σε πολλά από αυτά τα άκυρα ψηφοδέλτια ήσαν υπερβολικά πολλά. Π.χ. σε τμήμα της Μεσσηνίας, (προπύργιο της ΧΑ), ψήφησαν 280 ΧΑ, λίγοι περισσότεροι ΠΑΣΟΚ, και βρέθηκαν 1200 άκυρα ψηφοδέλτια, (αν είναι ποτέ δυνατόν). Σημειωτέον ότι η ΧΑ δήλωσε ότι θα υπερψηφίσει όλα τα θετικά για την χώρα νομοσχέδια (για μισθούς, συντάξεις, στρατιωτικούς, εργατικά, ΑΟΖ, περιορισμό ιδιωτικοποιήσεων, διαφθορά, κλπ), ενώ για το αν θα αποφυλακιστούν οι βουλευτές της, ο ΑΕ μου είπε ότι αυτό δεν εξαρτάται πλέον από την πολιτική εξουσία, αλλά από την δικαστική.        

        ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6: Σήμερα 4.3.15 ξεκίνησα την νέα σελίδα μου II.2.D23, ενώ στις 17.3.15 συμπλήρωσα κοι επικαιροποιήσω την σελίδα μου αυτή που την  είχα γράψει προ μηνών.

        ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Επειδή ορισμένοι αναγνώστες μου παραπονέθηκαν ότι δεν βάζω καινούργιες φωτογραφίες στις σελίδες μου αλλά επαναλαμβάνω τις παλιές (το κάνω για εξοικονόμηση χρόνου μου), προσθέτω εδώ ένα link για ένα βίντεο 12 λεπτών με πολλές δεκάδες πίνακες μου,  https://www.youtube.com/watch?v=kI2WVIi8480&feature=youtu.be . Το βίντεο αυτό είχε την έμπνευση και την καλοσύνη να το δημιουργήσει ο Κύριος Δημήτρης Παπαναστασίου το 2011, και τώρα που το χρειάστηκα, ως απάντηση στους αναγνώστες μου, ο Ανώτερος Εαυτός μου με οδήγησε στο να το ανακαλύψω. Το προσθέτω λοιπόν στην σελίδα μου II.2D25 που αφορά γεγονότα του 2017, καθώς και σε μερικές προηγούμενες σελίδες για τα γεγονότα προηγούμενων ετών.

 

 

    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ (indexA)

 

Ae11

Be05

C2g762.jpg

    Ae11 The artist's brain

    Το μυαλό του καλλιτέχνη

   Be05  The sacred banner of Mayas

      Το ιερό λάβαρο των Μάγιας

C2g762  The luminous flower

      Το φωτεινό λουλούδι

An37.jpg

C2n06.jpg

C2n15.jpg

       An37  The valley of fire

        Η κοιλάδα της φωτιάς

 C2n06  The river of new ideas

     Το ποτάμι των νέων ιδεών

 C2n15  Reflections in the magic river

 Αντικατοπτρισμοί στο μαγεμένο ποτάμι 

Bg558.jpg

Be01

Bg496.jpg

Bg558  The valey with the minerals of gold

          Η κυλάδα με τα ορυκτά χρυσού

   Be01 The Earth in the fifth dimension

           Η γη στην πέμπτη διάσταση

Bg496  Mountain in the orange planet

     Βουνό στον πορτοκαλί πλανήτη

Bd56.jpg

Bd55.jpg

Bd57.jpg

Bd56  Bridge in the hounded forest

    Γέφυρα στο μαγεμένο δάσος

Bd55  Living waters in the woods

       Ζωντανά νερά στο δάσος

Bd57  Living plants in the river

   Ζωντανά φυτά στο ποτάμι

Cd11

Cd34

Cd177.jpg

Cd11  Cliffs in the 4th and 5th dimensions

Θαλασσινοί βράχοι στην 4η και 5η διάσταση

Cd34 A church in the 4th and 5th dimensions

     Μια εκκλησία στην 4η και 5η διάσταση

 Cd177  Waves in the 4th and 5th dimensions

         Κύματα στην 4η και 5η διάσταση

Cd563

Bh46

Cd692

Cd563  Cloudy sky in the 4th and 5th dimensions

Συννεφιασμένος ουρανός στην 4η και 5η διάσταση

Bh46  A wall of living rocks

Ένας τοίχος από ζωντανά βράχια

Cd692  Seashore in the 4th and 5th dimensions

                Παραλία στην 4η και 5η διάσταση

Cd372

Ch419

Ch423

Cd372  Colorful waves in the 4th and 5th dimensions

        Πολύχρωμα κύματα στην 4η και 5η διάσταση

Ch419  Brown mountains in the 4th and 5th dimensions

                    Καφέ βουνά στην 4η και 5η διάσταση

Ch423  Colorful mountains in the 4th and 5th dimentions

      Πολύχρωμα βουνά στην 4η και 5η διάσταση